• Konferencja

    II Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    08.02.2018 - 07.02.2018

  • Rejestracja

    31.01.2018 - 07.02.2018

O konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM

Program

10.00-10.30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników Komitet Organizacyjny i Przedstawiciel Młodych Lekarzy
10.30-11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
,,Kompetencje i umiejętności lekarzy wojskowych oczekiwane w Siłach Zbrojnych"
11.00-13.00 Sesja I - Doskonalenie zawodowe lekarzy
11.00-11.30 System podnoszenia kwalifikacji lekarzy w Polsce – aktualne regulacje, prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, CEM
11.30-12.00 Tajemnica medyczna – lekarz wobec wymiaru sprawiedliwości, prof. UŁ dr hab. n. praw. Rafał Kubiak
12.00-12.30 Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza – ubezpieczenia , prof. UŁ dr hab. n. praw. Szymon Byczko
12.30-14.30 Sesja II - Lekarze w służbie wojskowej
12.30-13.00 Odpowiedzialność zawodowa lekarza, prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, WIL
13.00-13.30 Światowe Stowarzyszenie Lekarzy– o powinnościach lekarzy w konfliktach zbrojnych
13.30-14.00 Wiedza wojskowo-medyczna – interesujące aspekty
dr n. med. Marek Skalski, WIM
dr n. med. Jarosław Wojsa, WIM
dr n. med. Adam Wegner, WIM
14.00-14.30 DYSKUSJA. Podsumowanie obrad
Sprawy ważne dla lekarzy
w służbie wojskowej - gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dr Józef Bukowski

Miejsce

Wojskowy Instytut Medyczny
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego
Łódź, ul. 1-maja 92, Aula WCKMED

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Kosowski

dr n. med.

Waldemar Machała

dr hab. n. med.

Jan Sapieżko

dr n. med.

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

dr

Ewelina Kowal

Marian Dójczyński

dr n. med.

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...