• Konferencja

    XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna w okresie kataklizmu" z udziałem Studenckich Kół Naukowych

    14.07.2022 - 15.07.2022

  • Rejestracja

    08.07.2022 - 13.07.2022

Patronat

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Program

DZIEŃ I 14 lipca 2022

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk,
Komisja Konkursowa: dr hab. n. med. Grzegorz Kade, dr n. med. Stefan Antosiewicz, dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Karolina Konieczniak, lek. Maria Różańska, dr n. med. Anna Wawreszuk- Pryszczepko

09:00 Otwarcie Konferencji Studenckiej: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM)

09:05-09:20 Żelazo, wskazania, obliczanie dawki: lek. Karolina Konieczniak (WIM)

SESJA I prowadzący: dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Maria Różańska

09:20-09:35 Posocznica o etiologii Klebsiella pneumoniae New Delhi; Hanna Minkiewicz, Natalia Zozula (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

09:35-09:50 Sepsa oportunistyczna: Wojciech Wasiak, Bartosz Moskal (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

09:50-10:05 Powikłania po usunięciu przeszczepu nerki: Antonina Kniter, Anna Bieda, Agata Zapałowska (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)
10:05-10:20 Reakcja anafilaktyczna po tolperizolu (preparat Mydocalm); Katarzyna Morawiec, Anna Paściak (SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii)

10:20-10:35 Przerwa

SESJA II prowadzący: dr hab. n. med. Grzegorz Kade, dr n. med. Anna Wawreszuk- Pryszczepko

10:35-10:50 Nowotwór neuroendokrynny; Jessica Kałuża, Michał Gościmski (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

10:50-11:05 Niewydolność nerek u pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych; Anna Centkowska i Agata Antoniak (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

11:05-11:20 Amyloidoza wtórna do ZZSK: Anna Rupińska, Liwia Rogalewicz (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

11:20-11:35 Trudna diagnostyka stanów gorączkowych: Natalia Dąbrowska, Anna Wojtkiewicz (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

11:35-11:45 Przerwa

SESJA III prowadzący: dr n. med. Stefan Antosiewicz, lek. Karolina Konieczniak

11:45-12:00 Zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA u pacjenta dializowanego; Natalia Kostecka, Sławomir Gasztyk (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

12:00-12:15 Zapalenie naczyń związane z IgA; Barbara Kruczyk, Mateusz Piętak (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

12:15-12:30 Zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA u pacjenta po zakażeniu wirusem SARS-CoV2; Natalia Łysiak, Zofia Podraza (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

12:30-12:45 Zapalenie naczyń o ciężkim przebiegu powikłane zespołem płucno-nerkowym; Joanna Skotnicka, Karolina Błaszczak (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

12:45-13:00 Dyskusja

13:00-13:30 „Jeden z dziesięciu” - turniej wiedzy medycznej

13:30-13:45 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów.

13:45-14:00 Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

DZIEŃ II 15 lipca 2022

09:00 Otwarcie Konferencji: płk mgr Robert Trela, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

09:05-09:20 Nowe możliwości w leczeniu wielotorbielowatości nerek- rola waptanów: lek. Karolina Konieczniak (WIM)

SESJA I prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski

09:20-09:40 Nefrologia w obliczu kryzysu humanitarnego: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM)

09:40-10:00 Choroby układu oddechowego w okresie epidemii i innych kataklizmów: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski (WIM)

10.00-10.40 Energia jądrowa- mity i rzeczywistość: prof. Łukasz Turski- fizyk (PAN)

10:40-11:10 Prawo a wojna: prof. Adam Cezary Bosiacki- prawnik (UW)

11:10-11:20 Przerwa

SESJA II prowadzący: dr n. med. Stefan Antosiewicz, dr n. med. Zbigniew Nowak, dr hab. n. med. Grzegorz Kade

11:20-11:40 Afganistan, doświadczenia własne: dr n. med. Zbigniew Nowak (WIM)

11:40- 12:00 Gazy toksyczne: dr hab. n. med. Grzegorz Kade (SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie)

12:00-12:20 Zasady zabezpieczenia medycznego działań Sił Zbrojnych w świetle doktryny NATO. Rola interny polowej: dr n. med. Stefan Antosiewicz Antosiewicz (WIM)

12:20-12:40 Dyskusja

12:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

O Konferencji

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna w okresie kataklizmu" z udziałem Studenckich Kół Naukowych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Medycyna w okresie kataklizmu" z udziałem Studenckich Kół Naukowych, która dotyczy najbardziej aktualnej obecnie tematyki, czyli medycyny w okresie kataklizmu (1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku; 14-15 lipca 2022r). Konferencja, organizowana jest corocznie od 2011 roku (11 edycji), z inicjatywy i pod przewodnictwem naukowym Prof. dr hab. n. med. Stanisława Niemczyka, w trakcie naukowego obozu Studenckiego Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM. Organizatorami Konferencji jak i obozu studenckiego są WIM i Szpital Wojskowy w Ełku. Zwyczajem Konferencji jest, iż pierwszy dzień obejmuje wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM oraz z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. W drugim dniu, odbywają się 3 sesje wykładowe, a wykładającymi są przede wszystkim pracownicy naukowi WIM. Patronat tegorocznej, jak i poprzednich edycji Konferencji objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konferencji dotyczyły szerokiego kręgu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Inicjatywa ta była zawsze wysoko oceniana, a za uczestnictwo w niej przyznawane są punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Komitety

Komitet Naukowy

Stanisław Niemczyk

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

prof. dr hab. n. med. i n o zdr.

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Arkadiusz Lubas

płk dr hab.n. med.

Zbigniew Nowak

dr n. med.

Grzegorz Kade

dr hab. n. med.

Stefan Antosiewicz

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Karolina Konieczniak

lekarz rezydent

Ewelina Jędrych

lekarz rezydent

Maria Różańska

lekarz rezydent

Filip Wantoch-Rekowski

Anna Wawreszuk-Pryszczepko

dr n. med.

Marta Minarowska

mgr piel.

Hanna Minkiewicz

Grzegorz Spłocharski

lekarz rezydent

Wykładowcy

lek. Karolina Konieczniak, Wojskowy Instytut Medyczny
Hanna Minkiewicz - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Natalia Zozula - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Anna Bieda - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Agata Zapałowska - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Katarzyna Morawiec - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Anna Paściak - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Michał Gościmski - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Anna Centkowska - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Agata Antoniak - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Anna Rupińska - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Liwia Rogalewicz - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Natalia Dąbrowska - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
Anna Wojtkiewicz - SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM
prof. dr hab. Adam Cezary Bosiacki- Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
dr n. med. Zbigniew Nowak, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
dr hab. n. med. Grzegorz Kade, SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie