Formularz rejestracyjny już dostępny!

Zarejestruj
  • Konferencja

    IX Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego

    12.04.2019 - 12.04.2019

  • Rejestracja

    22.01.2019 - 11.04.2019

    Zarejestruj się

O konferencji

IX Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo – naczyniowego.
Mikroskopijne cząsteczki pyłów, przyczyniają się do miejscowego uszkodzenia błony śluzowej oskrzeli oraz funkcji rzęsek wiodąc do zalegania śluzu w drzewie oskrzelowym oraz destrukcji miąższu płuca. Ułatwia to rozwój infekcji bakteryjnych i wirusowych. Pyły niosą na swojej powierzchni węglowodory aromatyczne (WWA) które dodatkowo zwiększają zakres uszkodzenia tkanki płucnej. WWA są karcynogenem nr 1 wywołującym raka a rak płuc jest nowotworem najczęściej rozpoznawanym w Polsce. Z powodu raka płuca w Polsce umiera najwięcej pacjentów zarówno w grupie mężczyzn a jak i kobiet. Dodatkowo zanieczyszczenia powietrza mogą przenikać do układu krążenia nasilając zjawisko miażdżycy. W trakcie incydentów smogowych istotnie rośnie ilość zawałów serca i udarów mózgu. W 2018 Roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę największych zagrożeń dla zdrowia. Na pierwszym miejscu znalazło się zanieczyszczenie powietrza, następnie przewlekłe choroby niezakaźne i pandemia grypy. Ten fakt musi determinować nasze zainteresowania badawcze oraz stanowić wyzwanie dla systemu opieki medycznej, który bez pomocy innych resortów nie będzie wstanie zmienić obecnej sytuacji. Stąd na kwietniowej konferencji w WIM spotkają się zarówno lekarze, naukowcy jak i przedstawiciele nauk technicznych, ochrony środowiska, środowisk NGO, dla których to czym oddychamy ma kolosalne znaczenie.
Organizatorami konferencji są Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny

Program ramowy

12 kwietnia 2019

Uroczyste otwarcie IX konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie - DUM SPIRO, SPERO”

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor WIM; prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu Głównego PTChP; dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka - WUM

Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu naukowego „DUM SPIRO, SPERO”

Dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

Sesja I - Wykłady ekspertów

Przewodniczą: dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał, gen. dyw. prof. dr hab. n.med. Grzegorz Gielerak

Przerwa kawowa

Sesja II - Sesja konkursowa DUM SPIRO, SPERO

Przewodniczą: Dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, dr hab. inż. Artur Badyda

Przerwa kawowa

Sesja III - Doniesienia oryginalne

Przewodniczą: dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Zakończenie konferencji

KOMITETY

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med.

Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Paweł Śliwiński

prof. dr hab. n. med.

Władysław Pierzchała

prof. dr hab. n. med.

Adam Antczak

prof. dr hab. n. med.

Ewa Augustynowicz-Kopeć

prof. dr hab. n. med.

Adam Barczyk

prof. dr hab. n. med.

Halina Gabryel-Batura

prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

prof. dr hab. n. med.

Ewa Jassem

prof. dr hab. n. med.

Rafał Krenke

prof. dr hab. n. med.

Wojciech Piotrowski

dr hab. n. med.

Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr n. med.

Rafał Dobek

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr hab. n. med.

Beata Lubińska

Krzysztof Gontarski

ppłk

Lidia Wojda

mgr

Aleksandra Karolak

Wykładowcy

Adamkiewicz Łukasz,

Ocena redukcji negatywnych skutków zdrowotnych przy wybranych scenariuszach poprawy jakości powietrza w Polsce, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

Badyda Artur, dr hab. inż

Ekspozycja na wybrane rodzaje substancji zanieczyszczających w procesie grillowania, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

Chciałowski Andrzej, dr hab. n. med.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na funkcję układu oddechowego u zdrowych osób - badania wstępne, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

Dąbrowiecki Piotr, dr n. med.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia astmy oskrzelowej, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

Dziubanek Grzegorz, dr n. biol.

Wstępne badania potencjalnych zależności pomiędzy inhalacyjnym narażeniem na PCDD/Fs i dl-PCBs a długością życia populacji, 2019-04-12, 12:15:00 - 13:05:00, Aula WIM

Karaczun Zbigniew, dr hab. inż., prof. SGGW

Wpływ zmian klimatu na zdrowie społeczeństwa, 2019-04-12, 10:30:00 - 12:00:00, Aula WIM

Marchwińska-Wyrwał Ewa, dr hab. n. przyr.

Zdrowie środowiskowe – identyfikacja czynników ryzyka zdrowia w środowisku, 2019-04-12, 10:30:00 - 12:00:00, Aula WIM

Merklinger-Gruchała Anna, dr n. med.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ciążę i płodność kobiet, 2019-04-12, 12:15:00 - 13:05:00, Aula WIM

Michalak Weronika,

Polska po COP24. Jak środowiska związane ze zdrowiem mogą przyczyniać się do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

Skotak Krzysztof, mgr inż.

Jakość powietrza atmosferycznego – główny czynnik środowiskowego ryzyka zdrowotnego, 2019-04-12, 10:30:00 - 12:00:00, Aula WIM

Wolska Lidia, prof. dr hab. n. chem.

Migracja z opakowań źródłem związków endokrynnie czynnych w diecie współczesnego konsumenta, 2019-04-12, 10:30:00 - 12:00:00, Aula WIM

Zielonka Tadeusz Maria, dr hab. n. med.

Świadomość chorych na choroby układu oddechowego na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, 2019-04-12, 13:20:00 - 14:45:00, Aula WIM

PATRONAT I SPONSORZY

HONOROWY PATRONAT
PREZESA RADY MINISTRÓW
MATEUSZA MORAWIECKIEGO


PATRONAT

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Okręgowa Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej

PATRONAT MEDIALNY

Kwartalnik "Lekarz Wojskowy"
BIULETYN WIL „SKALPEL”
BIULETYN "MIESIĘCZNIK OIL W WARSZAWIE PULS"
"Medycyna Praktyczna"

SPONSORZY

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
Fellowes Polska S.A.