• Konferencja

    I Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    26.01.2017 - 26.01.2017

  • Rejestracja

    02.01.2017 - 16.01.2017

O konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Konferencja jest dedydowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową.Udział w konferencji zadeklarowało, na dzień dzisiejszy ok 70 oficerów.
Termin konferencji nie jest przypadkowy - w dniu 27.01.2017 odbędzie się bowiem wręczenie dyplomów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Współorganizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program

Jan. 26, 2017

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Wykład inauguracyjny ,,Kompetencje i umiejętności lekarzy wojskowych oczekiwane w Siłach Zbrojnych" - gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

SESJA I. Doskonalenie zawodowe lekarzy

Sesja II. Odpowiedzialność lekarzy w służbie wojskowej

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

płk dr hab. n. med.

Jerzy Kruszewski

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Kosowski

dr n. med.

Waldemar Machała

dr hab. n. med.

Jan Sapieżko

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

dr

Ewelina Kowal

Marian Dójczyński

dr n. med.

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...