• Szkolenie

  HEMC Hospital Emergency Medicine Course

  02.11.2020 - 03.11.2020

 • Rejestracja

  15.07.2020 - 15.10.2020

O szkoleniu

HEMC Hospital Emergency Medicine Course

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Celem kursu jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej w warunkach szpitalnych. Podczas szkolenia uczestnicy pracując w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych zabezpieczają i leczą symulowanych pacjentów z najczęściej spotykanymi jednostki chorobowymi (m.in. OZW, udar, uraz wielonarządowy, napad drgawkowy, nadciśnienie tętnicze, ból brzucha). Scenariusze kliniczne przygotowywane są na bazie doświadczeń zespołu instruktorskiego i są odwzorowaniem realnych przypadków spotkanych podczas realizowania dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Złożoność scenariuszy uzyskana poprzez m.in. dodanie chorób przewlekłych poszkodowanego czy skomplikowanego wywiadu chorobowego pozwala podnieść realizm symulacji, a tym samym zwiększyć wartość edukacyjną kursu.

Organizator

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program ramowy

Nov. 2, 2020

Powitanie uczestników, przedstawienie instruktorów, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu

Wprowadzenia do symulacji medycznej

Sesja symulacyjna nr 1

Przerwa

Sesja symulacyjna nr 2

Crisis Resource Management - Warsztat

Podsumowanie dnia

Nov. 3, 2020

Sesja symulacyjna nr 3

Przerwa

Sesja symulacyjna nr 4

Przerwa

Symulacja zdarzenia masowego

Podsumowanie kursu

Opłaty

  Konto bankowe

  82 1130 1017 0020 0716 4222 2244

  Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę opłacanego kursu.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Ratownik medyczny

  Przy rejestracji do Oct. 12, 2020
  970.00 PLN

  Lekarz

  Przy rejestracji do Oct. 12, 2020
  970.00 PLN

Miejsce

Pracownia Symulacji Medycznej

Adres

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

.