• Szkolenie

    Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych

    16.09.2015 - 16.09.2015

  • Rejestracja

    03.09.2015 - 15.09.2015

O szkoleniu

Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Statystyka
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Organizator

StatSoft Polska

Współorganizatorzy

Oddział Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego

StatSoft Polska

Program ramowy

Sept. 16, 2015

Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych