• Zebranie

    Wczesne wykrywanie reaumatoidalnego zapalenia stawów

    14.12.2017 - 14.12.2017

  • Rejestracja

    24.11.2017 - 14.12.2017

O zebraniu

Wczesne wykrywanie reaumatoidalnego zapalenia stawów

Rodzaj wydarzenia: Zebranie
Dziedzina wydarzenia: Projekt
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Otwarte spotkanie dla kierownictwa i personelu POZ dotyczące roli lekarza POZ w profilaktyce reumatoidalnego zapalenia stawów.

Celem projektu jest wdrożenie działań pilotażowych i testujących w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które mają na celu zapobieganie chorobom i ich następstwom poprzez wczesne wykrycie i wczesne włączenie leczenia. Tematyka spotkania obejmuje ogólne informacje o RZS, roli zdrowego trybu życia w terapii, leczeniu usprawniającym.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Czym jest RZS?

RZS (Reumatoidalne Zapalenie Stawów) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy. Najbardziej charakterystycznym jej objawem jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów najczęściej - rąk i stóp. Nieleczona choroba może prowadzić do zniszczenia stawów i ciężkiej niepełnosprawności, a także do uszkodzenia wielu narządów i przedwczesnego zgonu. Zakres projektu wskazuje, że będzie miał pozytywny wpływ na ogólny poziom świadomości oraz wiedzy w zakresie RZS - poprzez wczesne wykrywanie i leczenie - na ograniczenie negatywnych następstw choroby i poprawę odległego rokowania.

To państwa placówka może być jedną z pierwszych, które:
- zapewnią pacjentom w grupie ryzyka szybsze wizyty u lekarza specjalisty (reumatologa) wraz z wykonaniem podstawowych badań
- otrzymają możliwość bezpłatnego szkolenia personelu POZ z zakresu profilaktyki i lecznenia RZS
- otrzymają dostęp do platformy e-learningowej z zakresu profilaktyki i leczenia RZS
- zyskają korzyści finansowe dla lekarzy POZ za przeprowadzenie (elektronicznej) ankiety czynników ryzyka, której wynik decydować będzie o kwalifiacji pacjenta do dalszej części programu.

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...