• Szkolenie

  PHEMC Pre Hospital Emergency Medicine Course

  01.10.2020 - 02.10.2020

 • Rejestracja

  01.06.2020 - 15.09.2020

O szkoleniu

PHEMC Pre Hospital Emergency Medicine Course

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Kurs medycyny ratunkowej, który ma na celu przedstawienie najnowszej wiedzy i wytycznych z zakresu medycyny stanów nagłych. Dwudniowe szkolenie pozwala skonfrontować uczestników z najczęściej spotykanymi przypadkami w opiece przedszpitalnej: ból w klatce piersiowej, urazy, udar, napad drgawkowy czy zatrucie substancjami psychoaktywnymi. Interdyscyplinarność symulowanych pacjentów pozwala w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistości odwzorować realne stany nagłe oraz współistniejące choroby przewlekłe poszkodowanych. Praca w małych, trzyosobowych zespołach sprawia, że nabywanie wiedzy i umiejętności jest najbardziej zbliżone do realnych warunków pracy.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

Oct. 1, 2020

Powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Wprowadzenia do symulacji medycznej

Sesja symulacyjna nr 1

Przerwa

Sesja symulacyjna nr 2

Przerwa

Sesja symulacyjna nr 3 - Symulacja zdarzenia mnogiego

Podsumowanie dnia

Oct. 2, 2020

Sesja symulacyjna nr 4

Przerwa

Sesja symulacyjna nr 5

Przerwa

Symulacja zdarzenia masowego

Symulacja zdarzenia masowego - debriefing

Podsumowanie kursu

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Ratownik medyczny

  Przy rejestracji do Sept. 11, 2020
  970.00 PLN

  Lekarz

  Przy rejestracji do Sept. 11, 2020
  970.00 PLN

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

.