• Konferencja

    KONFERENCJA ,,WTÓRNE GLOMERULOPATIE – PATOGENEZA, PRZEBIEG, LECZENIE"

    08.12.2017 - 08.12.2017

  • Rejestracja

    03.11.2017 - 07.12.2017

O konferencji

KONFERENCJA ,,WTÓRNE GLOMERULOPATIE – PATOGENEZA, PRZEBIEG, LECZENIE"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zagadnienia poruszane podczas wykładów dotyczyć będą kłębuszkowych zapaleń nerek rozwijających się wtórnie do chorób autoimmunologicznych, hematologicznych, zapalnych. Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat patogenezy, przebiegu oraz nowoczesnego leczenia wymienionych chorób. Dwunastu prelegentów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz innych ośrodków naukowych przedstawi te skomplikowane zagadnienia. Konferencja adresowana jest do lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii, lekarzy będących w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów, a także studentów.

Organizator

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Program

9.00-09.10 Otwarcie konferencji - gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

9.10-10.30 Sesja I Moderatorzy: dr n. med. Marek Stopiński, dr n. med. Janusz Grochowski, dr n. med. Michał Kuriga
9.10-09.30 Zajęcie nerek w przebiegu gammapatii monoklonalnych, dr hab.n.med. Edyta Zbroch, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9.30-9.50 Leczenie gammapatii monoklonlanych – spojrzenie hematologa, lek. Kinga Głogowska, Wojskowy Instytut Medyczny
9.50 -10.10 Gammapatie monoklonalne – ocena nefropatologa, dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10.10-10.30 Wtórne glomerulopatie – kwalifikacja do zabiegu przeszczepienia nerki, ryzyko nawrotu, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10.30-10.50 Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.30 Sesja II Moderatorzy: dr Robert Małecki, dr n. med. Antoni Sokalski, płk dr n. med. Grzegorz Kade
11.10-11.30 Amyloidoza wtórna – nowinki terapeutyczne, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
11.30-11.50 Mikroangiopatie zakrzepowe, prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11.50-12.10 Nefropatia toczniowa, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
12.10-12.30 Nefropatia nadciśnieniowa, ppłk dr n. med. Arkadiusz Lubas, Wojskowy Instytut Medyczny
12.30- 12.50 Dyskusja
12.50- 13.10 Przerwa kawowa

13.10-14.30 Sesja III Moderatorzy: dr n. med. Wiesław Klatko, dr n. med. Zbigniew Nowak, dr n. med. Małgorzata Gomółka
13.10-13.30 Zajęcie nerek w przebiegu zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny
13.30- 13.50 Zmiany nerkowe w zapaleniach naczyń związanych z tworzeniem się kompleksów immunologicznych, dr n. med. Zbigniew Nowak, Wojskowy Instytut Medyczny
13.50-14.10 Choroba antyGBM, ppłk dr hab. n. med. Marek Saracyn, Wojskowy Instytut Medyczny
14.10-14.30 Rituksimab w leczeniu układowych zapaleń naczyń, dr n. med. Aleksandra Rymarz, Wojskowy Instytut Medyczny

14.30-15.00 Obiad

Komitety

Komitet Naukowy

Stanisław Niemczyk

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Durlik

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med.

Jolanta Małyszko

prof. dr hab. n. med.

Michał Nowicki

prof. dr hab. n. med.

Piotr Rzepecki

prof. dr hab. n. med.

Agnieszka Perkowska

dr hab n. med.

Marek Saracyn

ppłk dr hab. n. med.

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Zbigniew Nowak

płk dr n. med.

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Beata Naumnik

prof. dr hab. n. med.

Komitet Organizacyjny

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Kinga Giers

dr n. med.

Małgorzata Gomółka

dr n. med.

Wojciech Klimm

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Jerzy Smoszna

dr n. med.

Iwanna Dubczak

lek

Anna Grzywacz

Ksymena Leśniak

lek.

Agata Majewska-Skoczylas

lek.

Anna Matyjek

lekarz

Magdalena Mosakowska

lek.

Magdalena Wiśniewska

Anna Wojtecka

lek.

Małgorzata Wrzosek

Maria Zajbt

Wawrzyniec Żmudzki

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...