• Konferencja

    Konferencja ,,Zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasadowe w klinice"

    07.12.2018 - 07.12.2018

  • Rejestracja

    22.10.2018 - 06.12.2018

O konferencji

Konferencja ,,Zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasadowe w klinice"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Zagadnienia poruszane podczas wykładów będą dotyczyły zarówno mechanizmów, diagnostyki, jak również leczenia stanów związanych z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji nerek. Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy i przybliżenie problematyki tych niełatwych w praktyce klinicznej zagadnień. Wydarzenie adresowane jest do lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii, lekarzy będących w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów, a także studentów.

Organizator

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Program

9.00 - 9.10 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników - prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM

9.10 - 10.40 Sesja I - Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
9.10 - 9.30 Izojonia, izohydria, euwolemia - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, WUM
9.30 - 9.50 Buforowanie wewnątrzkomórkowe - prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, WUM
9.50 - 10.10 Zasady leczenia zaburzeń gospodarki sodowo-potasowej - prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM
10.10 - 10-30 Zaburzenia gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u biorców przeszczepu nerki - prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, WUM
10.30 - 10.40 Dyskusja

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 12.30 Sesja II - Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, płk dr n. med. Zbigniew Nowak
11.00 - 11.20 Ultrafiltracja a waga docelowa – czy wszystkich należy mierzyć jedną miarą? - prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, CMKP
11.20 - 11.40 Rola waptanów w farmakologicznym leczeniu hiperwolemii - dr hab. n. med. Mariusz Niemczyk, WUM
11.40 - 12.00 Zaburzenia gospodarki wapniowej w chorobie nerek - płk dr n. med. Zbigniew Nowak, WIM
12.00 - 12.20 Kliniczne aspekty dysfunkcji cewek nerkowych -płk dr n. med. Grzegorz Kade, WIM
12.20 - 12.30 Dyskusja

12.30 - 12.50 Przerwa kawowa

12.50 - 14.00 Sesja III - Moderatorzy: dr n. med. Aleksandra Rymarz, ppłk dr n. med. Arkadiusz Lubas
12.50 - 13.05 Nieinwazyjne metody oceny stanu nawodnienia - dr n. med. Aleksandra Rymarz, WIM
13.05 - 13.20 Ultrasonografia płuc w ocenie wolemii u pacjentów dializowanych - lek. Anna Adamska-Wełnicka, WIM
13.20 - 13.35 Sól, skóra, nadciśnienie - ppłk dr n. med. Arkadiusz Lubas, WIM
13.35 - 13.50 Zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasadowe w dializie otrzewnowej - lek. Magdalena Mosakowska, WIM
13.50 - 14.00 Dyskusja

14.00 Zakończenie konferencji

14.00-14.30 Obiad

Komitety

KOMITET NAUKOWY

Stanisław Niemczyk

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Grzegorz Kade

płk dr n. med.

Zbigniew Nowak

dr n.med.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Jerzy Smoszna

dr n.med.

Małgorzata Gomółka

dr n. med.

Iwanna Dubczak

lek

Kinga Giers

dr n. med.

Stefan Antosiewicz

płk dr n. med.

Wojciech Klimm

Anna Adamska Wełnicka

lekarz

Anna Grzywacz

Anna Matyjek

lekarz

Anna Wojtecka

lek.

Ewa Kotwica-Strzałek

lek.

Ewelina Dziąg-Dudek

Karolina Konieczniak

lek.

Katarzyna Marciniuk

Ksymena Leśniak

lek.

Magdalena Mosakowska

lek.

Magdalena Wiśniewska

Małgorzata Wrzosek

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...