• Szkolenie

    Zespół Urazowy

    19.06.2017 - 20.06.2017

  • Rejestracja

    04.04.2017 - 26.05.2017

O szkoleniu

Zespół Urazowy

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Uczestnicy realizujący program szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie organizacji i zasad pracy zespołu urazowego, roli osób funkcyjnych, kryteriów aktywacji zespołu urazowego, działań priorytetowych, algorytmu diagnostyczno - terapeutycznego oraz podstawowych umiejętności kllinicznych wykonywanych w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Małgorzata Kaszuba - tel.261-817-748

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

June 19, 2017

Przywitanie uczestników. Rozpoczęcie kursu.

Aspekty prawne - Ustawa, Rozporządzenie.

Łączność pomiędzy jednostkami systemu.

Łączność - ćwiczenia.

Kryteria kwalifikacji do CU.

ATMIST + SAMPLE

Skład Trauma Team oraz aktywacja Trauma Team.

Podział ról w Trauma Team.

Aktywacja/Deaktywacja komórek szpitalnych - CT/MRI, krwiodawstwo, blok operacyjny, OIT.

Komunikacja wewnątrzszpitalna - ćwiczenia.

Przekazanie pacjenta w SOR/CU.

Protokół Damage Control.

Bufor.

Ćwiczenia symulacyjne w grupach.

Bufor.

Podsumowanie dnia.

June 20, 2017

Symulacja medyczna w grupach - część pierwsza 5x25 min.

Symulacja medyczna w grupach - część druga 5x25 min.

Symulacja medyczna MEGA.

Dyskusja.

Symulacja medyczna GIGA.

Dyskusja.

Podsumowanie kursu. Wręczenie certyfikatów.