• Szkolenie

    Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

    05.10.2021 - 06.10.2021

  • Rejestracja

    09.09.2021 - 30.09.2021

O szkoleniu

Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ
z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii. Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny parking na terenie WIM.
Organizator zapewnia również dofinansowanie kosztów podróży, pod warunkiem, że odległość między miejscem zamieszkania a WIM wynosi ponad 50 km. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, termin szkolenia może ulec zmianie.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program ramowy

Oct. 5, 2021

Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w zarysie - prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Reumatoidalne zapalenie stawów - epidemiologia i obraz kliniczny - lek. Piotr Geisler

Diagnostyka i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów – dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel

Przerwa kawowa

Postępowanie z chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów w szczególnych sytuacjach takich jak: ciąża, infekcje, planowane szczepienia, planowany zabieg operacyjny - dr n. med. Anna Raczkiewicz

Reumatoidalne zapalenie stawów – choroby współistniejące – lek. Ewa Malczuk

Przerwa obiadowa

Wydział projektów – Małgorzata Ossowska/Sławomir Cabajewski

Klasyfikacja chorób reumatycznych z krótkim omówieniem najczęściej występujących chorób - dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

choroba zwyrodnieniowa, spondyloartropatia osiowa (radiograficzna i nieradiograficzna), łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy

Diagnostyka różnicowa zmian w stawach rąk w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Test zaliczający

Oct. 6, 2021

Podstawy zbierania wywiadu od chorego w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów - dr n. med. Joanna Kur-Zalewska

Test uciskowy – praktyczne zasady wykonywania - dr n. med. Joanna Kur-Zalewska

Omówienie i interpretacja kwestionariuszy skriningowych dla lekarza i dla pacjenta - dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel

Podstawy badania układu ruchu w chorobach reumatycznych - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Przerwa kawowa

Technika badania i oceny stawów pod kątem ich bolesności ze szczególnym uwzględnieniem stawów rąk i stóp cz. 1 - dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, lek. Piotr Geisler

Technika badania i oceny stawów pod kątem ich obrzęków ze szczególnym uwzględnieniem stawów rąk i stóp – cz. 2 – dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, lek. Piotr Geisler

Przerwa obiadowa

Zmiany w badaniach laboratoryjnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i ich interpretacja – ćwiczenia - lek. Piotr Geisler

Zmiany w badaniach obrazowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i ich interpretacja – ćwiczenia - dr n. med. Marta Kania-Pudło

Test zaliczający

Wykładowcy

• prof. dr hab. n. med. Witold TŁUSTOCHOWICZ – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, były prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
• płk dr n. med. Artur BACHTA – Komendant CSK MON, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie ultrasonografii narządu ruchu
• dr n. med. Małgorzata TŁUSTOCHOWICZ – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie leczenia biologicznego zapaleń stawów
• dr n.med. Bartłomiej KISIEL – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, autor licznych publikacji na temat powikłań sercowo-naczyniowych układowych chorób tkanki łącznej.
• dr n. med. Joanna KUR-ZALEWSKA – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert z zakresu leczenia biologicznego zapaleń stawów oraz układowych zapaleń naczyń
• dr n. med. Marta KANIA-PUDŁO – starszy asystent Klinki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, ekspert w zakresie zagadnień związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, ich diagnostyką obrazową oraz monitorowaniem leczenia..
• dr n. med. Anna RACZKIEWICZ – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, specjalista rehabilitacji, ekspert w zakresie leczenia biologicznego.
• dr n. med. Aleksandra JUSZKIEWICZ – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie ultrasonografii narządu ruchu
• lek. Piotr GEISLER - młodszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, w trakcie specjalizacji z reumatologii
• lek. Ewa MALCZUK - starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, specjalista reumatolog

Miejsce

Wojskowy Instytut Medyczny

Adres

Szaserów 128
04-141 Warszawa

.

DLACZEGO PROGRAM RZS?

Placówki POZ biorące udział w programie:
• otrzymają możliwość bezpłatnego szkolenia personelu POZ z zakresu diagnostyki, profilaktyki i leczenia RZS;
• otrzymają dostęp do platformy e-learningowej;
• zapewnią pacjentom z podejrzeniem RZS szybką ścieżkę diagnostyczną w ośrodku specjalistycznym (Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM) wraz z
wykonaniem pakietu badań - przyjęcie do ośrodka w ciągu 14 dni od skierowania pacjenta przez lekarza POZ;
• uzyskają korzyści finansowe za przeprowadzenie 2 wizyt kwalifikujących pacjenta do udziału w programie (48 zł za wizytę).