• Warsztaty

    Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D

    22.10.2015 - 22.10.2015

  • Rejestracja

    05.10.2015 - 20.10.2015

O 1

Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D

Rodzaj wydarzenia: Warsztaty
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego.

Organizator

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego

Współorganizatorzy

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Program

Oct. 22, 2015

Rozpoczęcie warsztatów

Warsztaty

Podsumowanie i zamknięcie warsztatów

Komitety

Komitet Naukowy

Bolesław Kalicki

dr hab. n. med.

Anna Jung

prof. dr hab. n. med

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Stefan Antosiewicz

płk dr n. med.

Katarzyna Jobs

dr hab. n. med.

Komitet Organizacyjny

Bolesław Kalicki

dr hab. n. med.

Anna Jung

prof. dr hab. n. med

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Stefan Antosiewicz

płk dr n. med.

Katarzyna Jobs

dr hab. n. med.

Iwona Błażejewska