• Konferencja

  Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana

  27.05.2024 - 27.05.2024

 • Rejestracja

  09.05.2024 - 24.05.2024

O Konferencji

Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Konferencja zostanie zorganizowana jako wydarzenie inaugurujące Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który jest obchodzony w dniu 29 maja. Wojskowy Instytut Medyczny – PIB od czasu konfliktu w Iraku i Afganistanie zajmuje się profilaktyką i specjalistycznym leczeniem weteranów i żołnierzy. Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii od początku swojego istnienia, czyli od 20 lat, zajmuje się zdrowiem psychicznym żołnierzy i weteranów zarówno w obszarze klinicznym, jak również badawczym, profilaktycznym i orzeczniczym. Celem konferencji będzie próba analizy jaki jest, a przede wszystkim będzie, wpływ pogarszającej się kondycji psychicznej polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, na zdrowie psychiczne polskich żołnierzy.

Organizator

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM-PIB

Program

Konferencja "Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana" - 27 maja 2024 r.

godz. 9.00 rejestracja uczestników

godz. 9.30 otwarcie konferencji:
gen. broni prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego
ppłk dr Katarzyna Rzadkowska – Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
płk dr n. med. Radosław Tworus – kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM-PIB

godz. 10.00 – 11.30 Panel I pt.: Problemy zdrowia psychicznego młodych dorosłych jako potencjalny czynnik destabilizujący siły zbrojne.
Moderator: dr n. med. Dorota Parnowska - specjalista psycholog kliniczny

Do grona ekspertów biorących udział w I panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni:
1. dr n. med. Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom
2. dr n. med. Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
3. dr hab. n. med. Anna Mosiołek, specjalista psychiatra, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4. dr n. med. Lidia Popek, specjalista psychiatra, Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
5. Katarzyna Stankiewicz, psycholog-psychoterapeuta; Kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego
6. prof. dr hab. med. Marcin Wojnar, specjalista psychiatra. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

godz. 11.30 – 11.45 przerwa kawowa

godz. 11.45 – 13.15 Panel II pt.: Problemy zdrowia psychicznego w wojsku.
Moderator: płk dr n. med. Radosław Tworus – specjalista psychiatra

Do grona ekspertów biorących udział w II panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni:
1. por. mgr Magdalena Gielerak, psycholog, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
2. płk w st. sp. dr hab. med. Stanisław Ilnicki specjalista psychiatra, badacz problemu samobójstw w wojsku, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
3. gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka, Sztab Generalny Wojska Polskiego;

godzina 13.15 – 13.30 przerwa kawowa

godz. 13.30 – 14.45 Panel III pt.: Dobór i kwalifikacja zdrowotna kandydatów do służby jako profilaktyka problemów zdrowia psychicznego żołnierzy i weteranów.
Moderator: Redaktor Naczelna portalu cowzdrowiu.pl – Pani Aleksandra Kurowska

Do grona ekspertów biorących udział w III panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni:
1. gen. broni, prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego
2. płk dr n. med. Arkadiusz Kosowski, Dyrektor Departamenty Wojskowej Służby Zdrowia;
3. płk. dr n. med. Tomasz Owczarek, Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej;
4. płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, radca prawny, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego;

godz. 14.45 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Warsztaty pt.:
1.Profilaktyka suicydologiczna w wojsku – prowadzący płk w st. sp. dr hab. med. Stanisław Ilnicki specjalista psychiatra z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz dr Halszka Witkowska z wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego;
2,Interwencja kryzysowa wobec osób z problemem uzależnienia w wojsku – prowadzący mgr Sebastian Chmieliński specjalista psycholog kliniczny Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz mgr Barbara Rodak specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Leczenia Uzależnień PPL Mały Rycerz w Warszawie,

odbędą się w godzinach 16:00 – 18:00 tylko dla zakwalifikowanych wcześniej uczestników. O miejscu zajęć warsztatowych uczestnicy otrzymają informacje podczas konferencji.

Zaproszenie

27 maja 2024 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym odbędzie się konferencja organizowana przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – PIB i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pt.:„Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana”.

Konferencja zostanie zorganizowana jako wydarzenie inaugurujące Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który jest obchodzony w dniu 29 maja. Wojskowy Instytut Medyczny – PIB od czasu konfliktu w Iraku i Afganistanie zajmuje się profilaktyką i specjalistycznym leczeniem weteranów i żołnierzy. Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii od początku swojego istnienia, czyli od 20 lat, zajmuje się zdrowiem psychicznym żołnierzy i weteranów zarówno w obszarze klinicznym, jak również badawczym, profilaktycznym i orzeczniczym. Celem konferencji będzie próba analizy jaki jest, a przede wszystkim będzie, wpływ pogarszającej się kondycji psychicznej polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, na zdrowie psychiczne polskich żołnierzy.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Prelegenci, eksperci i moderatorzy

Prelegenci, eksperci:
gen. broni, prof.. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowy Instytut Badawczy
ppłk dr Katarzyna Rzadkowska – Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
dr n. med. Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom
dr n. med. Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
dr hab. n. med. Anna Mosiołek, specjalista psychiatra, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr n. med. Lidia Popek, specjalista psychiatra, Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Katarzyna Stankiewicz, psycholog-psychoterapeuta; Kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. med. Marcin Wojnar, specjalista psychiatra. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki specjalista psychiatra, badacz problemu samobójstw w wojsku, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka, Sztab Generalny Wojska Polskiego
płk dr n. med. Arkadiusz Kosowski, Dyrektor Departamenty Wojskowej Służby Zdrowia
płk. dr n. med. Tomasz Owczarek, Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, radca prawny, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego
por. mgr Magdalena Gielerak, psycholog, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Moderatorzy paneli:
dr n. med. Dorota Parnowska - specjalista psycholog kliniczny
płk dr n. med. Radosław Tworus – specjalista psychiatra, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
p.Aleksandra Kurowska - Redaktor Naczelna portalu cowzdrowiu.pl

Miejsce

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Adres

ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy nazywany „szpitalem przy Szaserów”, należy do największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu referencyjności, akredytowanych placówek ochrony zdrowia w Polsce. Posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP. Szpital zajmuje ponad 22 hektary, a łączna powierzchnia budynków, to 120 tys. m². Co roku blisko 3 tysiące pracowników z 44 klinik, oddziałów i zakładów, niesie pomoc około 100 tysiącom pacjentów. Poprzez kolejne inwestycje WIM zwiększa kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych w myśl misji „Pacjent w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się: nowocześnie i bezpiecznie”. Jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym wojskowej służby zdrowia. Ma akredytację ministra zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP. Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi działalność naukową, badawczą, ekspercką i dydaktyczną, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prowadzi studia podyplomowe związane z naukami medycznymi i zarządzaniem w służbie zdrowia. Od 2013 roku ma kategorię naukową A pod względem jakości działalności naukowej w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

 • 24 May 2024

  Informacja o zajęciach warsztatowych

  Warsztaty pt.: 1.Profilaktyka suicydologiczna w wojsku – prowadzący płk w st. sp. dr hab. med. Stanisław Ilnicki specjalista psychiatra z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz dr Halszka Witkowska z wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego; 2.Interwencja kryzysowa wobec osób z problemem uzależnienia w wojsku – prowadzący mgr Sebastian Chmieliński specjalista psycholog kliniczny Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM-PIB oraz mgr Barbara Rodak specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Leczenia Uzależnień PPL Mały Rycerz w Warszawie, odbędą się w godzinach 16:00 – 18:00 tylko dla zakwalifikowanych wcześniej uczestników. O miejscu zajęć warsztatowych uczestnicy otrzymają informacje podczas konferencji.
 • 22 May 2024

  Kontakt

  Szanowni Państwo, w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kierowanie korespondencji na adres: psychiatria@wim.mil.pl
 • 22 May 2024

  Witamy

  Witamy na stronie Konferencji "Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana". Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących Konferencji. Do zobaczenia!

  Załączniki

  Plakat | JPG

Kontakt

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego
tel. 261 816 450, adres email: psychiatria@wim.mil.pl