• Konferencja

    VI Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego ,,Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"

    21.04.2016 - 21.04.2016

  • Rejestracja

    10.02.2016 - 20.04.2016

O konferencji

VI Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego ,,Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie milionów Polaków. Konferencja naukowa WIM

Zapraszamy do udziału w szóstej konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”. Spotkanie poświęcone jest pamięci lekarza Prezydenta PR, który zginął 10 kwietnia 2010 r. zabezpieczając medycznie delegację udającą się na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Dr Wojciech Lubiński przez kilka lat – wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej – prowadził interdyscyplinarne badania nad zależnościami między zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem.

Najbardziej zanieczyszczony kraj Europy
W ciągu ostatnich 20-25 lat energetyka oraz przemysł znacząco ograniczyły emisję zanieczyszczeń do powietrza. Częściowo przyczyniło się to do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, jednak nadal nie rozwiązano problemu emisji zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni i ciepłowni czy niewielkich zakładów usługowych. Efektem tego jest przedostawanie się do powietrza najbardziej szkodliwych dla zdrowia substancji: zanieczyszczeń pyłowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dlatego - wśród wszystkich 28 państw Unii Europejskiej - Polska jest niechlubnym liderem krajów o najwyższych stężeniach tych zanieczyszczeń w powietrzu.

Realne zagrożenie dla Polaków
Pyły zawieszone atakujące układ oddechowy wywołują corocznie nowe zachorowania na astmę i POCHP, a nawet mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca, zawałów serca oraz udarów. W Polsce skutkuje to jednym z najwyższych odsetków zgonów przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2,5. Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w Europie wynika, że z tego powodu w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tysięcy osób. To stanowi prawie 12 proc. całkowitej liczby zgonów!Także stężenia wywołującego nowotwory benzo-a-pirenu są u nas najwyższe na kontynencie. Nie powinna więc dziwić epidemia chorób nowotworowych.

Zwiększyć świadomość społeczną
Uświadomienie rodakom szkodliwości zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia oraz szybkie podjęcie skutecznych działań stanowi duże wyzwanie nie tylko dla polityków, samorządowców, ekologów, ale także lekarzy oraz naukowców.
Kolejna konferencja naukowa, organizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc i Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, ma na celu zwrócenie uwagi środowiskom medycznym na to zagadnienie. Chcemy także mobilizować do podejmowania dalszych działań zwiększających wiedzę społeczną związaną z zagrożeniami, jakie niesie zanieczyszczone powietrze.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Program

April 21, 2016

Uroczyste otwarcie konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"

Sesja I

Ogłoszenie wyników konkursu DUM SPIRO SPERO

Wręczenie nagród laureatom konkursu

Sesja II

Sesja III

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Władysław Pierzchała

prof. dr hab. n. med.

Paweł Śliwiński

prof. dr hab. n. med.

Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

dr hab. n. med.

Halina Gabryel-Batura

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż.

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Adam Antczak

prof. dr hab. n. med.

Ewa Augustynowicz-Kopeć

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż.

Adam Barczyk

dr hab. n. med.

Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr n. med.

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Krzysztof Gontarski

płk mgr inż.

Rafał Krenke

prof. dr hab. n. med.

Waldemar Tomalak

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Jarosław Rybak

Beata Lubińska

Paulina Miśkiewicz

dr n. med.