• Szkolenie

    Bezpłatne Warsztaty USG - poziom podstawowy

    05.07.2021 - 05.07.2021

  • Rejestracja

    25.06.2021 - 02.07.2021

O szkoleniu

Bezpłatne Warsztaty USG - poziom podstawowy

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Intensywny warsztat skierowany do osób które nie mają doświadczenia w wykonywaniu badań USG. Myślą przewodnią warsztatu jest nauczenie podstaw obrazowania ultrasonograficznego, zapoznanie z możliwościami różnych urządzeń USG oraz nauczenie podstawowych protokołów badania Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE).

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

July 5, 2021

Powitanie uczestników, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Wprowadzenie do obrazowania USG Idea użycia USG w stanach nagłych

Protokół FAST - Ćwiczenia

Przerwa

Protokół e-FAST - Ćwiczenia

Przerwa

Protokół BLUE - Ćwiczenia

Podsumowanie

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

.