• Konferencja

    VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    11.05.2023 - 12.05.2023

  • Rejestracja

    08.05.2023 - 09.05.2023

Program

11 maja 2023 r. (czwartek)
10.00-10.30 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników płk rez. dr Józef Bukowski, kierownik Zakładu Bioetyk i Prawa Medycznego WIM-PIB
Otwarcie konferencji Przedstawiciele Młodych Lekarzy moderator obrad: kpt. lek. Maciej Mawlichanów
10.30- 11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Profesjonalna służba zdrowia armii XXI wieku. Uwarunkowania, które decydują o konieczności nowego spojrzenia na zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych

Sesja I Kwalifikacje i odpowiedzialność
11.00-11.20 Leczenie biologiczne – immunoglobuliny płk rez. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
11.20-11.40 Jodek potasu w ochronie radiologicznej.Co każdy lekarz wiedzieć powinien prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11.40-12.00 Instytut Ekspertyz Medycznych – zadania i kompetencje dr n. med. Agata Michalska, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Wręczenie Odznaki Pamiątkowej WIM Profesorowi Szymonowi Byczko
Czy prawo można diagnozować? dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
13.00-13.20 Odpowiedzialność karna lekarzy dr hab. n. praw. Jacek Izydorczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
13.20-13.40 Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor CEM
13.40-14.00 DYSKUSJA i podsumowanie obrad
14.00-14.30 Wręczenie Listów Gratulacyjnych – Liderzy LEK
gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM-PIB
Sesja zdjęciowa – Gości, Laureatów, Uczestników
15.00-16.00 Spotkanie Dyrektora WIM-PIB z Wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojskowej Izby Lekarskiej biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM-PIB

12 maja 2023 r. (piątek)
Sesja II Etyka i prawo
10.00-10.30 Interwencja medyczna o badawczym charakterze – regulacje ustawowe płk rez. dr Józef Bukowski, WIM-PIB
10.30-11.00 Odpowiedzialność zawodowa lekarza prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
11.30-12.00 Odpowiedzialność lekarza za podległy personel medyczny. World Medical Association (WMA) płk rez. dr Józef Bukowski, WIM-PIB
12.00-12.20 Zasady stosowania przymusu bezpośredniego płk rez. dr Józef Bukowski, WIM-PIB
12.20-12.40 Lekarze w konfliktach zbrojnych ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM-PIB
12.40-13.00 Zadośćuczynienie za szkody medyczne – nowe regulacje płk rez. dr Józef Bukowski, WIM-PIB
Sesja III Orzecznictwo lekarskie
13.00-13.30 Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemy dr Paweł Czarnecki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
13.30-14.00 Orzecznictwo wojskowo-lekarskie i jego organizacja płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska, ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM-PIB
14.00-14.15 DYSKUSJA i podsumowanie obrad

O konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM-PIB

Patronat honorowy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego

Komitety

Komitet organizacyjny

Józef Bukowski

płk rez. dr

Dorota Połeć

mgr

Komitet naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Szymon Byczko

prof. UŁ dr hab.

Józef Bukowski

płk rez. dr

Wykładowcy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
płk rez. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
dr n. med. Agata Michalska, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi
dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
płk rez. dr Józef Bukowski, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM-PIB
dr hab. n. praw. Jacek Izydorczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor CEM
ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM-PIB
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
dr Paweł Czarnecki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Miejsce

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM-PIB Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula WCKMED