• Konferencja

    Konferencja ,,NefroEndokrynologia. Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach nerek"

    02.12.2016 - 02.12.2016

  • Rejestracja

    24.10.2016 - 01.12.2016

O konferencji

Konferencja ,,NefroEndokrynologia. Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach nerek"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Nefroendokrynologia to interdyscyplinarna konferencja dotycząca zaburzeń w układzie dokrewnym u chorych z różnymi chorobami nerek. Wygłoszonych zostanie 13 wykładów, przez nefrologów i endokrynologów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz innych ośrodków naukowych.
Celem konferencji jest praktyczne przekazanie wiedzy dotyczącej diagnostyki i terapii w omawianej grupie pacjentów. Posiedzenie adresowane jest do internistów, nefrologów, endokrynologów, diabetologów oraz lekarzy w trakcie wyżej wymienionych specjalizacji.

Organizator

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Współorganizator

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Program

Dec. 2, 2016

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Sesja I

Dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja II

Przerwa kawowa

Sesja III

Komitety

Komitet Naukowy

Stanisław Niemczyk

dr hab. n. med.

Grzegorz Kamiński Kamiński

płk prof. dr hab. n. med.

Marek Saracyn

dr n. med.

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Przemysław Witek

Komitet Organizacyjny

Dorota Brodowska-Kania

lek.

Jerzy Smoszna

dr n. med.

Małgorzata Gomółka

dr n. med.

Bożena Pietrzak

dr hab. n. med

Kinga Giers

dr n. med.

Iwanna Dubczak

lek

Magdalena Mosakowska

lek.

Anna Wojtecka

lek.

Wawrzyniec Żmudzki

Maria Zajbt

Julia Gibińska

lek.

Anna Adamska-Wełnicka

lekarz

Anna Matyjek

lek.

Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

Magdalena Wiśniewska

Wojciech Klimm

Ksymena Leśniak

lek.

Anna Grzywacz

Małgorzata Wrzosek

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...