• Szkolenie

    Reumatoidalne zapalenie stawów czerwiec 2022

    06.06.2022 - 07.06.2022

  • Rejestracja

    20.05.2022 - 29.05.2022

O szkoleniu

Reumatoidalne zapalenie stawów czerwiec 2022

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM.

Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.

06.06.2022 r. (poniedziałek) od 8:15 do 15:30 – szkolenie (lekarze i pielęgniarki)
07.06.2022 r. (wtorek) od 8:00 do 16:00 – warsztaty (lekarze)

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program ramowy

June 6, 2022

Reumatoidalne zapalenie stawów - epidemiologia i obraz kliniczny - lek. Piotr Geisler

Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w zarysie - prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Reumatoidalne zapalenie stawów – choroby współistniejące – lek. Ewa Malczuk

Diagnostyka i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów – dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel

Postępowanie z chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów w szczególnych sytuacjach takich jak: ciąża, infekcje, planowane szczepienia, planowany zabieg operacyjny - dr n. med. Anna Raczkiewicz

Klasyfikacja chorób reumatycznych z krótkim omówieniem najczęściej występujących chorób - dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

Test zaliczający

June 7, 2022

Omówienie i interpretacja kwestionariuszy skriningowych dla lekarza i dla pacjenta - lek. Piotr Geisler

Podstawy zbierania wywiadu od chorego w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów - dr n. med. Joanna Kur-Zalewska

Test uciskowy – praktyczne zasady wykonywania - dr n. med. Joanna Kur-Zalewska

Zmiany w badaniach laboratoryjnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i ich interpretacja – ćwiczenia - lek. Piotr Geisler

Podstawy badania układu ruchu w chorobach reumatycznych - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Diagnostyka różnicowa zmian w stawach rąk w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Technika badania i oceny stawów pod kątem ich bolesności ze szczególnym uwzględnieniem stawów rąk i stóp cz. 1 - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, lek. Piotr Geisler

Technika badania i oceny stawów pod kątem ich obrzęków ze szczególnym uwzględnieniem stawów rąk i stóp – cz. 2 - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, lek. Piotr Geisler

Zmiany w badaniach obrazowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i ich interpretacja – ćwiczenia - dr n. med. Marta Kania-Pudło

Test zaliczający

Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Witold TŁUSTOCHOWICZ – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, były prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
dr n. med. Małgorzata TŁUSTOCHOWICZ – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie leczenia biologicznego zapaleń stawów.
dr n.med. Bartłomiej KISIEL – Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, autor licznych publikacji na temat powikłań sercowo-naczyniowych układowych chorób tkanki łącznej.
dr n. med. Joanna KUR-ZALEWSKA - Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Kierownik Oddziału Wczesnych Faz, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert z zakresu leczenia biologicznego zapaleń stawów oraz układowych zapaleń naczyń.
dr n. med. Marta KANIA-PUDŁO – starszy asystent Klinki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, ekspert w zakresie zagadnień związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, ich diagnostyką obrazową oraz monitorowaniem leczenia.
dr n. med. Anna RACZKIEWICZ – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, specjalista rehabilitacji, ekspert w zakresie leczenia biologicznego.
dr n. med. Aleksandra JUSZKIEWICZ – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie ultrasonografii narządu ruchu.
lek. Piotr GEISLER - młodszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista reumatolog.
lek. Ewa MALCZUK - starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, specjalista reumatolog.