• Konferencja

    IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy infekcyjne w chorobach wewnętrznych” z udziałem Studenckich Kół Naukowych

    11.07.2019 - 12.07.2019

  • Rejestracja

    25.06.2019 - 10.07.2019

O konferencji

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję która odbędzie się w Szpitalu Wojskowym w Ełku w dniach 11.07 do 12.07.2019 r. Jest to 9. Konferencja, organizowana corocznie w trakcie naukowego Obozu Studenckiego Koła Naukowego WUM przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM. Organizatorami Konferencji są WIM i Szpital Wojskowy w Ełku.
Pierwszy dzień to wystąpienia konkursowe studentów, także z innych niż nefrologiczne Kół Naukowych przy Klinikach WIM i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Komisja oceniająca przyznaje Nagrody ufundowane m. in. przez "Medycynę Praktyczną'.
Drugi Dzień to 3. Sesje wykładów głównie profesorów z WIM. Tematem przewodnim są infekcje w chorobach wewnętrznych w tym w ciężkim stanie chorych w sepsie, w schorzeniach nefrologicznych, hematologicznych, pneumonologicznych, reumatologicznych i kardiologicznych. Dotychczasowe konferencje były wysoko oceniane, przyznawane są punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa - Profesor Stanisław Niemczyk

Program wydarzenia

Dzień 1 – czwartek 11.07.2019

09:00-09:10 Otwarcie konferencji studenckiej - prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
09:10-09:20 Wykład otwarcia – „Żelazo – nowe aspekty leczenia substytucyjnego”, lek. Anna Matyjek

09:20-10:10 Sesja I - Sesje Studenckie – Konkurs prac – ocenia Komisja Konkursowa
Moderatorzy: dr n. med. Stefan Antosiewicz, lek. Agata Galas, lek. Katarzyna Marciniak
09:20-09:30 Infekcyjne zapalenie wsierdzia w przebiegu sepsy odcewnikowej, Weronika Lea Śliwińska, Piotr Halicki, SKN Nefrologii WIM
09:30-09:40 Wykrzepianie i zakażenie dostępu naczyniowego – dostęp dolumbalny, Anna Gładyś, SKN Nefrologii WIM
09:40-9:50 Powikłane zakażenie odcewnikowe – podejrzenie urosepsy, Filip Wantoch - Rekowski, SKN Nefrologii WIM
09:50-10:00 Zapalenie otrzewnej, Aneta Bauer, Karolina Mycka, SKN Nefrologii WIM
10:00-10:10 Urosepsa z zawałem nerki, Marta Teleon, Mateusz Midura, SKN Nefrologii WIM
10:10-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:20 Sesja II
Moderatorzy: płk dr n. med. Grzegorz Kade, lek. Antoni Błachnio, dr n. med. Zbigniew Nowak
10:30-10:40 Gazotwórcze zapalenie nerek, Michał Kośnik, Paweł Zugaj, SKN Nefrologii WIM
10:40-10:50 Ropień nerki, Kamila Bardadin, Marta Jura, SKN Nefrologii WIM
10:50-11:00 Ropnie okołokręgosłupowe, Maciej Ziółkowski, SKN Nefrologii WIM
11:00-11:10 Ropnie powikłane nerki, Zuzanna Frankiewicz, Ewa Fudalej, SKN Nefrologii WIM
11:10-11:40 Przerwa kawowa

11:40-12:30 Sesja III
Moderatorzy: ppłk lek. Rafał Sokołowski, lek. Anna Pryszczepko - Wawryszuk, lek. Anna Matyjek
11:40-11:50 Gruźlica z zajęciem uszu, Katarzyna Królewicz, Zuzanna Steć SKN Nefrologii WIM
11:50-12:00 Stany gorączkowe – gruźlica płuc, Sylwia Kołpaczyńska, Alicja Krakowiak, SKN Nefrologii WIM
12:00-12:10 Szpitalne, porespiratorowe zapalenie płuc, Olaf Domaszk, SKN Nefrologii WIM
12:10-12:20 Zakażenie New Dehli, Iwona Plech, Jakub Kuleta, SKN Nefrologii WIM
12:20-12:30 Listerioza centralnego układu nerwowego, Zofia Burska, Krystyna Sobczyk, SKN Nefrologii WIM
12:30-13:00 Przerwa

13:00-13:40 Sesja IV
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med Stanisław Niemczyk, dr n. med. Agata Wawrzyniak, lek. Karolina Konieczniak
13:00-13:10 Zakażenia w pediatrii – zespół kociego pazura jako element diagnostyki limfadenopatii u dzieci, Agnieszka Gościńska, SKN Pediatrii WIM
13:10-13:20 Zakażenia bakteryjne u pacjentów hematologicznych, SKN Hematologii UWM
13:20-13:30 Mykobakterioza, Piotr Piekarczyk, SKN Iron Lung WIM
13:30-13:40 Pneumokokowe ZOMR u 3-letniego chłopca, Maria Mesjasz, SKN Pediatrii WIM
13:40-14:10 Przerwa
14:10-14:30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
14.30 Zakończenie sesji studenckich

Dzień 2 – piątek 12.07.2019

09:20-9:30 Otwarcie konferencji, powitanie gości
prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM
ppłk mgr inż. Tomasz Graf, Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Ełku
płk dr n. med. Grzegorz Kade, WIM

09:30-11:10 Sesja I
Moderatorzy: prof. Łukasz Turski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, płk dr n. med. Grzegorz Kade
09:30-09:55 King Kong, Godzilla i patelnia, prof. Łukasz Turski, PAN – Gość Honorowy Konferencji
09:55-10:20 Antybiotykoterapia – szczególnie w nefrologii, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Nefrologia WIM
10:20-10:45 Neutropenia – przyczyny i postępowanie, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, WIM
10:45-11:10 Sepsa – mechanizmy rozwoju, klasyfikacja, możliwości leczenia, płk. dr n. med. Grzegorz Kade, Nefrologia WIM
11:10-11:25 Przerwa kawowa

11:25-13:05 Sesja II
Moderatorzy: lek. Maria Błachnio, dr n. med. Stefan Antosiewicz, ppłk dr n. med. Krzysztof Kłos, ppłk lek. Rafał Sokołowski
11:25-11:50 Zapalenie ujścia i zapalenie otrzewnej, dr n. med. Stefan Antosiewicz, Nefrologia WIM
11:50-12:15 Zakażenie Clostridium difficile, ppłk dr n. med. Krzysztof Kłos, WIM
12:15-12:40 Trudne zapalenie płuc, ppłk lek. Rafał Sokołowski, Pulmonologia WIM
12:40-13:05 Gruźlica – jakie objawy i postacie choroby, lek. Maria Błachnio, MCChPiG Otwock
13:05-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:20 Sesja III
Moderatorzy: dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Agata Galas, lek. Piotr Geisler, dr n. med. Agata Wawrzyniak, lek. Anna Matyjek
13:30-13:50 Trudności w leczeniu ZUM, dr n. med. Zbigniew Nowak, WIM
13:50-14:10 Zapalenie wsierdzia, lek. Agata Galas, Kardiologia WIM
14:10-14:30 Zakażenia w reumatologii, lek. Piotr Geisler, Reumatologia WIM
14:30-14:50 Zakażenia RSV u dzieci, dr n. med. Agata Wawrzyniak, Pediatria WIM
14:50-15:10 Najnowsze doniesienia z Kongresu EDTA-ERA 2019 w Budapeszcie, lek. Anna Matyjek, dr n. med. Aleksandra Rymarz, Nefrologia WIM
15:10-15:20 Dyskusja
15:20-15:40 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Komitety

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk – Przewodniczący

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz – Różyk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepacki
Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
Ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
Dr n. med. Aleksandra Rymarz
Ppłk dr n. med. Arkadiusz Lubas
Dr n. med. Zbigniew Nowak
Płk dr n. med. Grzegorz Kade
Płk dr n. med. Stefan Antosiewicz
Ppłk lek. Rafał Sokołowski
Ppłk dr n. med. Krzysztof Kłos
Dr n. med. Agata Wawrzyniak
Lek. Agata Galas
Lek. Antoni Błachnio

KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr Elżbieta Araminowicz - Kierklo – Naczelna Pielęgniarka 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku
Weronika Lea Śliwińska – Przewodnicząca Nefrologicznego Koła Naukowego
Lek. Katarzyna Marciniuk
Lek. Anna Matyjek
Lek. Karolina Konieczniak
Lek. Magdalena Mosakowska
Lek. Anna Wojtecka
Lek. Ksymena Leśniak
Dr n. med. Iwanna Dubczak
Dr n. med. Anna Pryszczepko - Wawreszuk
Mgr Katarzyna Adamska
Mgr Aleksandra Karolak
Dyrekcja 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie