• Konferencja

    IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    06.02.2020 - 07.02.2020

  • Rejestracja

    30.01.2020 - 05.02.2020

O konferencji

IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową.Patronat honorowy nad konferencję objął Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Udział w konferencji jest bezpłatny
Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych

MIejsce: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula WCKMED
Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program ramowy

Feb. 6, 2020

Uroczyste Otwarcie konferencji

Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników

Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji

Umiejętności lekarzy wojskowych a współczesna perspektywa zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych żołnierzy

Sesja I

Kwalifikacje i odpowiedzialność

Organizacja i monitorowanie podnoszenia kwalifikacji lekarzy (SMK)

Odpowiedzialność karna lekarza

Tajemnica medyczna i poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne

Funkcjonowanie ośrodka zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym (problem w psychiatrii)

Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza i zakładu leczniczego – ubezpieczenia

DYSKUSJA i podsumowanie obrad

Wręczenie listów gratulacyjnych - Liderzy LEK

Spotkanie Dyrektora WIM z Wykładowcami biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM

Feb. 7, 2020

Sesja II

Etyka medyczna

Zawody zaufania publicznego

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy

Etyka medyczna w badaniach klinicznych

Międzynarodowe prawo humanitarne

Działalność FDA – aktualne problemy

Sesja III

Orzecznictwo lekarskie

Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemy

Orzecznictwo wojskowo-lekarskie

Organizacja orzecznictwa wojskowo-lekarskiego

DYSKUSJA i podsumowanie obrad

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Artur Płachta

ppłk rez. lek.

Szymon Byczko

dr hab., prof.UŁ

Józef Bukowski

płk rez. dr

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

płk rez. dr

Dorota Połeć

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...