• Zebranie

    Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie

    28.01.2015 - 28.01.2015

  • Rejestracja

    12.01.2015 - 28.01.2015

O wydarzeniu

Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie jest kolejną okazją do zbliżenia się środowisk inżynierskiego i medycznego. Urządzenia, których działanie terapeutyczne czy stymylacyjne oparte jest na zastosowaniu pola elektromagnetycznego wymagają świadomego ich stosowania oraz projektowania. Spotkania środowisk są w tym zakresie bezcennym źródłem wiedzy, która spotyka się praktyką kliniczną.

Program

Jan. 28, 2015

Otwarcie zebrania i sprawozdanie z działalności Komitetu

Prezentacja bazy danych sprzętu i możliwości organizacyjnych do badań bioelektromagnetycznych

Sesja naukowa

Podsumowanie zebrania

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Andrzej Krawczyk

prof. dr. hab. inż.

Bolesław Kalicki

dr hab. n. med.

Piotr Murawski

płk mgr inż.

Agnieszka Lipińska-Opałka

lek. med.

Aleksander Sieroń

prof. dr hab. n. med.

Iwona Fabjańczyk

Miejsce

Sala wykładowa Oddziału Teleinformatyki

Adres

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
piętro 3A, bud.32