• Sympozjum

    WORKSHOP – MASTERING IN DEEP ENDOMETRIOSIS

    04.12.2023 - 04.12.2023

  • Rejestracja

    08.11.2023 - 30.11.2023

O Sympozjum

We planned two robotic surgeries for deep endometriosis with bowel involvement, infiltration of the ureters and parametrium. These will be nerve sparing procedures with visualisation of the pelvic nerves, bowel shaving or resection, ureterolysis, with or without hysterectomy.
Meeting schedule:
8:30-9:00 welcoming participants. During preparation for the procedure presentation by Artur Ostrowski (Synektik).
9:00-11:30 – 1st operation – live transmission
11:30-12:00 Gaby Moawad lecture. Why robotic surgery in gynecology? How to create an endometriosis surgery center?
12:00-12:30 lunch
12.30-14.30 – 2nd operation - live transmission
14.30 - 15.00 - Gaby's lecture about performed operations. Q&A.

*This is an indicative workshop plan. Lecture hours may change due to surgery.

Wykładowcy

Dr. Gaby Moawad

As a board-certified gynecological surgeon, Dr. Gaby Moawad, the founder of CEAPS, brings a new unique approach to patients with his expertise and dedication. Alongside his extensive experience in the field of Gynecologic Surgery and specialization in Minimally Invasive Gynecological procedures, Dr. Moawad excels in Laparoscopic and robotic techniques, using his many years of training and practice with his desire to impact patients’ lives positively. Dr. Moawad has proved himself to be a passionate and effective educator for many years. As Director of Robotic Gynecologic Surgery, Fellowship Co-Director and an Associate Professor in Obstetrics and Gynecology at The George Washington University, he has demonstrated his commitment to the field by not only serving his patients, but also educating fellow medical professionals on how to safely approach the most complex conditions. Being named Top Doctor in the Washington DC area from the year 2015 to 2019 by the Washingtonian is just one of the many accolades and progress Dr. Moawad has seen through his career. He has received the AAGL Award for Excellence in Endoscopic Procedures from the American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) and has also taken on the roles of AAGL Chair of Research Committee and Chair of Robotic Committee, simultaneously being nominated for the board of directors at AAGL. Dr. Moawad has earned many grants, most notably a grant in 2019 from the National Institute of Health Co-PI for “Using EV-microRNAs to identify a non-invasive biomarker of uterine fibroid outcomes.” In addition to being a published author, he is a recognized national and international speaker, joining the Editorial Board of the “Facts, Views and Vision in OBGYN” which is the official journal of the European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE). For many years, he has regularly contributed to a variety of publications. Dr Moawad advanced the field not only through his work, but also through his commitment to academia and groundbreaking research. With this experience and trust, Dr. Moawad’s aim is to empower our patients to advocate for themselves in seeking the best care.
Żródło: https://gabymoawad.com/

Dr. Gaby Moawad is a published author with a particular interest in fibroids, endometriosis and minimally invasive gynecologic procedures. He is also a fellow of the American Congress of Obstetricians and Gynecologists, and a member of the American Association of Laparoscopic Gynecologists.

Dr. Gaby Moawad jest autorem publikacji, szczególnie zainteresownym mięśniakami macicy, endometriozą i minimalnie inwazyjnymi zabiegami ginekologicznymi. Jest również członkiem Amerykańskiego Kongresu Położników i Ginekologów oraz członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Ginekologów Laparoskopowych.


Artur Ostrowski - dyrektor zarządzający i prokurent Synektik S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (mgr inż. elektronik). Pracował jako specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Był głównym konstruktorem w PPUiH abcMED Sp. z o.o. Przez 23 lata związany był z firmą Siemens (1991-2015). Artur Ostrowski od początku swej działalności zawodowej związany jest z branżą produkcji sprzętu medycznego. Karierę rozpoczynał jako specjalista odpowiadający za konstrukcję komputerowych spirometrów oraz sprzedaż i serwis urządzeń medycznych. Przez 13 lat pełnił funkcję inżyniera sprzedaży i kierownika ds. kluczowych klientów w Siemiens, a następnie awansował kolejno na dyrektora działu sprzedaży sektora Medical Solution, dyrektora operacyjnego sektora Healthcare oraz dyrektora branży Obrazowania i Terapii (HIM).
18 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Synektik S.A., wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, podjęła decyzję o powołaniu do zarządu spółki Artura Ostrowskiego. Funkcję członka Zarządu Synektik S.A. objął 1 stycznia 2015 r.

Program

Dwie operacje głębokiej endometriozy z zajęciem jelit, naciekaniem moczowodów i przymacicz. Będą to zabiegi oszczędzające nerwy z histerektomią lub bez.

8:30-9:00 Powitanie uczestników. W trakcie przygotowań do zabiegu prezentacja Artura Ostrowskiego (Synektik).
9:00-11:30 - 1. operacja - transmisja na żywo
11:30-12:00 Wykład Gaby Moawad. Dlaczego chirurgia robotyczna w ginekologii? Jak stworzyć centrum chirurgii endometriozy?
12:00-12:30 lunch
12.30-14.30 - 2. operacja - transmisja na żywo
14.30-15.00 - Wykład Gaby na temat przeprowadzonych operacji. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

*Jest to orientacyjny plan warsztatów. Godziny wykładów mogą ulec zmianie ze względu na operacje