• Konferencja

    Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo"

    27.11.2015 - 27.11.2015

  • Rejestracja

    09.10.2015 - 26.11.2015

O konferencji

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zmieniają się zasady prowadzenia badań klinicznych za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (536/2014) w sprawie badań klinicznych, produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia Dyrektywy 2001/20WE. W myśl tego Rozporządzenia w państwach UE musi nastąpić ujednolicenie reguł, zasad i procedur interwencji medycznych o badawczym charakterze, w szczególności zasad uzyskiwania zgody pacjenta i oceny dopuszczalności badania, aby nie występowały poważne zagrożenia dla życia i zdrowia tych uczestników. Rozporządzenie nakazuje ujednolicenie wszelkich procedur do końca 2016 roku. Zapraszamy do udziału w Konferencji ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo" wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Liczymy na udział lekarzy, organizatorów badań klinicznych, pielęgniarek, ratowników medycznych, a także pacjentów. Udział w konferencji jest bezpłatny i objęty programem doskonalenia zawodowego (za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne).

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Współorganizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program

Nov. 27, 2015

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Indywidualne wystąpienia

SESJA I

SESJA II

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Jerzy Kruszewski

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

dr hab. n. med.

Jan Sapieżko

dr n. med.

Szymon Byczko

dr hab. n. med.

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

dr

Marian Dójczyński

dr

Ewelina Kowal

Marzena Biernacka

Miejsce

Wojskowy Instytut Medyczny

Adres

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Konferencja odbędzie się w Auli WIM (V p., budynek główny)