• Konferencja

    Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia "Pamięć ważna jak powietrze"

    24.04.2015 - 24.04.2015

  • Rejestracja

    01.03.2015 - 22.04.2015

O wydarzeniu

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia "Pamięć ważna jak powietrze"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zanieczyszczenia powietrza: tlenki węgla i azotu, dwutlenki siarki, ozonu, ołowiu, pyły zawieszone są przyczyną m.in. rosnącej liczby udarów, zawałów serca, zaostrzeń astmy, POCHP, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry. Alarmujący raport dotyczący stanu powietrza w Polsce opublikowała Najwyższa Izba Kontroli. Czy lekarze, inżynierowie oraz specjaliści ochrony środowiska znają receptę na uzdrowienie tej sytuacji? Odpowiedzi padną w czasie naszej konferencji!

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Medyczny

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Program

April 24, 2015

Uroczyste otwarcie konferencji "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia"

Pamięć ważna jak powietrze

Sesja 1

Sesja 2

Komitety

Komitet Organizacyjny

Adam Antczak

prof. dr hab. n. med.

Ewa Augustynowicz-Kopeć

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż.

Adam Barczyk

dr hab. n. med.

Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr n. med.

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Rafał Krenke

prof. dr hab. n. med.

Waldemar Tomalak

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Piotr Murawski

płk dr inż.

Krzysztof Gontarski

ppłk mgr inż.

Dorota Górecka

prof. dr hab. n. med.

Paulina Miśkiewicz

dr n. med.

Jarosław Rybak

Beata Lubińska

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Władysław Pierzchała

prof. dr hab. n. med.

Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

prof. dr hab. n. med.

Paweł Śliwiński

prof. dr hab. n. med.

Halina Gabryel-Batura

prof. dr hab. n. med.

Jan Zejda

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż.

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.