• Sympozjum

    Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ,,Quo vadis Transfusiology"

    10.05.2016 - 10.05.2016

  • Rejestracja

    15.04.2016 - 09.05.2016

O O Sympozjum

Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ,,Quo vadis Transfusiology"

Rodzaj wydarzenia: Sympozjum
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Dyrekcja oraz Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum pt. „Quo vadis Transfusiology”, które odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym w dniu 10 maja 2016 r. w Auli WIM, p. V.
Współczesne leczenie krwią i jej składnikami jest procedurą bezpieczną, ponieważ oparte jest na najnowszych osiągnięciach biologiczno-medycznych. Jednak ryzyko przeniesienia wirusów i zakażeń bakteryjnych nie zostało całkowicie wyeliminowane, co ma ogromne implikacje kliniczne. Ponadto, oprócz tego zawsze istnieje możliwość przeniesienia nieznanych lub nowoodkrytych czynników chorobotwórczych. Ryzykiem jest również zwiększenie zagrożenia przeniesienia infekcji poprzez migracje ludności (WNV, Ebola, wirus Zika).
W związku z powyższym jednym z nowych kierunków rozwoju transfuzjologii jest opracowanie metod, które pozwolą eliminować lub znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z przeniesieniem czynników chorobotwórczych wraz ze składnikami krwi. Do metod takich należy inaktywacja. Niestety, przetaczanie składników krwi poddanych tej procedurze niesie za sobą pewne implikacje kliniczne. Podczas sympozjum przedyskutujemy z naszymi zagranicznymi gośćmi zagrożenia związane z przetaczaniem krwi oraz skutki stosowania metod zapobiegającym tym zagrożeniom.
Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Organizator

Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM

Program

May 10, 2016

Sesja I

Przerwa kawowa

Sesja II

Dyskusja

Wykładowcy

Corash Larry,

Czy przetaczanie składników krwi jest bezpieczne?, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Wprowadzenie, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Current state of the art in pathogen inactivation technologies, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny
Increasing blood product safety the success story of pathogen inactivation, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny

Korsak Jolanta,

Posocznica poprzetoczeniowa, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Wprowadzenie, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Aspekty kliniczne inaktywacji składników krwi, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny

Paśka Marek,

Czy przetaczanie składników krwi jest bezpieczne?, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Wprowadzenie, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Current state of the art in pathogen inactivation technologies, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny
Increasing blood product safety the success story of pathogen inactivation, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny

Picard-Maureau Marcus,

Czy przetaczanie składników krwi jest bezpieczne?, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Wprowadzenie, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Current state of the art in pathogen inactivation technologies, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny
Increasing blood product safety the success story of pathogen inactivation, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny

Radziwon Piotr,

Czy przetaczanie składników krwi jest bezpieczne?, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Wprowadzenie, 2016-05-10, 10:30 a.m. - 11:35 a.m., AULA, Vp., budynek główny
Current state of the art in pathogen inactivation technologies, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny
Increasing blood product safety the success story of pathogen inactivation, 2016-05-10, 11:50 a.m. - 1 p.m., AULA, Vp., budynek główny