• Konferencja

    II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia"

    21.05.2015 - 21.05.2015

  • Rejestracja

    29.04.2015 - 15.05.2015

O wydarzeniu

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

W imieniu Organizatorów II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia” przygotowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych i Wojskową Izbę Lekarską, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 roku, serdecznie zapraszamy do udziału w tym zamierzeniu. W programie obecnej konferencji znalazły się aktualne zagadnienia dotyczące problematyki kształcenia podyplomowego lekarzy oraz ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr cywilnych i wojskowych. Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie stanowić istotny przyczynek w procesie rozwoju systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i ratowników medycznych.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Medyczny

Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowa Izba Lekarska

Program

May 21, 2015

SESJA I

SESJA II

SESJA III

DYSKUSJA i PODSUMOWANIE

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

dr hab. n. med.

Rafał Kubiak

dr hab. n. praw.

Jan Sapieżko

dr n. med.

Stefan Antosiewicz

płk dr n. med.

Marek Skalski

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Ewelina Kowal

Marzena Biernacka

Józef Bukowski

dr

Marian Dójczyński

dr

Jarosław Dójczyński

dr