• Konferencja

  II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych - Działanie zespołów interdyscyplinarnych w łańcuchu zdarzeń kryzysowych

  13.10.2016 - 15.10.2016

 • Rejestracja

  15.07.2016 - 07.10.2016

O konferencji

II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
13 – 15.10.2016 r.

Działanie zespołów interdyscyplinarnych w łańcuchu zdarzeń kryzysowych

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”
Henry Ford

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na Drugą Interdyscyplinarną Konferencję Środowisk Medycznych, która odbędzie się w dniach 13 – 15.10.2016 r. w Zegrzu. Jej tematem przewodnim jest działanie zespołów interdyscyplinarnych w najbardziej wymagających dziedzinach medycyny.

Podczas tegorocznego spotkania skupimy się na sytuacjach kryzysowych, wymagających najwyższej formy współpracy jednostek ratowniczych oraz środowiska lekarskiego. Działania w sytuacjach kryzysowych wystawiają na próbę wiedzę, doświadczenie oraz emocje. Choć każda ekipa przybywająca na miejsce zdarzenia kryzysowego, wie co robić, to pomimo utrwalonych procedur zdarzają się błędy, których kosztem bywa ludzkie życie.

Niniejsza konferencja stanowi kompilację interdyscyplinarności, która pozwoli uczestnikom spojrzeć na zakres swoich działań w sposób holistyczny. Przeniesiemy Państwa, w sensie fizycznym, na wspólne ćwiczenia ratowników medycznych z jednostkami straży pożarnej, aż po oddziały ratunkowe i sale operacyjne szpitali. Będziemy rozmawiać o kwestiach istotnych z punktu widzenia jakości współpracy i jak najefektywniejszego ratowania życia. Korzystać będziemy z doświadczeń wojskowych szpitala WIM oraz wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie – co jeszcze możemy zrobić, by polepszyć jakość współpracy, gdy nie będzie już czasu na dyskusje.

Postaramy się Państwa przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do celu, jakim jest poprawa stanu zdrowia naszych podopiecznych.

Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej, jak również jakie nowości techniczne będą wspierać te działania.

Konferencja przebiegać będzie w następujących obszarach tematycznych, które pozwolą naszym uczestnikom na wybór ścieżek i paneli w trakcie jej trwania:

 • Ratownictwo (ratownicy medyczni, jednostki straży pożarnej, lekarze): wspólne ćwiczenia w terenie, sesje dyskusyjne, panele warsztatowe
 • Medycyna (lekarze, pielęgniarki, ratownicy): postępowanie zabiegowe, obrażenia szczególne
 • Prawo i zabezpieczanie medyczne zdarzeń masowych i katastrof

Formuła to wspólne ćwiczenia w terenie dyskusje, wykłady oraz integracja środowisk. Towarzyszyć jej będzie wystawa wyposażenia oraz sprzętu wspierającego ratowanie życia.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, przedstawicieli jednostek straży pożarnej, osoby decyzyjne oraz wszystkich zainteresowanych byciem jeszcze lepszymi.

To właśnie w takim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!

Program

Program Konferencji:

13.10.2016 r.
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Zegrze

12.30 – 12:45: POWITANIE – Komitet Organizacyjny i Naukowy
12.45 – 13.15 : WYKŁAD INAUGURACYJNY – „Integracja służb mundurowych wobec współczesnych zagrożeń” – gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

13.30 – POKAZY DYNAMICZNE SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW - Działania w sytuacjach kryzysowych oraz postępowania w przypadku skażenia chemicznego lub biologicznego - JRG nr 6 PSP Warszawa, Centrum Szkolenia

19.30 – KOLACJA

14.10.2016 r.

9.00 – 10.00 – SESJA 1. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI - STRAŻ POŻARNA

Przewodniczący: bryg. Grzegorz Bugaj
Moderatorzy: bryg. Wiesław Drosio, mł. bryg. Roman Krzywiec

 1. Ratownictwo Medyczne w PSP – Specjalistyczne grupy/sekcje Ratownictwa Medycznego - mł. bryg. Roman Krzywiec

 2. Zagrożenia biologiczne - działania Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Bugaj

 3. Wykorzystanie grup poszukiwawczych podczas katastrof budowlanych oraz trzęsień ziemi - bryg. Wiesław Drosio

 4. Dyskusja

10.00 – 10.30 : – Kompleksowa Ochrona – Dedykowany pakiet ubezpieczeń dla ratowników medycznych. Inter Polska S.A.

10.30 – 10.45 –  Defibrylator transportowy i automatyczna kompresja klatki piersiowej. Schiller Poland Sp. Z o.o.

9.00 – 10.00 SESJA PLAKATOWA MODEROWANA 1 (prace wyróżnione 1 – 8)

10.45-11.00 – PRZERWA KAWOWA

11.00 – 13.00 – SESJA 2. SYSTEM PRM W ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM ZDARZEŃ MASOWYCH I KATASTROF – cz.1 - ETAP PRZEDSZPITALNY

Przewodniczący: lek. med. Włodzimierz Janda
Moderatorzy: lek. med. Armand Grześ, lek. med. Ewa Szymczuk, mgr Paweł Wiktorzak, mgr Tomasz Sanak, mgr Andrzej Kołacki

 1. Planowanie zabezpieczenia medycznego zdarzeń masowych i katastrof – lek. med. Armand Grześ
 2. Organizacja działań ratowniczo-medycznych w miejscu zdarzenia masowego i katastrofy – lek. med. Ewa Szymczuk
 3. Zabezpieczenie transportu chorych z rejonu zdarzenia masowego/katastrofy. Miejsce HEMS w dyslokacji poszkodowanych - mgr Paweł Wiktorzak
 4. Doświadczenia pola walki w medycynie ratunkowej - kiedy rzeczywistość pokoju staje się polem walki – mgr Tomasz Sanak
 5. Organizacja działań ratowniczych podczas wystąpienia zagrożeń CBRN. Problematyka dekontaminacji - mgr Andrzej Kołacki

12.40 -- 13.00 -  Techniki zabezpieczenie pacjenta podczas transportu w skażonym środowisku -  firma MEDline Sp. Z o.o.

11.00 – 12.00 – SESJA PLAKATOWA MODEROWANA 2 (prace wyróżnione 9 – 16)

9.00 – 14.00 – SESJA PLAKATOWA ZWYKŁA (plakaty wywieszone, konieczna obecność autora przy plakacie w przerwach kawowych)

13.00 – 13.35 – SESJA WARSZTATOWA
– Przewodniczący dr med. Przemysław Dyrla: Tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego

13.40 – 13.55 – SESJA WARSZTATOWA
"Profesjonalne urządzenia medyczne – podnoszenie jakości ratownictwa i rekonwalescencji"- KLAROMED Sp. Z o.o

14.00 – 15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00 – 16.30 – SESJA 3. SYSTEM PRM W ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM ZDARZEŃ MASOWYCH I KATASTROF – cz.2 - ETAP SZPITALNY

Przewodniczący: dr med. Krzysztof Karwan
Moderatorzy: lek. med. Maciej Błaszczyszyn, dr med. Robert Brzozowski, dr med. Radosław Tworus, mgr Małgorzata Maluty

 1. SOR w warunkach zdarzenia masowego. Wyzwania i problemy - dr med. Krzysztof Karwan
 2. Przygotowanie szpitala na wypadek masowego napływu rannych i chorych - lek. med. Maciej Błaszczyszyn
 3. MASCAL - doświadczenia szpitala polowego 2 poziomu - dr med. Robert Brzozowski
 4. Moduły ratownicze PSP w działaniach lokalnych i poza granicami kraju - mgr Małgorzata Maluty
 5. Psychologiczne aspekty zdarzeń masowych i katastrof - dr med. Radosław Tworus
 6. Dyskusja

20.00– KOLACJA

15.10.2016 r.

09.00 – 10.30 – SESJA 1. POSTĘPOWANIE ZABIEGOWE

Przewodniczący: dr med. Piotr Trojanowski
Moderatorzy : dr Adam Machowicz, dr Grzegorz Nowak

 1. Priorytety leczenia chirurgicznego rannych z mnogimi obrażeniami ciała - Aktywowanie TRAUMA TEAM dr med. Piotr Trojanowski
 2. ECMO transportowe. Niezastąpiony element systemu ECLS – dr Dominik Drobiński
 3. Obrażenia wielomiejscowe narządu ruchu – zasady postępowania - dr Grzegorz Nowak
 4. Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego – dr Andrzej Styk
 5. Intensywna terapia pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała – wyzwania dla anestezjologa – dr Adam Machowicz
 6. Dyskusja

10.30 – 11.00 – PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12.30 SESJA 2. MEDYCZNE DYLEMATY

Przewodniczący: dr med. Katarzyna Piotrowicz
Moderatorzy : dr med. Radosław Tworus, dr Józef Bukowski

 1. Nowe substancje psychoaktywne –jak rozpoznać? mgr Ewa Miturska
 2. Komunikacja z pacjentem - jak mówić żeby pacjent usłyszał – mgr Małgorzata Kruk
 3. Agresja w relacji pacjent- personel medyczny dr med. Radosław Tworus
 4. Prawa pacjenta a prawa personelu – Kancelarie Adwokackie Żórawski Michalska-Szuster Wach
 5. Efektywny zespół czy przypadkowa grupa – dr med. Katarzyna Piotrowicz
 6. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – dr Józef Bukowski
 7. Dyskusja

12.30 – 13.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Opłaty

Konto bankowe

24 2490 0005 0000 4520 7828 7802

Alior Bank SA

Tytuł przelewu: Konferencja WIM - imię i nazwisko uczestnika

Szczegółowe informacje

Poniższe koszty dotyczą uczestnictwa w całej Konferencji. Członkowie Izb Lekarskich i Pielęgniarskich mogą wnioskować do nich o zwrot kosztów za udział w Konferencji.

Dodatkowa opłata Zakwaterowanie w Hotelu 500
pokój dwuosobowy
1 doba - 160 PLN
2 doby - 280 PLN
pokój jednoosobowy
1 doba - 230 PLN
2 doby - 380 PLN

Koszty uczestnictwa w konferencji

Lekarz - 295 PLN
Przy rejestracji do 30 września - 260 PLN ( nie dotyczy zakwaterowania )

Pielęgniarka - 220 PLN
Przy rejestracji do 30 września - 190 PLN ( nie dotyczy zakwaterowania)

Ratownik Medyczny- 160 PLN
Przy rejestracji do 30 września - 140 PLN ( nie dotyczy zakwaterowania)

Przedstawiciele innych zawodów oraz jednostek PSP - 160 PLN
Przy rejestracji do 30 września - 140 PLN ( nie dotyczy zakwaterowania)

Komitety

KOMITET NAUKOWY:
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • dr hab. N. med. Andrzej Skrobowski
 • prof. Nadzw. ppłk dr n. med. Przemysław Dyrla
 • ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
 • ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński
KOMITET ORGANIZACYJNY:
 • ppłk lek. Jarosław Kowal
 • mgr Anna Rejmanowska
 • mgr Lidia Wojda
 • mjr mgr inż. Krzysztof Gontarski
 • Jarosław Rybak

 

Miejsce

Konferencja

Hotel 500

ul. Warszawska 31 A,

05-130 Zegrze

Sesje plenarne

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

im. gen. bryg. Heliodora Cepy

05-131 Zegrze

ul. Juzistek 2

Wystawa i pokazy firm zajmujących się wsparciem dla ratowania życia:

 • Pogotowie ratunkowe – usługi medyczne i sprzęt
 • Pojazdy służb ratowniczych
 • Sprzęt do poszukiwań
 • Odzież ochronna
 • Przenośne urządzenia diagnostyczne i laboratoria
 • Sprzęt ratujący życie
 • Narzędzia medyczne
 • Systemy teleinformatyczne

Patroni i Sponsorzy

Sponsorzy

Sponsorzy

Patronat

Patroni