• Konferencja

    III Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy SZ

    07.02.2019 - 08.02.2019

  • Rejestracja

    28.01.2019 - 06.02.2019

O konferencji

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy SZ

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Konferencja jest dedydowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Termin konferencji nie jest przypadkowy - w dniu 7.02.2019 odbędzie się bowiem wręczenie dyplomów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program

7 luty 2019 r. (czwartek)
10.00-10.30 Otwarcie konferencji i powitanie Uczestników Komitet Organizacyjny i Przedstawiciel Młodych Lekarzy
10.30- 11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ,,Kompetencje i umiejętności lekarzy wojskowych oczekiwane w Siłach Zbrojnych – możliwości ich doskonalenia w Wojskowym Instytucie Medycznym"

Sesja I
Kwalifikacje i odpowiedzialność
11.00-11.30 Aktualne zasady podnoszenia kwalifikacji lekarzy w Polsce – System Monitorowania Kształcenia (SMK) Prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Dyrektor CEM
11.30-12.00 Odpowiedzialność zawodowa lekarza prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, WIL
12.00-12.30 Odpowiedzialność za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 KK). Tajemnica medyczna – lekarz wobec wymiaru sprawiedliwości prof. dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, UŁ
12.30-13.00 LIDERZY LEK 2018Wręczenie listów gratulacyjnych gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
13.30-15.00 Spotkanie Dyrektora WIM z Wykładowcami biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM Sala konferencyjna im. I. Poznańskiego

8 luty 2019 r. (piątek)
Sesja II
Etyka medyczna
10.00-10.30 Lekarz – zawód zaufania publicznego dr Józef Bukowski, WIM
10.30-11.00 Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza i zakładu leczniczego – ubezpieczenia prof. dr hab. n. praw. Szymon Byczko, UŁ
11.00-11.30 Światowe Stowarzyszenie Lekarzy – o współczesnej etyce medycznej dr Józef Bukowski, WIM dr n. med. Marian Dójczyński, WIM
11.30-12.00 Rażący przykład łamania etyki medycznej w badaniach klinicznych dr Józef Bukowski, WIM
12.00-12.30 Międzynarodowe prawo humanitarne dr n. med. Marek Skalski, WIM

Sesja III
Orzecznictwo lekarskie
12.30-14.30 Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemydr n. med. Paweł Czarnecki, ZUS

Komitet Naukowy

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
Płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas Z-ca Dyrektora ds. Nauki Wojskowego Instytutu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Ppłk rez. lek. Artur Płachta Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej

Komitety

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

dr

Ewelina Kowal

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...