• Konferencja

    VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem Studenckich Kół Naukowych "Ostre uszkodzenie nerek w chorobach wewnętrznych"

    12.07.2018 - 13.07.2018

  • Rejestracja

    12.06.2018 - 09.07.2018

O konferencji

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem Studenckich Kół Naukowych "Ostre uszkodzenie nerek w chorobach wewnętrznych"

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Po raz kolejny, już ósmy odbywa się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem Studenckich Kół Naukowych w Wojskowym Szpitalu w Ełku. W tym roku w dniach 12-13 lipca. Pierwszego dnia występują studenci głównie z kół przy WIM, ale także z Opola i jedna prezentacja z Erasmusa we Włoszech, są dwa konkursy: dla prac oryginalnych oraz dla przypadków klinicznych, ocenia Komisja i są nagrody.

Drugiego dnia są wykłady specjalistów z różnych dziedzin, a wszystko dotyczy ostrej niewydolności nerek, epidemiologii, przyczyn i jej leczenia. Występują reprezentacje prawie wszystkich klinik internistycznych z WIM, ale także pediatrii, onkologii i kardiochirurgii. Występuje również jako gość honorowy znany polski fizyk Profesor Łukasz Turski.
Konferencja ma swoją tradycję i jest oczekiwana w tamtym rejonie.

Zachęcamy do udziału, Stanisław Niemczyk

Organizator

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Program

09.00-09.05 Otwarcie - prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

SESJA PRAC ORYGINALNYCH
09.05-09.25 Oszacowanie poziomu filtracji kłębuszkowej przy pomocy różnych wzorów w populacji chorych na nowotwory w podeszłym wieku kwalifikowanych do leczenia systemowego – Oliwer Plichta, Jakub Słowik, SKN Uniwersytet Opolski
09.25-09.45 Przydatność wskaźników stanu zapalnego w diagnozowaniu chorób infekcyjnych u dzieci – Karolina Kuczborska, Adrianna Lewandowska, Agata Wawrzyniak, SKN przy Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM
09.45-10.05 Domowa tlenoterapia – Łukasz Leszczyński, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM
10.05-10.25 Przerwa

10.25-11.25 Sesja I – OPISY PRZYPADKÓW
10.25-10.40 Ostre powikłania HD brak dostępu naczyniowego – Weronika Śliwińska, Piotr Halicki, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
10.40-10.55 Ostre powikłania HD: sepsa odcewnikowa – Aneta Bauer, Magdalena Droga, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
10.55-11.10 Ostre powikłania dializ otrzewnowych – dializacyjne zapalenie otrzewnej – Karolina Skalska, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
11.10-11.25 Przewlekła niewydolność oddechowa u chorego z POChP oraz przepukliną przeponową – Piotr Piekarski, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM
11.25-11.45 Przerwa

11.25-12.45 Sesja II – OPISY PRZYPADKÓW
11.45-12.00 Ostra zanerkowa niewydolność nerek – przypadek 1 – Łukasz Leszczyński, Natalia Świątek, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
12.00-12.15 Ostra zanerkowa niewydolność nerek – przypadek 2 – Michał Kubrsa, Magdalena Kudła, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
12.15-12.30 Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu rabdomiolizy – Emilia Bednarczyk, Karolina Bieńkowska, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
12.30-12.45 Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu szpiczaka – Jagoda Bala, Klaudiusz Tysa, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
12.45-13.05 Przerwa

13.05-14.20 Sesja III – OPISY PRZYPADKÓW
13.05-13.20 Zespół hiperkalcemiczny jatrogenny – Łukasz Stopa, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
13.20-13.35 Zespół hiperkalcemiczny w przebiegu choroby nowotworowej – Ewelina Jędrych, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
13.35-13.50 Zespół hiperkalcemiczny w przebiegu sarkoidozy – Maciej Ziółkowski, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
13.50-14.05 Ciężka hiponatremia w przebiegu SIADH – Katarzyna Królewicz, Zuzanna Steć, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
14.05-14.20 Ostre uszkodzenie nerek u chorego z zespołem nerczycowym – Joanna Dąbrowska, SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii WIM
14.20-14.40 Obrady komisji
14.40-15.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
15.00-15.15 Suplementacja żelaza w leczeniu różnych postaci niedokrwistości – lek. Ewa Kotwica-Strzałek, WIM

Piątek 13.07.2018 r. – KONFERENCJA
9.30-9.35 Otwarcie konferencji, powitanie gości - płk mgr inż. Tomasz Graf, Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM

09.35-11.05 Sesja I
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, ppłk lek. Jacek Pawłowicz
09.35-10.00 Fizyk (pacjent) patrzy na medycynę – prof. dr hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (Gość Honorowy Konferencji)
10.00-10. 0 Epidemiologia ostrej niewydolności nerek, znaczenie niedokrwistości i metody jej leczenia w ostrej niewydolności nerek – prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM
10.10-10.30 Ostre uszkodzenie nerek w szpiczaku oraz w gammapatiach – prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, WIM
10.30-10.50 Ostre uszkodzenie nerek w schorzeniach hematologicznych – prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, WIM
10.50-11.05 Dyskusja
11.05-11.20 Przerwa

11.20-13.15 Sesja II
Moderatorzy: płk dr n. med. Grzegorz Kade, płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, lek. Anna Pryszczepko-Wawreszuk
11.20-11.40 Ostra niewydolność nerek w niewydolności serca – lek. Agata Galas, WIM
11.40-12.00 Ostra niewydolność nerek w sytuacjach strat masowych, czy jesteśmy przygotowani – płk dr n. med. Grzegorz Kade, WIM, płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, DWSZdr.
12.00-12.20 Metody leczenia nerkozastępczego – co w ostrym uszkodzeniu nerek? – ppłk dr n. med. Zbigniew Nowak, WIM
12.20-12.40 Nefrotoksyczność leków onkologicznych – lek. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, WIM
12.40-13.00 Niewydolność oddechowa standardy diagnostyczno-lecznicze – mjr lek. Rafał Sokołowski, WIM
13.00-13.15 Dyskusja
13.15-13.30 Przerwa

13.30-15.25 Sesja III
Moderatorzy: ppłk dr n. med. Zbigniew Nowak, lek. Agata Galas, mjr lek. Rafał Sokołowski, lek. Krzysztof Wróbel
13.30-13.50 Ostre uszkodzenie nerek w reumatologii – płk dr n. med. Artur Bachta, lek. Piotr Geisler, WIM
13.50-14.10 Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek – lek. Anna Matyjek, dr n. med. Aleksandra Rymarz, WIM
14.10-14.30 Ostre uszkodzenie nerek w kardiochirurgii – lek. Leszek Gryszko, WIM
14.13-14.50 Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu zespołu wątrobowo-nerkowego – prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, WIM
14.50-15.10 Progranulina jako potencjalny biomarker predykcji w przebiegu astmy – lek. Milena Pogonowska, WIM
15.10-15.25 Dyskusja
15.25-15.30 Podsumowanie i zakończenie i konferencji – prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
15.30-16.00 Obiad

Miejsce konferencji

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30 Ełk

Komitety

Komitet Naukowy

Stanisław Niemczyk

prof. dr hab. n. med.

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Piotr Rzepecki

prof. dr hab. n. med.

Witold Tłustochowicz

prof. dr hab. n. med.

Karina Jahnz-Różyk

prof. dr hab. n. med.

Renata Duchnowska

dr hab. n. med.

Bolesław Kalicki

dr hab. n. med.

Paweł Krzesiński

ppłk dr hab. n. med.

Artur Bachta

płk dr n. med.

Grzegorz Kade

płk dr n. med.

Stefan Karol Antosiewicz

płk dr n. med.

Arkadiusz Lubas

ppłk dr n. med.

Zbigniew Nowak

płk dr n. med.

Aleksandra Rymarz

dr n. med.

Leszek Gryszko

lek.

Jacek Pawłowicz

ppłk lek.

Barbara Radecka

lek.

Komitet Organizacyjny

Anna Matyjek

lek.

Ewa Kotwica-Strzałek

lek.

Elżbieta Araminowicz-Kierklo

mgr

Agata Galas

lek.

Piotr Geisler

lek.

Karolina Konieczniak

lek.

Marta Kubaszewska

lek.

Aleksandra Paturej

lek.

Milena Pogonowska

lek.

Anna Pryszczepko-Wawreszuk

lek.

Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

lek.

Sokołowski Rafał

mjr lek.

Krzysztof Wróbel

lek.

Maria Zajbt

lek.

Ewelina Kowal

Marzena Biernacka

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...