• Szkolenie

    USG Point of Care

    27.05.2021 - 28.05.2021

  • Rejestracja

    23.03.2021 - 16.05.2021

O szkoleniu

USG Point of Care

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Kurs praktyczno-symulacyjny z zakresu zastosowania ultrasonografii Point-of-Care (POCUS) w medycynie ratunkowej. W trakcie tego dwudniowego kursu przedstawimy i przećwiczymy najbardziej popularne protokoły badania POCUS – eFAST, BLUE, jak również omówimy zastosowanie ultrasonografii w NZK, pomiar osłonki nerwu wzrokowego i wiele innych. Ponadto skupimy się na implementacji tych metod do codziennej praktyki klinicznej. Nie tylko „którą głowicę wybrać” i „gdzie ją przyłożyć”, ale też „w którym momencie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego sięgnąć po usg i jakie wnioski wyciągnąć z badania”.
Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej), praktycznej (badanie zdrowych modeli)
i symulacyjnej (symulacje wysokiej wierności sytuacji krytycznych).

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

May 27, 2021

Powitanie uczestników, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Wprowadzenie do obrazowania USG

Idea użycia USG w stanach nagłych

Przerwa

Protokół FAST - Ćwiczenia

Protokół BLUE - Ćwiczenia

Przerwa

Sesja symulacyjna #1

May 28, 2021

Sesja symulacyjna #2

Przerwa

Sesja symulacyjna #3

Przerwa

Sesja symulacyjna #4

Podsumowanie kursu

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

.