• Konferencja

    V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Aktualności w chorobach wewnętrznych"

    16.07.2015 - 17.07.2015

  • Rejestracja

    01.05.2015 - 10.07.2015

O wydarzeniu

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Aktualności w chorobach wewnętrznych"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Już od 5 lat organizowany jest w Ełku obóz koła naukowego działającego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dalizoterapii WIM. Od początku obozom naukowym towarzyszą konferencje naukowo-szkoleniowe podczas, których znamienici prelegenci z WIM i zaprzyjaźnionych uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), a także studenci, członkowi koła, precentują referaty naukowe. Program tegorocznej konferencji obejmuje 2 dni - pierwszy dzień poświęcony jest na przedstawienia prac studenckich kół naukowych. Podczas 2 dnia przedstawione zostaną wykłady z szeroko rozumianej tematyki internistycznej dotyczącej zagadnień z zakresu nefrologii, chorób płuc, hematologii i onkoligii klinicznej.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Ełku

Program

July 16, 2015

Otwarcie konferencji

Sesja I. Prezentacje Studenckich Kół Naukowych cz. I

Sesja II. Prezentacja Studenckich Kół Naukowych - cz. II

Sesja III. Prezentacja Studenckich Kół Naukowych - cz. III

July 17, 2015

Sesja I. Aktualności w chorobach wewnętrznych i nefrologii - cz. I

sesja II. Aktualności w chorobach wewnętrznych i nefrologii - cz. II

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Komitety

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Stanisław Niemczyk

dr hab. n.med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Stefan Antosiewicz

płk dr n. med.

Zbigniew Plak

ppłk lek.

Dorota Brodowska-Kania

lek.

Elżbieta Araminowicz-Kierklo

mgr