• Konferencja

    Teleporady medyczne

    20.04.2023 - 20.04.2023

  • Rejestracja

    29.03.2023 - 19.04.2023

Patronat honorowy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - dyrektor WIM-PIB

O konferencji

Teleporady medyczne

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: medyczno-prawna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Medyczny serdecznie zapraszają na konferencję pod honorowym patronatem gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Program skierowany jest do lekarzy, prawników oraz innych osób zajmujących się naukowo i praktycznie udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem tymi usługami.
Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM - PIB. Istotnym zadaniem lekarzy i prawników w XXI wieku jest wytyczenie akceptowalnych standardów etyczno prawnych udzielania teleporad, które w kontekście dobra pacjenta będą uwzględniały osiągnięcia nauk medycznych oraz nowoczesnych technologii. Jak pogodzić profesjonalizm i należytą staranność lekarza z poszanowaniem praw pacjenta, jego godnością i podmiotowością podczas teleporady? Jakimi działaniami ograniczyć ryzyko popełnienia błędu? O tych i innych zagadnieniach, dylematach prawno- medycznych oraz etycznych, zamierzają dyskutować uczestnicy konferencji.Organizator

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Medyczny i Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program


Program Konferencji

8:45-9:00 Otwarcie Konferencji i Przywitanie

prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego
dr hab. Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

9:00-11:00 Panel I Moderator: prof. dr hab. Maciej Rogalski Nowe technologie w dziedzinie porad medycznych – ich etyczne wyzwania z perspektywy ochrony praw pacjenta

Wprowadzenie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, WIM-PIB
„Etyka i teleporady” prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW (prof. emeritus)
„Skutki etyczne zmian we współczesnej praktyce lekarskiej” prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, Warszawa
„Teleporady medyczne - nowe możliwości i uwarunkowania prawno-etyczne” dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM-PIB
„Teleporady medyczne - mit i rzeczywistość?” dr Klaudiusz Komor, Wiceprezes NRL

DYSKUSJA
11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Panel II Moderator: prof. dr hab. Adam Olejniczak Teleporady medyczne z perspektywy obowiązków lekarza – zakres dopuszczalności stosowania i odpowiedzialność prawna

„Należyta staranność lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleporady”prof. dr hab. Joanna Haberko, Wydział Prawa i Administracji UAM
„Teleopieka z perspektywy pacjenta - co mówią Polacy” Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rzecznika Praw Pacjenta
„Telefoniczne porady medyczne w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” prof. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
„Realizacja teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w stanie epidemii – perspektywa pacjenta” dr Katarzyna Maria Zoń, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu
„Teleporady a nadużycie prawa pacjenta” dr Małgorzata Sekuła Leleno, UŁa, Katarzyna Brzostek asyst. sędziego w SN (doktorantka UKSW)
„Prawne i społeczne aspekty e-recept i związanego z nimi „internetowego biznesu receptowego” dr Przemysław Buczkowski”, Uczelnia Łazarskiego

13:00-13:45 Przerwa obiadowa

13:45-15:30 Panel III Moderator: dr hab. Paweł Olszewski Organizacja teleporad medycznych – zakres, przedmiot i zastosowanie

„Telporady medyczne w praktyce lekarza rodzinnego” dr med. Michał Sutkowski, Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego
„Teleporady w opiece podstawowej i specjalistycznej opiece ambulatoryjnej” dr n. med. Zbigniew Nowak, WIM-PIB
„Teleporady w pediatrii, czy mają zastosowanie?” prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki, WIM-PIB
„Porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych” dr n. med. Dagmara Bartczak-Szermer, psycholog, Uczelnia Łazarskiego
„Standardy organizacyjne teleporad medycznych a ochrona danych osobowych” dr Łukasz Nosarzewski, Uczelnia Łazarskiego
„Tajniki w komunikacji lekarz-pacjent” dr Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego Medicover

Wykładowcy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, WIM-PIB
prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW (prof. emeritus)
prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, Warszawa
dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM-PIB
dr Klaudiusz Komor, Wiceprezes NRL
prof. dr hab. Joanna Haberko, Wydział Prawa i Administracji UAM
Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rzecznika Praw Pacjenta
prof. dr hab. Jacek Sobczak, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
dr Katarzyna Maria Zoń, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu
dr Małgorzata Sekuła Leleno, UŁa, Katarzyna Brzostek asyst. sędziego w SN (doktorantka UKSW)
dr Przemysław Buczkowski”, Uczelnia Łazarskiego
dr med. Michał Sutkowski, Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego
dr n. med. Zbigniew Nowak, WIM-PIB
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki, WIM-PIB
dr n. med. Dagmara Bartczak-Szermer, psycholog, Uczelnia Łazarskiego
dr Łukasz Nosarzewski, Uczelnia Łazarskiego
dr Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego Medicover

Moderatorzy

prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego - I Panel Nowe technologie w dziedzinie porad medycznych – ich etyczne wyzwania z perspektywy ochrony praw pacjenta
prof. dr hab. Adam Olejniczak - II Panel Teleporady medyczne z perspektywy obowiązków lekarza – zakres dopuszczalności stosowania i odpowiedzialność prawna
dr hab. Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego - III Panel Organizacja teleporad medycznych – zakres, przedmiot i zastosowanie