• Zebranie

    Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie - Seminarium Naukowe

    15.04.2016 - 15.04.2016

  • Rejestracja

    13.03.2016 - 15.04.2016

O zebraniu

Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie - Seminarium Naukowe

Rodzaj wydarzenia: Zebranie
Dziedzina wydarzenia: Inżyniersko - medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Seminarium inżyniersko-medyczne

Organizator

Oddział Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego

Współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Oddział Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Program

April 15, 2016

Otwarcie seminarium

Propozycje projektów badawczych z obszaru medycyny elektromagnetycznej do realizacji pod patronatem Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie

Sesja Naukowa

Wolne wnioski i podsumowanie dyskusji

Komitety

Komitet organizacyjny

Andrzej Krawczyk

prof. dr hab. inż.

Aleksander Sieroń

prof. dr hab. n. med.

Bolesław Kalicki

dr hab. n. med.

Piotr Murawski

płk dr inż.

Iwona Fabjańczyk

Wykładowcy

Kowalski Andrzej,

Platforma analizy danych obrazowych "PIKAOM" – narzędzie inżyniera i lekarza, 2016-04-15, 1:45 p.m. - 2:45 p.m., Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa OTI

Markiewicz Tomasz, dr hab. inż.

Platforma analizy danych obrazowych "PIKAOM" – narzędzie inżyniera i lekarza, 2016-04-15, 1:45 p.m. - 2:45 p.m., Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa OTI

Murawski Piotr, płk dr inż.

Zalecenia fizykoterapeuty…. czy analiza stałej czasowej, 2016-04-15, 1:45 p.m. - 2:45 p.m., Sala Wideokonferencyjno-Szkoleniowa OTI