• Szkolenie

    Bezpłatne Warsztaty USG - poziom zaawansowany

    05.07.2021 - 05.07.2021

  • Rejestracja

    25.06.2021 - 02.07.2021

O szkoleniu

Bezpłatne Warsztaty USG - poziom zaawansowany

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Warsztat praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie jego trakcie przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

July 5, 2021

Powitanie uczestników, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Wprowadzenie do obrazowania USG

Idea użycia USG w stanach nagłych

Przerwa

Sesja symulacyjna #1

Przerwa

Sesja symulacyjna #2

Przerwa

Sesja symulacyjna #3

Podsumowanie

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

.