• Konferencja

    II Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)"

    31.03.2017

  • Rejestracja

    02.01.2017 - 17.03.2017

O konferencji

II Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Inżyniersko - medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Minęły już trzy lata realizacji projektu naukowego „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. Projekt NCBiR nr DOBR-BIO4/022/13149/2013.
W minionym okresie w ramach konsorcjum zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczyniły się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływ na odległe rokowanie. Część wyników została przedstawiona na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opublikowana w czasopismach naukowych. Zdobyta wiedza oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz pozwalają na ich szerszą, kontekstowo ciekawą prezentację.
Serdecznie zapraszam Państwa w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 do Wojskowego Instytutu Medycznego na II Konferencję Naukową pt.: „Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)”. Jestem przekonany, że zaproponowana tematyka Konferencji spotka się z życzliwym zainteresowaniem środowiska naukowców oraz stanie się twórczym miejscem wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji.
Dyrektor
Wojskowego Instytutu Medycznego
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Program

March 31, 2017

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, WIM

Sesja I - Aspekty zagrożeń i aspekty taktyczno-inżynieryjne

Przerwa kawowa

Sesja II - Nowoczesne technologie materiałowo - konstrukcyjne w aspekcie zagrożeń IED

Przerwa kawowa

Sesja III - Następstwa zdrowotne zdarzeń wybuchowych

Zakończenie konferencji

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Jerzy Małachowski

prof.dr hab. inż.

Grzegorz Sławiński

dr inż.

Marek Gzik

prof.dr hab. inż.

Stanisław Kowalkowski

płk prof. dr hab. inż.

Wojciech Wolański

dr hab. inż.

Waldemar Kawka

płk prof. dr hab. inż.

Marek Szudrowicz

dr inż.

Lech Starczewski

dr hab. inż.

Zygmunt Fabisiak

mgr inż.

Dariusz Fabisiak

mgr inż.

Marcin Wojtkowski

ppłk lek.

Komitet Organizacyjny

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Ariadna Bednarz

mgr

Marzena Biernacka

Ewelina Kowal

Magdalena Marczyńska

mgr

Jarosław Rybak

Marcin Wojtkowski

ppłk lek.

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...