• Warsztaty

  Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D

  09.03.2016 - 09.03.2016

 • Rejestracja

  09.02.2016 - 08.03.2016

O 1

Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D

Rodzaj wydarzenia: Warsztaty
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego.
Za udział w warsztatach uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Program

March 9, 2016

Rozpoczęcie warsztatów

Kamica układu moczowego jako choroba cywilizacyjna. Rys historyczny, epidemiologia.

Patogeneza - co już wiemy. Typy kamic. Teorie powstania.

Kliniczne manifestacje kamicy układu moczowego.

Aktualności w diagnostyce i leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci i młodzieży.

Profilaktyka i leczenie kamicy w aspekcie postępowania dietetycznego oraz podaży witaminy D ze szczególnym uwzględnieniem jej podawania podczas karmienia piersią, a także zastosowania mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych.

Leczenie zabiegowa kamicy układu moczowego u dzieci.

Podsumowanie i zamknięcie warsztatów

Komitety

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Bolesław Kalicki

dr hab n med.

Anna Jung

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Katarzyna Jobs

dr hab. n. med.

Beata Jurkiewicz

dr hab. n. med.

Agnieszka Rustecka

lek.

Opłaty

  Konto bankowe

  52 1130 1017 0020 0716 4222 2202

  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia ,,Kamica układu moczowego u dzieci"

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Członek PTP

  Przy rejestracji do March 9, 2016
  0.00 PLN

  Pracownik WIM

  Przy rejestracji do March 9, 2016
  0.00 PLN

  Uczestnik spoza WIM

  Przy rejestracji do Feb. 29, 2016
  30.00 PLN