• Konferencja

    VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"

    21.04.2017 - 21.04.2017

  • Rejestracja

    01.02.2017 - 20.04.2017

O konferencji

VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Tej zimy niepokojące przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza budzą olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej. O smogu mówi się bardzo dużo, często jednak zabierający głos nie mają pełnej wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie smog. Dlatego zapraszamy do udziału w debacie lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska, przedstawicieli samorządów lokalnych, decydentów na szczeblu centralnym oraz organizacji pozarządowych. To siódma już konferencja naukowa „Dum Spiro Spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego. Odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym.
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska i są szkodliwe dla zdrowia. Atmosferę najczęściej i najbardziej zanieczyszczają: pyły, tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Polskie niebo regularnie zasnuwa smog. Spaliny samochodów i niska emisja, czyli efekt palenia niskiej jakości opałem w domowych piecach, to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, nie tylko w na południu kraju, ale w większości polskich aglomeracji. Narażenie na zanieczyszczone powietrze skutkuje chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji zwiększającą się śmiertelnością zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. To nie jest już problem regionalny!
WHO oraz wiele organizacji pozarządowych publikują niepokojące statystyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a nawet krótka ekspozycja na jego wysokie stężenia powoduje wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.).
Od 2010 r. Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP organizują konferencję skupiającą ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie podejmują badania w zakresie współczesnych problemów zdrowotnych jakimi są choroby cywilizacyjne oraz wykazują zależności między zanieczyszczeniem powietrza a poziomem zdrowia i jakością życia człowieka. Zmiany są możliwe. W styczniu 2016 r. przyjęto uchwałę antysmogową dla Krakowa, zakazującą używania węgla i drewna w prywatnych piecach. Na rozwiązania systemowe w kolejce czeka Warszawa i okolice, a także inne miasta naszego kraju. Zapraszamy do działania!

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Program

April 21, 2017

Uroczyste otwarcie konferencji Dum Spiro Spero

Sesja I

Wykłady Ekspertów

Przerwa kawowa

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu naukowego Dum Spiro Spero

Sesja II

Sesja konkursowa Dum Spiro Spero

Przerwa kawowa

Sesja III

Doniesienia oryginalne

Zakończenie konferencji

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

Dyrektor WIM gen.dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med.

Władysław Pierzchała

prof. dr hab. n. med.

Paweł Śliwiński

prof. dr hab. n. med.

Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med.

Adam Antczak

prof. dr hab. n. med.

Adam Barczyk

dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

dr hab. n. med.

Halina Gabryel-Batura

prof. dr hab. n. med.

Rafał Krenke

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Artur Badyda

dr hab. inż

Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr n. med.

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Krzysztof Gontarski

płk mgr inż.

Paulina Karwowska

dr n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr n. med.

Jarosław Rybak

Beata Lubińska

Wykładowcy

Adamkiewicz Łukasz,

Ryzyko względne wystąpienia obturacji oskrzeli w zależności od stężenia pyłu PM10, 2017-04-21, 12:20 p.m. - 1:30 p.m., AULA

Badyda Artur, dr hab. inż

Wpływ grillowania na emisję drobnych pyłów zawieszonych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA
Zanieczyszczenia powietrza a układ oddechowy - małe miasta - mały problem?, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA
Wpływ środowiska podziemnego na skuteczność rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów z POChP, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA

Chciałowski Andrzej, prof. dr hab. n. med.i n. o zdr.

Zanieczyszczenia powietrza a układ oddechowy - małe miasta - mały problem?, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA

Dąbrowiecki Piotr, dr n. med.

Zanieczyszczenia powietrza a układ oddechowy - małe miasta - mały problem?, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA

Gayer Anna, mgr inż.

Ocena skutków zdrowotnych wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie w jednostkach DALY, 2017-04-21, 12:20 p.m. - 1:30 p.m., AULA

Górny Rafał L., prof. dr hab. n. med.

Aerozole biologiczne a kontrola i ocena narażenia, 2017-04-21, 10:20 a.m. - 11:55 a.m., AULA

Hałuszka Janusz, prof. dr hab. n. med.

W poszukiwaniu dokładnego sposobu oceny zaburzenia zdrowia przez PM, 2017-04-21, 10:20 a.m. - 11:55 a.m., AULA

Jakubiak-Lasocka Joanna, dr inż.

Wpływ drobnych pyłów zawieszonych na zachorowalność i śmiertelność u dzieci i niemowląt, 2017-04-21, 12:20 p.m. - 1:30 p.m., AULA

Kostrzon Magdalena, mgr

Wpływ środowiska podziemnego na skuteczność rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów z POChP, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA

Krzyżanowski Michał, dr hab. n. med.

Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza ozonem, 2017-04-21, 10:20 a.m. - 11:55 a.m., AULA

Merklinger-Gruchała Anna, dr n. med.

Zależność pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza PM10 a masą urodzeniową noworodków urodzonych w Krakowie, 2017-04-21, 12:20 p.m. - 1:30 p.m., AULA

Michalak Weronika,

Znaczenie organizacji pozarządowych, ekspertów zdrowia publicznego oraz społeczeństwa obywatelskiego w walce o czyste powietrze w Polsce, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA

Walusiak-Skorupa Jolanta, prof. dr hab. n. med.

Wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy na układ oddechowy, 2017-04-21, 10:20 a.m. - 11:55 a.m., AULA

Zielonka Tadeusz Maria, dr hab. n. med.

Świadomość pulmonologów na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza, 2017-04-21, 1:45 p.m. - 3:15 p.m., AULA