• Konferencja

    XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Onkogeneza, Wirusy, Leczenie Biologiczne" z udziałem Studenckich Kół Naukowych

    13.07.2023 - 14.07.2023

  • Rejestracja

    10.07.2023 - 12.07.2023

O konferencji

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Onkogeneza, Wirusy, Leczenie Biologiczne" z udziałem Studenckich Kół Naukowych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Konferencja Naukowo-Szkoleniową "Onkogeneza, Wirusy, Leczenie Biologiczne" z udziałem Studenckich Kół Naukowych dotyczy najbardziej aktualnej obecnie tematyki, wirusów i leczenia biologicznego (1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku; 13-14 lipca 2023 r). Wydarzenie organizowane jest corocznie od 2011 roku (12 edycji), z inicjatywy i pod przewodnictwem naukowym prof. dr. hab. n. med. Stanisława Niemczyka, w trakcie naukowego obozu Studenckiego Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM-PIB. Organizatorami Konferencji jak i obozu studenckiego są WIM-PIB i Szpital Wojskowy w Ełku. Zwyczajem Konferencji jest, iż pierwszy dzień obejmuje wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM-PIB. W drugim dniu, odbywają się sesje wykładowe, a wykładającymi są przede wszystkim pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie oraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Patronat tegorocznej, jak i poprzednich edycji Konferencji objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konferencji dotyczyły szerokiego kręgu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Inicjatywa ta była zawsze wysoko oceniana, a za uczestnictwo w niej przyznawane są punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program

DZIEŃ I 13 lipca 2023 r.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM-PIB)
Komisja Konkursowa:
dr hab. n. med. Grzegorz Kade, dr n. med. Stefan Antosiewicz, dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Karolina Konieczniak, lek. Maria Różańska, dr n. med. Anna Wawreszuk-Pryszczepko, lek. Adam Rytel

09:00 Otwarcie Konferencji Studenckiej
prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

SESJA I
Prowadzący: dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Maria Różańska, lek. Adam Rytel

09:05-09:20 Zakażenie tunelu cewnika Tenckoffa bakterią NDM – postępowanie; Katarzyna Morawiec, Liwia Rogalewicz (SKNN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr n. med. M. Mosakowska)
09:35-09:50 Anoreksja, omówienie zaburzeń laboratoryjnych; Maria Żmijewska, Natalia Radwańska (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr A. Wojtecka)
09:50-10:05 Tętniak płuca; Angelika Stokłosiński, Karolina Kowalczyk (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr G. Spłocharski)
10:05-10:20 Ciężka hiperkalcemia, postępowanie; Milena Popławska, Jędrzej Tłusty (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr J. Miklas)

10:20-10:35 Przerwa

SESJA II
Prowadzący: dr hab. n. med. Grzegorz Kade, lek. Grzegorz Spłocharski, dr n. med. Anna Wawreszuk-Pryszczepko

10:35-10:50 Zespół nerczycowy o ciężkim przebiegu, wskazania do ultrafiltracji; Zuzanna Warzywoda, Julia Petelska (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr M. Nowak)
10:50-11:05 Zapalenie naczyń w podeszłym wieku; Zofia Podraza, Natalia Łysiak (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun lek. K. Konieczniak)
11:05-11:20 Zespól Denta; Piotr Głowacki (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr n. med. A. Grzywacz)
11:20-11:35 Wielomiesięczna terapia w zakażeniu krwi florą wielooporną; Antoni Ludew, Maksym Helman (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun lek. E. Głuch)

11:35-11:45 Przerwa

SESJA III
Prowadzący: dr n. med. Stefan Antosiewicz, lek. Karolina Konieczniak

11:45-12:00 Zapalenie naczyń, czy astma z eozynofilią i nefropatią; Łukasz Sęczyk, Anna Skurczyńska (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun M. Różańska)
12:00-12:15 Krioglobulinemia, objawy, leczenie; Jakub Kawka, Jakub Czarnecki (SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun lek. K. Konieczniak)
12:15-12:30 Zespól TINU; Zuzanna Kamińska, Oliwia Mróz
(SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB), (opiekun dr G. Spłocharski)

12:30-12:45 Reakcja anafilaktyczna wywołana immuniterapią alergenową u pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych- Aleksandra Hejosz i Aleksandra Misarko SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB, (opiekun prof. Andrzej Chciałowski)

12:45-13.00 Reakcja krzyżowa międy alergenami roztoczy kurzu domowego i skorupiakami jako przyczyna wstrząsu anafilaktycznego – Karolina Niemczas i Wojciech Kubacki SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB, (opiekun prof. Andrzej Chciałowski)

13.00-13:10 Dyskusja

13:10-13:40 „Jeden z dziesięciu” – turniej wiedzy medycznej

13:40-13:50 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów

13:50-14:00 Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji


DZIEŃ II 14 lipca 2023 r.

09:00 Otwarcie Konferencji
ppłk mgr inż. Piotr Drozd, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, ppłk dr Jacek Pawłowicz

09:05-09:20
Nowe wskazania kliniczne do stosowania żelaza; dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz (USA, Filadelfia)

SESJA I
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, dr hab. n. med. Grzegorz Kade

09:20-09:40 Leczenie biologiczne w nefrologii; prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
09:40-10.00 Leczenie biologiczne astmy, prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM-PIB)
10.00-10.20 Nowoczesne leczenie raka nerki; dr hab. n. med. Janusz Kocik (CMKP oraz NCBJ)
10:20-10:40 Nefrotoksyczność leków onkologicznych; dr n. med. Zbigniew Nowak (WIM-PIB)
10.40-11.00 Dializy a nowotwory; dr n. med. Stefan Antosiewicz (WIML w Warszawie)

11:00-11:20 Przerwa

SESJA II
Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz, dr n. med. Stefan Antosiewicz, dr n. med. Zbigniew Nowak,

11:20-11:40 General mechanism of oncogenesis of human tumor viruses; Profesor Ezequiel M. Feuntes Panana (Hospital of Federico Gomez, Mexico City)
11:40-12:00 B cel development and risk for maliggnant transformation of EBV biological cycle and associated B cel lymphomas; Profesor Ezequiel M. Feuntes Panana (Hospital of Federico Gomez, Mexico City)
12:00-12:20 Wybrane aspekty patogenezy HIV; dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz (USA, Filadelfia)
12:20-12:40 Techniki krążenia pozaustrojowego inne niż klasyczne zabiegi nerkozastępcze wykorzystywana w Centrum Onkologii; dr hab. n. med. Grzegorz Kade (Szpital MSWiA w Olsztynie)
12:40-13.00 Immunoterapia celowana – koniec ery chemioterapii; dr n. med. Janusz Hałka (UW-M w Olsztynie)

DYSKUSJA - 20 minut
Język konferencji; polski, angielski

Komitety

Komitet naukowy

Stanisław Niemczyk

dr hab. n. med.

Grzegorz Gielerak

gen. broni prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

prof. dr hab. n. med.i n. o zdr.

Arkadiusz Lubas

płk dr hab. n. med.

Zbigniew Nowak

dr n.med.

Grzegorz Kade

dr hab. n. med.

Staefan Antosiewicz

dr n. med

Aleksandra Rymarz

dr hab. n. med.

Katarzyna Romejko

dr n. med.

Komitet organizacyjny

Marta Minarowska

mgr piel.

Hanna Minkiewicz

Katarzyna Morawiec

Karolina Konieczniak

lekarz

Ewelina Jędrych

lek.

Maria Różańska

lek.

Rytel Adam

lek.

Grzegorz Spłocharski

lek.

Mateusz Nowak

Ewa Kotwica-Strzałek

lek.

Anna Pryszczepko-Wawreszuk

dr n. med.

Wykładowcy

Katarzyna Morawiec - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Liwia Rogalewicz - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Maria Żmijewska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Natalia Radwańska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Angelika Stokłosińska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Karolina Kowalczyk - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Milena Popławska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Jędrzej Tłusty - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Zuzanna Warzywoda - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Julia Petelska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Zofia Podraza - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Natalia Łysiak - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Piotr Głowacki - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Antoni Ludew - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Maksym Helman - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Łukasz Sęczyk - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Anna Skurczyńska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Jakub Kawka - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Jakub Czarnecki - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Zuzanna Kamińska - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Oliwia Mróz - SKN przy Klinice Nefrologii WIM-PIB
Aleksandra Hejosz - SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB
Aleksandra Misarko - SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB
Karolina Niemczas - SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB
Wojciech Kubacki - SKN przy Klinice Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB
dr hab. Tomasz Rozmysłowicz - Filadelfia, USA
prof. dr hab. Stanisław Niemczyk - Klinika Nefrologii WIM-PIB
prof. dr hab. Andrzej Chciałowski - Klinika Chorób Infekcyjnych, Chorób Wewnętrznych i Alergologii WIM-PIB
dr hab. Janusz Kocik - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr Zbigniew Nowak - WIM-PIB
dr Stefan Antosiewicz - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
prof. Ezequiel M. Feuntes Panana - Hospital of Federico Gomez, Mexico City
dr hab. Grzegorz Kade - Szpital MSWiA, Olsztyn
dr Janusz Hałka - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn

Miejsce

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku

Adres

Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku

Patronat honorowy

Patronat tegorocznej, jak i poprzednich edycji Konferencji objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.