• Konferencja

    VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    12.05.2022 - 13.05.2022

  • Rejestracja

    09.05.2002 - 11.05.2022

Program

12 maja 2022 r. (czwartek)
10.00-10.30 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników płk rez. dr Józef Bukowski, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
Otwarcie konferencji Przedstawiciel Młodych Lekarzy, moderator obrad: por. lek. Maciej Mawlichanów
10.30- 11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji "Projekt restrukturyzacji szpitali publicznych i podniesienia dostępności usług zdrowotnych"
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Wręczenie Odznaki Pamiątkowej Wojskowego Instytutu Medycznego
11.00-11.10 Laudacja dla Pana Profesora Rafała Kubiaka

Sesja I Kwalifikacje i odpowiedzialność
11.10-11.30 "Zachorowanie dzieci na PIMS-TS. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome." płk rez. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
11.30-12.00 "Tarczyca, kod a ochrona radiologiczna. Co każdy lekarz wiedzieć powinien." prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12.00-12 30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 "Odpowiedzialność za zdarzenia niepożądane z udziałem pacjenta w szpitalu - analiza przypadków" dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. UŁ
13.00-13.30 "Nowe substancje psychoaktywne w Polsce - epidemiologia i klinika ostrych zatruć" dr n. med. Jacek Rzepecki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
13.30-14.15 DYSKUSJA i podsumowanie obrad
14.15-14.30 Wręczenie Listów Gratulacyjnych - Liderzy LEK gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Sesja zdjęciowa – Gości, Laureatów, Uczestników.Wizyta Dyrektora WIM w nowej siedzibie CEM.
15.00-16.00 Spotkanie Dyrektora WIM z Wykładowcami UŁ UMedŁ,WIL, ICZMP biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM
Sala I. Kalmanowicza - Poznańskiego w Łodzi

13 maja 2022 r. (piątek)
Sesja II Etyka i prawo
Etyka medyczna w badaniach klinicznych.
10.00-10.30 "Zasady prowadzenia badań klinicznych. Ustawowe zmiany" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM
10.25-10.50 " Odpowiedzialność zawodowa lekarza" prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, WIL
10.50-11.15 "World Medical Association (WMA). Rola Izb Lekarskich w Polsce" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM, płk rez. dr n. med. Marian Dójczyński, WIM
11.15-11.40 "Zasady stosowania przymusu bezpośredniego" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM
11.40-12.05 "Lekarze w konfliktach zbrojnych" ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM
12.05-12.30 "Zadośćuczynienie za szkody medyczne. Nowe regulacje" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM

Sesja III Orzecznictwo lekarskie
12.30-13.00 "Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemy" dr Paweł Czarnecki, mec. Magdalena Bartenbach-Byczko
13.00-13.30 "Orzecznictwo wojskowo-lekarskie i jego organizacja" płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska, ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM
13.30-14.00 DYSKUSJA i podsumowanie obrad

O VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program ramowy

May 12, 2022

Uroczyste Otwarcie konferencji

Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników

Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji

Projekt restrukturyzacji szpitali publicznych i podniesienia dostępności usług zdrowotnych

Sesja I

Kwalifikacje i odpowiedzialność

Listy Gratulacyjne dla Liderów LEK

Wizyta Dyrektora WIM w nowej siedzibie CEM.

Spotkanie Dyrektora WIM z Wykładowcami

Sala I. Kalmanowicza - Poznańskiego w Łodzi

May 13, 2022

Sesja II

Etyka i prawo

Sesja III

Orzecznictwo lekarskie

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Szymon Byczko

prof. UŁ dr hab.

Artur Płachta

ppłk rez. lek.

Józef Bukowski

płk rez. dr

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

płk rez. dr

Dorota Połeć

mgr

Wykładowcy

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Ewa Starostecka, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr hab. Anna Krakowiak, prof. IMP Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jana Nofera
dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki
płk rez. dr Józef Bukowski, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
płk rez. dr n. med. Marian Dójczyński, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM
mec. Magdalena Bartenbach-Byczko
dr Paweł Czarnecki
płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Miejsce

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula główna WCKMed

Patronat i sponsorzy

Patronat

DYREKTOR WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

DYREKTOR Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak