Formularz rejestracyjny już dostępny!

Zarejestruj
 • Konferencja

  IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia-Medycyna-Terapia"

  22.05.2019 - 25.05.2019

 • Rejestracja

  01.11.2018 - 17.05.2019

  Zarejestruj się

O konferencji

IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia-Medycyna-Terapia"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Nasza konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju biologii medycznej.

Realizując motto naszej konferencji postaramy się dołożyć wszelkich starań by uczestnicy konferencji mogli się spotkać z ludźmi którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie można posłuchać ciekawych wykładów ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.

Organizator

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Wojskowy Instytut Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Aktualności

 • 15 marca 2019

  Elementy pozamerytoryczne programu nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

  Zgodnie z wytycznymi INFARMY wszystkie elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu merytorycznego i nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
 • 13 marca 2019

  Opłaty

  Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy, niezwłocznie po zarejestrowaniu, o dokonanie opłaty konferencyjnej. Rejestracja i wpłaty po 15.04.2019 roku będą się wiązały z wyższą wysokością opłaty konferencyjnej. Odpowiednio będą one wynosiły: Uczestnik standardowy: 900 PLN (osoba towarzysząca: 500 PLN), Uczestnik-członek PTBMed lub członek Oddziału Warszawskiego PTIDiK: 750 PLN (osoba towarzysząca: 500 PLN), Uczestnik - student lub doktorant: 450 PLN.
 • 8 marca 2019

  Opłata konferencyjna

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty przerw kawowych,koszty uroczystej kolacji w dniu: 24.05.2019 oraz koszty ogniska integracyjnego w dniu: 23.05.2019 roku.
 • 8 lutego 2019

  prof. Theresa L. Whiteside

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż gościem honorowym IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej będzie prof. Theresa Whiteside która wygłosi także wykład inauguracyjny w pierwszym dniu zjazdu.
 • 4 lutego 2019

  Studenci i Doktoranci

  Szanowni Studenci i Doktoranci, wzorem lat ubiegłych także w tym roku organizujemy specjalne Sesje dla Młodych Pracowników Nauki. Miło nam poinformować, iż w tym roku zniesiony został limit wiekowy. Za Młodego Pracownika Nauki będzie uważany każdy student (wymagane odpowiednie poświadczenie, np.: legitymacja) lub doktorant (wymagane pisemne oświadczenie opiekuna naukowego) który przedstawi odpowiednie poświadczenie uprawnień. Komitet Organizacyjny Zjazdu podjął także decyzję, że Wszyscy studenci i doktoranci (bez względu na wiek) mają prawo do obniżonej opłaty konferencyjnej (350 PLN). Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów do uczestnictwa w IV Zjeździe Naukowym PTBMed.
 • 4 lutego 2019

  Uwaga!

  Na konto podane w zakładce - OPŁATY - prosimy wpłacać jedynie opłatę konferencyjną. Należność za zakwaterowanie i wyżywienie regulujemy bezpośrednio w hotelu, który Państwo zarezerwowaliście.
 • 4 lutego 2019

  Zakwaterowanie

  Uprzejmie informujemy, iż rezerwacji hotelu dokonujecie Państwo samodzielnie a należność za zakwaterowanie i wyżywienie regulujemy bezpośrednio z hotelem, który Państwo zarezerwowaliście. Proponujemy dla uczestników Zjazdu zakwaterowanie w Hotelu NAWIGATOR po preferencyjnych cenach (miejsce w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem i obiadem - 180 PLN/osoba/doba, miejsce w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i obiadem - 270 PLN/doba). Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na miejscu zostanie pobrana opłata klimatyczna w wysokości 3 zł/dzień/osobę (dodatkowo płatna w recepcji hotelu) . Proponowane ceny dotyczą jedynie uczestników Zjazdu! Prosimy przy rezerwacji poinformować o fakcie uczestnictwa w IV Zjeździe PTBMed.
 • 25 stycznia 2019

  I Komunikat

  Szanowni Państwo, w załączniku dostępny jest I komunikat dotyczący konferencji. Komitet Organizacyjny będzie bardzo wdzięczny za rozpropagowanie informacji.

  Załączniki

  I Komunikat | PDF
 • 22 stycznia 2019

  Zgody

  Szanowni Uczestnicy, uprzejmie prosimy aby w trakcie logowania zwrócić szczególną uwagę na to, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu sprzedaży usług szkoleniowych. Obie zgody są niezbędne do prawidłowego procesu rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
 • 22 stycznia 2019

  Sesje Młodych Pracowników Nauki

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy młodych pracowników naukowych oraz doktorantów do zgłaszania prac. Jak każdego roku na autorów najlepszych doniesień ustnych i plakatowych czekają atrakcyjne nagrody! Dodatkowo studenci i doktoranci płacą tylko 350 zł opłaty konferencyjnej (wymagane zaświadczenie od opiekuna naukowego). Sesje dla młodych naukowców i doktorantów zostały zaplanowane w sobotę tak aby nie kolidowały z ewentualnymi obowiązkami na macierzystych jednostkach naukowych. Aby doniesienie ustne lub plakat mógł być zakwalifikowany do Sesji Młodych Naukowców pierwszy i prezentujący pracę autor musi być studentem lub doktorantem. Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych pracowników nauki!
 • 22 stycznia 2019

  Zgłaszanie prac

  Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do zgłaszania swoich prac w ramach IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. W celu zgłoszenia pracy należy wejść w zakładkę: "MENU" a następnie zalogować się na swój profil (uczestnik musi być zarejestrowany). Po kliknięciu w nazwę Konferencji pojawią się zakładki w tym zakładka: "Zgłaszanie prac". Następnie klikamy "Dodaj pracę" i wybieramy odpowiednią kategorię. Po przejściu do kreatora możemy rozpocząć dodawanie pracy.

Opłaty

  Konto bankowe

  68 1020 1042 0000 8102 0312 3098

  W opisie przelewu proszę podać: Imię, Nazwisko, IV zjazd PTBMed - Szczawnica, rodzaj opłaty (np. Członek PTBMed lub student)

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Uczestnik standardowy

  Przy rejestracji do 15 kwietnia 2019
  700,00 PLN

  Uczestnik-członek PTBMed lub członek Oddziału Warszawskiego PTIDiK

  Przy rejestracji do 15 kwietnia 2019
  550,00 PLN

  Uczestnik - student lub doktorant (wymagane oświadczenie podpisane przez opiekuna naukowego)

  Przy rejestracji do 15 kwietnia 2019
  350,00 PLN

Informacje

Opłata konferencyjna zapewniająca uczestnictwo w Zjeździe i obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne koszty przerw kawowych, koszty uroczystej kolacji w dniu: 24.05.2019 oraz koszty ogniska integracyjnego w dniu: 23.05.2019 roku. Elementy pozamerytoryczne programu nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

PROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

•Wykłady plenarne zaproszonych gości (20 min.)

•Doniesienia ustne (10 min.)

•Sesję plakatową (wielkość plakatu 70-100 cm)

•Sesję młodych pracowników naukowych (pracownik nauki do 35 roku życia) – doniesienia ustne (10 min.) lub plakat

Streszczenia doniesień ustnych i plakatów należy przysłać za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Nabór prac rozpoczyna się 01.02.2019. Zakończenie naboru prac - 30.04.2019.

Miejsce IV Zjazdu PTBMed: http://www.szczawnicanawigator.pl/pl/

Program

22 maja 2019

Rejestracja

Przyjazd i rejestracja uczestników Zjazdu

22 maja 2019

Rejestracja

Przyjazd i rejestracja uczestników Zjazdu

23 maja 2019

Uroczyste Rozpoczęcie Zjazdu

Wykład Inauguracyjny

Przerwa kawowa

Sesja I - Biologia Komórki

Przerwa Obiadowa

Sesja II - Medycyna Regeneracyjna i Biotechnologia

Walne zebranie PTBMed

23 maja 2019

Sesja III - Biologia i Medycyna Rozwoju

Przerwa obiadowa

Sesja IV - Choroby Cywilizacyjne, Zakaźne i Szczepienia

24 maja 2019

Sesja V - Immunologia

Przerwa kawowa

Sesja VI - Biologia Nowotworów

Przerwa obiadowa

Sesja VIII - Nowoczesna Diagnostyka i Genetyka Medyczna

24 maja 2019

Przerwa kawowa

Sesja VII - Terapie Eksperymentalne i Terapie Biologiczne

Przerwa obiadowa

Sesja IX - Sesja Posterowa - VARIA

25 maja 2019

Sesja X - Sesja Doktorantów i Młodych Naukowców

Przerwa kawowa

Uroczyste Zakończenie Zjazdu

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za najlepsze prezentacje ustne i plakatowe w konkursie dla Doktorantów i Młodych Naukowców. Zakończenie Zjazdu.

25 maja 2019

Sesja XI - Sesja Plakatowa Doktorantów i Młodych Naukowców

Wykładowcy

Albrecht Piotr, dr hab. n. med.

Znaczenie i różne twarze kalprotektyny., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala B

Błaszczak Ewa, dr

The versatility of protein ubiquitylation in physiology and disease., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala A

Borsuk Ewa, dr hab.

Przeprogramowanie epigenetyczne w przedjądrzach zygot myszy i regulacja pierwszej mitozy., 2019-05-24, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Czystowska-Kuźmicz Małgorzata, dr

Arginase-1 containing exosomes and immunosuppression in ovarian cancer., 2019-05-24, 09:00:00 - 11:00:00, Sala A

Domagała-Kulawik Joanna, prof. dr hab. n. med.

Objawy niepożądane immunoterapii nowotworów: mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie; na przykładzie zmian w układzie oddechowym., 2019-05-24, 11:30:00 - 13:30:00, Sala A

Donskow-Łysoniewska Katarzyna, dr n. biol.

Czynniki pochodzenia pasożytniczego w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych - blaski i cienie., 2019-05-24, 11:30:00 - 13:30:00, Sala B

Fortuna Wojciech, dr

Progress in treatment of the spinal cord injury., 2019-05-23, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Kloc Małgorzata, prof. dr hab.

Genetic, pharmacologic and magnetic interferance with macrophage phenotype to prevent chronic rejection of transplanted organs., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala A

Kociszewska-Najman Bożena, dr hab. n. med.

Ciąża i dziecko kobiety biorczyni narządu - wybrane zagadnienia., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala B

Kuchar Ernest, dr hab. n. med.

Zakażenia wrodzone z grupy TORCH w okresie pre- i postnatalnym., 2019-05-23, 15:00:00 - 17:00:00, Sala B

Magliaro Chiara, dr

Brain organoids: 3D imaging and computational modelling of oxygen transport and consumption., 2019-05-23, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Małek Kamilla, dr hab.

Detekcja przerzutowości do płuc w raku sutka przy użyciu obrazowania spektroskopowego., 2019-05-24, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Pączek Leszek, prof. dr hab. n. med.

Starzenie się układu immunologicznego., 2019-05-24, 09:00:00 - 11:00:00, Sala A

Piprek Rafał, dr n. biol.

Tkankowo-specyficzny nokaut kadheryny E (Cdh1) i kadheryny N (Cdh2) w rozwoju gonad myszy., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala B

Poręba Marcin, dr inż.

Wykorzystanie cytometrii masowej do multiparametrycznej analizy enzymów proteolitycznych w nowotworach., 2019-05-24, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Rossowska Joanna, dr inż.

Zmniejszenie immunosupresji w mikrośrodowisku nowotworowym przez stosowanie lokalnie działających inhibitorów TGF-β1 - zastosowanie praktyczne., 2019-05-24, 11:30:00 - 13:30:00, Sala A

Rossowska Joanna, dr inż.

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

Sarnowska Anna, dr hab.

Adipose derived - MSC therapy - regeneration or restoration., 2019-05-23, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Skup Małgorzata, prof. dr hab.

Reduced glutamatergic and cholinergic transmission in the transected spinal cord of the rat: search for therapies reactivating isolated spinal circuits., 2019-05-23, 15:00:00 - 17:00:00, Sala A

Trombik Tomasz, dr

Multiple faces of ABCA1 protein: from immunology to antibiotic resistance., 2019-05-23, 11:00:00 - 13:00:00, Sala A

Ugorski Maciej, prof. dr hab.

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

Ugorski Tomasz, prof. dr hab.

The role of glycosphingolipids in breast cancer progression. , 2019-05-24, 11:30:00 - 13:30:00, Sala A

Whiteside Theresa L., prof.

Tumor-derived exosomes as potential biomarkers of cancer progression and immune dysfunction in cancer., 2019-05-23, 09:30:00 - 10:30:00, Sala A

Zelent Arthur, dr

Potential of retinoic acid in anti-cancer therapy., 2019-05-24, 11:30:00 - 13:30:00, Sala A

Whiteside Theresa L., prof.

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

Komitety

Komitet Naukowy

Jacek Malejczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

Joanna Domagała-Kulawik

Leonora Bużańska

Claudine Kieda

Bolesław Kalicki

Małgorzata Kloc

Jacek Kubiak

Sławomir Lewicki

Leszek Lisowski

Kamilla Małek

Andrzej K. Siwicki

Ewa Skopińska-Różewska

Cezary Szczylik

Barbara Wróblewska

Marcin Drąg

Komitet Organizacyjny

Robert Zdanowski

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Andrzej K. Siwicki

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Ewa Szczucińska

SEKRETARIAT ZJAZDU

Marta Jasińska

Agnieszka Lipińska Opałka

Kamila Rusiecka

Agata Wawrzyniak

Patronat i sponsorzy

Sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY GŁÓWNI

SPONSORZY

Patronat

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY ZJAZDU

Miejsce

Hotel Nawigator, Szczawnica

Adres

Adres: Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica
Telefon: 18 540 04 40
www.szczawnicanawigator.pl

Szczawnica oddalona jest od Krakowa o zaledwie 110 km, czyli około półtorej godziny jazdy samochodem. Do Szczawnicy można również dojechać autobusem. Dojazd do Szczawnicy zapewnia droga powiatowa łącząca Szczawnicę z Krościenkiem. Przez Krościenko przebiega droga wojewódzka Nowy Targ - Krościenko - Łącko - Nowy Sącz, dzięki której Szczawnica zapewnione ma połączenia drogowe z głównymi węzłami komunikacyjnymi na obszarze województwa, głównie za pośrednictwem prywatnych linii autobusowych. W Szczawnicy, dzięki dużej liczbie połączeń lokalnych (prywatne linie busów) można z łatwością poruszać się po okolicy. Szczawnica posiada połączenia do Jaworek, Niedzicy, Sromowiec Niżnych na Spływ Przełomem Dunajca, itp.