• Konferencja

    V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    10.06.2021 - 11.06.2021

  • Rejestracja

    07.06.2021 - 09.06.2021

Program

10 czerwca 2021 r. (czwartek)
10.00-10.30 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników płk rez. dr Józef Bukowski, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
Otwarcie konferencji Przedstawiciel Młodych Lekarzy, moderator obrad: por. lek. Maciej Mawlichanów
10.30- 11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji "Epidemia COVID-19 poszukiwanie optymalnych rozwiązań"
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
11.00-11.10 Laudacja dla Pan Profesora Mariusza Klenckiego

Sesja I Kwalifikacje i odpowiedzialność
11.10-11.30 "Nowe zasady organizacji i monitorowania podnoszenia kwalifikacji lekarzy (SMK)" prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, UMŁ
11.35-12.10 "Choroby Rzadkie – definicja, częstość występowania" dr n. med. Ewa Starostecka, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej
12.15-12.40 Przerwa kawowa
12.45-13.20 "Ciężkie działania niepożądane spowodowane użyciem produktów kosmetycznych" prof. dr hab. Anna Krakowiak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jana Nofera w Łodzi, Krajowy Konsultant w dziedzinie toksykologii
13.25-14.00 "Odpowiedzialność cywilna za zakażanie COVID-19 – wnioski z obserwacji własnych czasu epidemii" dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. UŁ
14.00-14.15 DYSKUSJA i podsumowanie obrad
14.15-14.30 Wręczenie Listów Gratulacyjnych - Liderzy LEK gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak ,prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki
Sesja zdjęciowa – Gości, Laureatów, Uczestników
15.00-16.00 Spotkanie Dyrektora WIM z Wykładowcami UŁ UMŁ, IMP, ICZMP biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM
Sala Konsula Honorowego Republiki Austrii w Łodzi

11 czerwca 2021 r. (piątek)
Sesja II Etyka medyczna
Etyka medyczna w badaniach klinicznych.
10.00-10.25 "Ochrona praw zwierząt" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM
10.25-10.50 " Odpowiedzialność zawodowa lekarza" prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, WIL
10.50-11.15 "World Medical Association (WMA) – a działalność Izb Lekarskich w Polsce" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM, płk rez. dr n. med. Marian Dójczyński, WIM
11.15-11.40 "Zawody zaufania publicznego w ochronie zdrowia" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM
11.40-12.05 "Lekarze w konfliktach zbrojnych" ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM
12.05-12.30 "Food Drug Administration (FDA) – szczepienia przeciw COVID-19" płk rez. dr Józef Bukowski, WIM

Sesja III Orzecznictwo lekarskie
12.30-12.55 "Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemy" mec. Magdalena Bartenbach-Byczko
12.55-13.20 "Orzecznictwo wojskowo-lekarskie i jego organizacja" płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska, ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, WIM
13.45-14.30 DYSKUSJA i podsumowanie obrad

O Konferencji

V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych Miejsce: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Łódź, ul. 1-go Maja 90, Aula WCKMED

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n.med.

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Szymon Byczko

prof. UŁ dr hab.

Artur Płachta

ppłk rez. lek.

Józef Bukowski

płk rez. dr

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

płk rez. dr

Dorota Połeć

Wykładowcy

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Ewa Starostecka, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr hab. Anna Krakowiak, prof. IMP Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jana Nofera
dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki
płk rez. dr Józef Bukowski, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
płk rez. dr n. med. Marian Dójczyński, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM
ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM
mec. Magdalena Bartenbach-Byczko
płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska