• Konferencja

    Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej

    29.09.2023 - 29.09.2023

  • Rejestracja

    30.08.2023 - 28.09.2023

O konferencji

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce chirurgii z wykorzystaniem narzędzi robotycznych nadszedł czas, aby podzielić się zdobytymi doświadczeniami i zastanowić nad jej przyszłością. W Polsce nie tylko wzrasta dostępność robotów chirurgicznych, ale również świadomość korzyści, jakie przynosi zastosowanie nowoczesnych technologii w chirurgii. Warto przedyskutować doświadczenia, zarówno kliniczne jak i organizacji szpitala, edukacji i programów klinicznych, innowacji i wiele innych. Należy wspólnie zastanowić się, w jakim kierunku zmierza ta część medycyny i jakie cele trzeba sobie postawić. Pragniemy zaprosić przedstawicieli polskich szpitali i specjalistów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, odpowiedzieli na pytania i rozwiali wątpliwości. Jest to pierwsza w Polsce zorganizowana konferencja, poświęcona chirurgii robotycznej, multidyscyplinarna i otwarta na zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej posiada certyfikat zgodności SOWE oraz spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska.

Partner strategiczny: Synektik SA
Patronat: Sekcja Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program ramowy

Sept. 29, 2023

LIVE SURGERY (Aula WIM-PIB, V piętro)

Zabieg urologiczny – prostatektomia. Zabieg chirugiczny - resekcja odbytnicy. Omówienie zabiegów i dyskusja

Lunch

Otwarcie Konferencji – gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Chirurgia robotyczna w Polsce (daty i liczby) - Krzysztof Jakubiak, prezes Modern Healthcare Institute

Jak uruchomić efektywny program robotyczny? - Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający Synektik S.A.

Punkt widzenia płatnika - Narodowy Fundusz Zdrowia, Filip Nowak - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Strategia rozwoju robotyki w Polsce z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia - Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

Robotyka w Europie - dr n. med. Jerzy Draus, Hallands Hospital Halmstad

Nowe technologie, AI, przyszłość robotyki - dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Śląski Uniwersytet Medyczny

Podsumowanie - dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja moderowana – zabiegi robotyczne w jamie brzusznej i miednicy mniejszej. Zabiegi interdyscyplinarne w jamie otrzewnej.

Wskazania do zabiegów, rodzaje wykonywanych operacji robotycznych, doświadczenia własne ośrodka. Dyskusja

Sesja moderowana – zabiegi robotyczne w torakochirugii, kadiochirurgii, laryngologii. Operacje robotyczne tarczycy.

Wskazania do zabiegów, rodzaje wykonywanych operacji robotycznych, doświadczenia własne ośrodka. Dyskusja

Zakończenie konferencji

Wykładowcy

dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Z wykształcenia fizyk teoretyk (1984 Uniwersytet Śląski), doktorat ze sztucznego serca (1996 SUM), habilitacja z robotyki chirurgicznej (2013 SUM), prof. IPS FRK (2016). Przez 30 lat pracował w Katedrze Kardiochirurgii, gdzie tworzył podstawy projektu polskiego sztucznego serca.
Pionier robotyki medycznej. Jest założycielem (2010) i prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports. Jest również w Radzie Naukowej AI Surgery i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuczna Inteligencja w Medycynie.

dr n. med. Jerzy Draus – Hallands Hospital Halmstad, Szwecja

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista chirurgii ogólnej, urazowej i kolorektalnej. Współzałożyciel European Academy of Robotic Colorectal Surgery.
Specjalista chirurgii onkologicznej w leczeniu nowotworów jelita grubego oraz odbytnicy, a także chirurgii przepuklin brzusznych. Doświadczenie zdobywał w wiodących klinikach w Europie. Wykonał ponad 1500 operacji kolorektalnych (jelita grubego) z użyciem systemu robotycznego da Vinci oraz ponad 200 zabiegów przepuklin brzusznych.
W ponad 40 klinikach w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Francji i Szwajcarii szkolił i oceniał pracę chirurgów onkologicznych używających systemu robotycznego da Vinci.
Autor ustnych prezentacji na regionalnych i światowych zjazdach chirurgii kolorektalnej: w Barcelonie, Chicago, Hongkongu i Durham.

prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej (1989 r.). I st. specjalizacji z chirurgii ogólnej zdobył w 1992 r. następnie z wyróżnieniem z urologii w 1996 r. W tym roku rozpoczął pracę w Klinice Urologii na stanowisku asystenta dochodząc po latach do tytułu profesora i Kierownika Kliniki. W latach 2012-2015 pełnił funkcję profesora wizytującego w Staedlische Klinikum w Braunschweigu (Niemcy), a w latach 2013-2016 w Asklepios Klinikum w Schwedt (Niemcy). Stopień doktora uzyskał w 2000 r., habilitację w 2010, a w roku 2017 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Odbył staże naukowe i szkoleniowe w USA, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Francji i Anglii.
Jest twórcą i głównym wykładowcą licznych kursów „Zaawansowanych technik laparoskopowych w urologii”. Główne zainteresowania naukowe prof. M. Słojewskiego koncentrują się wokół zagadnień uro-onkologii, kamicy dróg moczowych, a przede wszystkim metod minimalnie inwazyjnych w urologii.
Od 2020 r. rozpoczął swoją przygodę zawodową z robotyką.

Krzysztof Jakubiak – Modern Healthcare Institute

Prezes zarządu Modern Healthcare Institute sp. z o.o., założyciel i redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl oraz magazynu „Obserwacje”. Dziennikarz, manager. Wydawca i współautor wielu raportów nt. systemu ochrony zdrowia, m.in.” „Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory”, „Wpływ epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce”, „Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce, „Chirurgia robotowa”.
Pracował m.in. w Ministerstwie Zdrowia jako dyrektor Biura Prasy i Promocji oraz rzecznik prasowy. Również redaktor naczelny „Pulsu Medycyny" oraz „Pulsu Farmacji". Konsultant w zakresie komunikacji, korporacyjny dyrektor PR w Polpharma SA, Communication & Public Affairs Manager w firmie Coca-Cola Poland Services, PR Manager w Henkel Polska, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020. Członek Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia.


Artur Ostrowski - dyrektor zarządzający i prokurent Synektik S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (mgr inż. elektronik). Pracował jako specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Był głównym konstruktorem w PPUiH abcMED Sp. z o.o. Przez 23 lata związany był z firmą Siemens (1991-2015). Artur Ostrowski od początku swej działalności zawodowej związany jest z branżą produkcji sprzętu medycznego. Karierę rozpoczynał jako specjalista odpowiadający za konstrukcję komputerowych spirometrów oraz sprzedaż i serwis urządzeń medycznych. Przez 13 lat pełnił funkcję inżyniera sprzedaży i kierownika ds. kluczowych klientów w Siemiens, a następnie awansował kolejno na dyrektora działu sprzedaży sektora Medical Solution, dyrektora operacyjnego sektora Healthcare oraz dyrektora branży Obrazowania i Terapii (HIM).
18 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Synektik S.A., wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, podjęła decyzję o powołaniu do zarządu spółki Artura Ostrowskiego. Funkcję członka Zarządu Synektik S.A. objął 1 stycznia 2015 r.


Filip Nowak - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 26 sierpnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.
Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Decyzją Ministra Zdrowia, 9 listopada 2021 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.Michał Dzięgielewski - dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia