• Konferencja

  TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki

  01.06.2017 - 03.06.2017

 • Rejestracja

  01.03.2017 - 29.05.2017

O konferencji

TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Wojskowy Instytut Medyczny oraz Sekcja Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszają lekarzy wszystkich specjalności zabiegowych, specjalistów intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, rehabilitacji, ratowników medycznych, organizatorów służby zdrowia, reagowania kryzysowego oraz pielęgniarki na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.:

TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego?
Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki.

Spotykamy się w dniach 1–3 czerwca 2017 roku w Hotelu Boss*** w Warszawie, ul. Żwanowiecka 20.

Proponujemy nową formułę naszych spotkań zjazdowych. Tworzymy ją w oparciu o multidyscyplinarną platformę otwartą dla wszystkich specjalności zabiegowych, a także innych, związanych aktywnością zawodową z ratowaniem życia i zdrowia osób poszkodowanych wskutek urazów. Mamy nadzieję, że nowe ujęcie tematu wpłynie na jego atrakcyjność oraz będzie inspiracją do burzliwej debaty.

Przewidujemy liczne sesje plenarne, z możliwością wymiany doświadczeń, także w formie interaktywnych dyskusji. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas spełni Państwa oczekiwania co do poziomu merytorycznego, przyniesie wiele wrażeń oraz przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska chirurgów wojskowych i jego sympatyków. Intencją organizatorów jest, aby odbywający się po raz pierwszy według nowych zasad Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP był niezapomnianym i ważnym przeżyciem naukowym oraz towarzyskim. Niech hasło Fortitudine vincimus stale towarzyszy wszystkim uczestnikom zjazdu i niech na zawsze pozostanie w Państwa pamięci.

Za udział w Konferencji ratownicy medyczni otrzymają 21 punktów edukacyjnych.
Lekarze otrzymają 18 punktów edukacyjnych.


Wojskowy Instytut Medyczny
Przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP

ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz


Konsultant Krajowy ds. Obronności
w dziedzinie medycyny – chirurgia naczyniowa

gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizator

Sekcja Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Program

1.06.2017 (czwartek)

10.00 Rejestracja uczestników konferencji

SALA A

11.25–11.40 Uroczyste otwarcie konferencji:
Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

11.40–11.55 Wykład inauguracyjny: Chirurgia Naczyniowa XXI wieku
ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP

11.55–12.15 Moja wizja funkcjonowania Towarzystwa Chirurgów Polskich
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Prezes Elekt TChP

12.15–13.45 Sesja I – Chirurgia ogólna część 1
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski, dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. UM Lublin

12.15–12.30 Rany kłute jamy brzusznej i klatki piersiowej w materiale własnym. Klinika Chirurgii Ogólnej, Klatki Piersiowej i Naczyń – Jacek Frasz, Przemysław Wyżgowski, Marta Przybył, Maciej Tarczyński (Bydgoszcz)

12.30–12.45 Obrażenia nieprzenikające klatki piersiowej. Doświadczenia własne – Maciej Józefowicz (Szczecin)

12.45–13.00 Interwencja żywieniowa w stanach niedożywienia chorych onkologicznych – Maciej Walędziak, Piotr Kowalewski, Justyna Pyrko, Ludmiła Podgórska, Witold Witczak (Warszawa)

13.00–13.15 Żywienie u chorych z obrażeniami wielonarządowymi – Piotr Kowalewski, Maciej Walędziak, Justyna Pyrko, Witold Witczak (Warszawa)

13.15–13.30 Wczesne postępowanie chirurgiczne w obrażeniach kończyn w aspekcie profilaktyki powikłań infekcyjnych – Adam Nogalski, Leszek Jankiewicz, Tomasz Lübek (Lublin)

13.30–13.35 Dyskusja

13.35–14.55 Sesja II – Chirurgia ogólna część 2
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski
Moderatorzy: ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz, dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński, prof. nadzw.

13.35–13.50 Interwencja żywieniowa u niedożywionych chorych bariatrycznych – Justyna Pyrko, Piotr Kowalewski Maciej Walędziak, Krzysztof Paśnik (Warszawa)

13.50–14.05 VAC terapia w trudno gojących się ranach brzucha – Piotr Dąbek, Michał Janik, Krzysztof Paśnik (Warszawa)

14.05–14.20 Chory po urazie – wyzwanie dla anestezjologa – Dariusz Tomaszewski (Warszawa)

14.20–14.35 Nerka w obrażeniach wielonarządowych – Aleksandra Rymarz, Dorota Brodowska-Kania (Warszawa)

14.35–14.50 Laparoskopia diagnostyczna – przydatność w leczeniu niejasnych przypadków na „ostrym dyżurze“ na przykładzie wybranego przypadku klinicznego – Bogusław Golianek, Remigiusz Żebrowski, Łukasz Pietrzyk, Stanisław Hetman, Bartłomiej Orybkiewicz (Lublin)

14.50–14.55 Dyskusja

14.55–15.50 Przerwa na obiad

15.50–16.55 Sesja III – Kardiochirurgia
Przewodniczący: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Moderatorzy: lek. Leszek Gryszko, Dr n. med. Grzegorz Suwalski

15.50–16.05 Obrażenia serca – Leszek Gryszko (Warszawa)

16.05–16.20 Ostre zespoły wieńcowe u chorych po urazie – Grzegorz Suwalski (Warszawa)

16.20–16.35 Obrażenia jatrogenne – aspekty kardiochirurgiczne – Leszek Gryszko (Warszawa)

16.35–16.50 Miejsce dla ECMO w leczeniu hipotermii i niewydolności krążenia – Przemysław Szałański (Warszawa)

16.50–16.55 Dyskusja

16.55–17.45 Sesja IV – Ginekologia
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
Moderator: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński, mjr dr n. med. Jacek Doniec

16.55–17.10 Obrażenia u kobiet ciężarnych – Eliza Piechota (Warszawa)

17.10–17.25 Współpraca ginekologa i chirurga w praktyce klinicznej – Agnieszka Wodzisławska (Warszawa)

17.25–17.40 Podwiązanie naczyń biodrowych w położnictwie i ginekologii – Jacek Doniec (Warszawa)

17.40–17.45 Dyskusja

18.00 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze członków Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP


Sala B

Sesje pielęgniarskie

12.30–12.45 Otwarcie sesji pielęgniarskiej: kpt. mgr Anna Kaczorowska WIM, Warszawa

12.45–13.00 Wykład inauguracyjny: Pielęgniarstwo wojskowe – co nowego? – mjr dr Barbara Sońta, Departament Wojskowej Służby zdrowia

13.00–14.30 Sesja XI
Przewodniczące: mgr Alina Korbel, por mgr Iwona Żuczek

13.00–13.15 Urazy gałki ocznej i aparatu ochronnego oka – Elżbieta Ponikowska (Warszawa)

13.15–13.30 Obrażenia klatki piersiowej – analiza przypadku – Agata Stępniak (Warszawa)

13.30–13.45 Specyfika pracy zespołu operacyjnego w sali hybrydowej – Marta Kramża (Warszawa)

13.45–14.00 Instrumentarium do operacji endowaskularnych – Marta Kapczyńska (Warszawa)

14.00–14.15 Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego na bloku operacyjnym – błędy, niebezpieczeństwa i zagrożenia w komunikacji – Katarzyna Majka (Warszawa)

14.15–14.30 Dyskusja

14.30–15.30 Przerwa na obiad


15.30–17.00 Sesja XII
Przewodniczące: mgr Jadwiga Smogorzewska, mgr Katarzyna Staroń

15.30–15.45 Złamania w obrębie części twarzoczaszki – Renata Kalinowska (Warszawa)

15.45–16.00 Opieka pielęgniarska po urazie podstawy czaszki i kręgosłupa szyjnego – Dorota Balcer, Magdalena Surdej, Olga Tyburska (Bydgoszcz)

16.00–16.15 Zakażenia w urazach wielonarządowych – Alina Korbel (Warszawa)

16.15–16.30 Postępowanie z chorym po urazie termicznym – Emilia Rybak (Warszawa)

16.30–16.45 Uraz wielonarządowy w SOR – Bartłomiej Paprocki (Warszawa)

16.45–17.00 Dyskusja


2.06.2017 (piątek)

SALA A

9.00–10.25 Sesja V Laryngologia i chirurgia szczękowo-twarzowa
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Moderatorzy: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski prof. WIM, dr n. med. Aldona Chloupek

9.00–9.10 Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Członka Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP

9.10–9.25 Złamania górnego piętra twarzoczaszki – Karol Chodkowski, Aldona Chloupek (Warszawa)

9.25–9.40 Pourazowe rekonstrukcje dna oczodołu. Rekonstrukcje dna oczodołu po urazach – Krzysztof Zarzycki, Jarosław Dąbrowski (Warszawa)

9.40–9.55 Martwicze zapalenie powięzi vs. piodermia zgorzelinowa – opis przypadku – Katarzyna Rzentała, Aldona Chloupek (Warszawa)

9.55–10.10 Rekonstrukcje ubytków twarzoczaszki wolnymi płatami na mikrozespoleniach naczyniowych – Aldona Chloupek (Warszawa)

10.10–10.25 Dyskusja

10.25–10.40 Przerwa na kawę

10.40–11.55 Sesja VI Urologia
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński, ppłk dr n. med. Tomasz Syryło

10.40–10.55 Skręt jądra – Rafał Jedynak (Warszawa)

10.55–11.10 Obrażenia nerek, pęcherza moczowego i cewki moczowej – Tomasz Syryło (Warszawa)

11.10–11.25 Uropatia zaporowa – wodonercze – Ryszard Skiba (Warszawa)

11.25–11.40 Krwiomocz – Grzegorz Piotrowicz (Warszawa)

11.40–11.55 Dyskusja

11.55–13.10 Sesja VII Chirurgia naczyniowa część 1
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski, dr n. med. Maciej Malinowski

11.55–12.10 Rana kłuta pośladka penetrująca do miednicy mniejszej z uszkodzeniem naczyń biodrowych wewnętrznych – Iwona Jaworowska-Detyna, Tomasz Grzela, Radosław Piotrowicz, Rafał Góra, Marek Gryz (Bydgoszcz)

12.10–12.25 Obrażenia tętnic odchodzących od łuku aorty – trudny problem kliniczny – Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Michał Leśniak (Wrocław)

12.25–12.40 Jatrogenne uszkodzenie tętnic i żył udowych podczas operacji żylaków kończyn dolnych – Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Michał Leśniak (Wrocław)

12.40–12.55 Jatrogenne obrażenia naczyń – Mirosław Dziekiewicz (Warszawa)

12.55–13.10 Dyskusja

13.10–14.10 Przerwa na obiad

14.10–15.20 Sesja VIII Chirurgia naczyniowa część 2
Przewodniczący: dr n. med. Maciej Malinowski
Moderatorzy: ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz, dr n. med. Tomasz Grzela

14.10–14.25 Endowaskularne leczenie obrażeń aorty piersiowej – Marek Maruszyński (Warszawa)

14.25–14.40 Ostre niedokrwienie kończyn po operacjach naczyniowych – Andrzej Nykaza (Warszawa)

14.40–14.55 Pęknięty tętniak aorty brzusznej oczami anestezjologa – Jarosław Rytwiński (Warszawa)

14.55–15.05 Dyskusja

15.05–17.20 Sesja IX Chirurgia plastyczna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, dr n. med. Aleksandra Rymarz, dr n. med. Wojciech Witkowski

15.05–15.20 Oparzenia – nowe terapie – Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Marzena Stępniak (Warszawa)

15.20–15.35 Oparzenia – nowe terapie po urazie – Aleksandra Rymarz, Dorota Brodowska-Kania (Warszawa)

15.35–15.50 Obrażenia ręki – Wojciech Witkowski, Bartłomiej Zoń, Wojciech Jasek, Agnieszka Bielarska, Anna Bagińska, Marcin Jaruszewski, Marzena Stępniak (Warszawa)

15.50–16.05 Czasowe i permanentne zabezpieczenie ran opatrunkami zaawansowanych i ultra zaawansowanych technologii – Wojciech Witkowski (Warszawa)

16.05–16.20 Postępowanie w oparzeniach BST – Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Bartłomiej Zoń, Wojciech Jasek, Agnieszka Bielarska, Magdalena Biesaga, Tomasz Gierczak, Marzena Stępniak (Warszawa)

16.20–16.35 Zasady postępowania chirurgicznego w ranach mieszanych i mikstach czasu wojny – Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka-Pastewka (Warszawa)

16.35–16.50 Opcje terapeutyczne w bólu ostrym i przewlekłym – Magdalena Bekas

16.50–17.10 Segregacja w warunkach taktycznych po zdarzeniu masowym – doświadczenia Wojska Polskiego z misji stabilizacyjnych – Waldemar Machała (UM w Łodzi)

17.10–17.20 Dyskusja

17.20–17.50 Przerwa na kawę

17.50–18.30 Sesja X Neurochirurgia / Ortopedia
Przewodniczący: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski, prof. WIM
Moderator: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

17.50–18.05 Urazy postrzałowe czaszkowo-mózgowe – Andrzej Styk (Warszawa)

18.05–18.20 Najczęstsze błędy i powikłania w leczeniu obrażeń narządu ruchu – Piotr Piekarczyk (Warszawa)

18.20–18.30 Dyskusja

19.30 KolacjaSALA B

Sesje pielęgniarskie

9.15–11.00 Sesja XIII – Sesja wojskowa
Przewodniczące: mjr dr Barbara Sońta, kpt. mgr Anna Kaczorowska

9.15–9.30 Opieka pielęgniarska nad poszkodowanymi w urazach bojowych – Edyta Nitek (Bydgoszcz)

9.30–9.45 Ewakuacja medyczna drogą powietrzną pacjentów urazowych – Anna Kaczmarczyk (Kraków)

9.45–10.00 Rola pielęgniarki w zaopatrzeniu pacjenta urazowego w miejscu zdarzenia w „Trauma Room” GZM – Iwona Żuczek (Bydgoszcz)

10.00–10.15 Blaski i cienie realizacji programu profilaktycznego wśród żołnierzy – Lidia Wojda (Warszawa)

10.15–10.30 Zadania pielęgniarki w programie „Afgan” – Urszula Marszałkowicz-Flis (Warszawa)

10.30–10.45 Niewidoczne rany – zaburzenia po stresie traumatycznym występujące u żołnierzy powracających z misji. Opieka pielęgniarska – Ewa Bogusławska-Ziółkowska (Warszawa)

10.45–11.00 Dyskusja

11.00–11.30 Przerwa na kawę

11.30–13.00 Sesja XIV
Przewodniczące: mgr Jadwiga Smogorzewska, mgr Katarzyna Staroń

11.30–11.45 Postępowanie okołooperacyjne u pacjenta z ostrym niedokrwieniem kończyn dolnych – Urszula Nowakowska (Bydgoszcz)

11.45–12.00 Problemy, wyzwania i postępy w opiece nad pacjentem rehabilitowanym po urazie – Renata Kamińska, Iwona Skoczylas, Mariola Sytniewska (Bydgoszcz)

12.00–12.15 Ból w zakażonych ranach pourazowych – zadania pielęgniarki – Anna Szumska (Warszawa)

12.15–12.30 Nowoczesne metody terapii ran pourazowych – Dorota Olszańska (Bydgoszcz)

12.30–12.45 Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu pacjentów pourazowych – studium przypadku – Olga Tyburska, Katarzyna Rybiańska (Bydgoszcz)

12.45–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na obiad

19.30 Kolacja3.06. 2017 (sobota)

DAMAGE CONTROL część 1

MAZOWIECKIE CENTRUM URAZOWE W WIM – 5 lat doświadczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski, WIM
Moderatorzy: dr n. med. Maciej Błaszczyszyn, prof. dr hab. n. med. Marian Brocki

9.00–9.15 Centra Urazowe w wybranych krajach Europy – Dariusz Timler (CU Łódź)

9.15–9.30 Szpitalny Oddział Ratunkowy w strukturze CU. Potencjalne możliwości, realne problemy – Maciej Błaszczyszyn (WIM, Warszawa)

9.30–9.45 Obrażenia narządu ruchu u chorych z mnogimi obrażeniami ciała w Mazowieckim Centrum Urazowym WIM w latach 2013–2015 – Piotr Kuczmera, Krzysztof Kwiatkowski (WIM, Warszawa)

9.45–10.00 Rola chirurga ogólnego w Mazowieckim CU WIM – Piotr Kowalewski, Piotr Trojanowski, Justyna Pyrko, Krzysztof Paśnik (WIM, Warszawa)

10.00–10.15 Centra Urazowe – rola w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy NFZ – Arkadiusz Kosowski, NFZ

10.15–11.00 Okrągły stół: EXPLOSIVE POINTS w codziennej praktyce na przykładzie Mazowieckiego Centrum Urazowego WIM
Moderator: prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

Członkowie panelu:
lekarz CU, anestezjolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg ortopeda, neurochirurg

11.00–11.20 Przerwa na kawę


DAMAGE CONTROL część 2

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski
Moderator: ppłk dr n. med. Robert Brzozowski

11.20–11.35 Ultrasonografia Point-of-Care w stanach zagrożenia życia – Paweł Andruszkiewicz, Wojciech Wierzejski (WUM, Warszawa)

11.35–11.50 Prolonged field care – co czeka nas dalej? Diagnostyka i terapia tysiące kilometrów od najbliższego szpitala – Adam Machowicz (WIM, Warszawa)

11.50–12.05 FST basic – czym są procedury ratujące życie? – Robert Brzozowski (WIM, Warszawa)

12.05–12.20 Diagnostyka laboratoryjna w szpitalu polowym – Monika Konior (WIM, Warszawa)

12.20–12.35 Dyskusja

12.35 Podsumowanie
ppłk dr hab. n. med. Mirosław DziekiewiczKomitety

Komitet Naukowy

Mirosław Dziekiewicz

Ppłk dr hab. n. med.

Marian Brocki

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Kwiatkowski

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Leksowski

Prof. dr hab. n. med.

Marek Maruszyński

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Paśnik

Prof. dr hab. n. med.

Edward Stanowski

Prof. dr hab. n. med.

Henryk Zieliński

Prof. dr hab. n. med.

Andrzej Koziarski

Dr hab. n. med.

Janusz Płomiński

Dr hab. n. med.

Jacek Śmigielski

Dr hab. n. med.

Grzegorz Zieliński

Płk dr hab. n. med.

Robert Brzozowski

Ppłk dr n. med.

Maciej Józefowicz

Dr n. med.

Piotr Trojanowski

Dr n. med.

Remigiusz Żebrowski

Płk dr n. med.

Wykładowcy

W programie szczegółowym wydarzenia nie zarejestrowano jeszcze wykładowców - lista osób prowadzących zostanie udostępniona po zamknięciu prac nad programem. Zapraszamy wkrótce...

Opłaty

  Konto bankowe

  Millennium Bank 52 1160 2202 0000 0001 2364 6932

  Prosimy o dokonanie opłaty rejestracyjnej na wskazany numer konta. Odbiorca: Medisfera Marcin Zabawa, ul. Kraszewskiego 85C/7, 05-400 Otwock; WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o dokładne umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: Traumatologia w XXI wieku

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Lekarz (fee bez noclegu)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  700.00 PLN

  Lekarz (fee + nocleg w pokoju 2-osobowym, 2 doby)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  1000.00 PLN

  Lekarz (fee + nocleg w pokoju 1-osobowym, 2 doby)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  1180.00 PLN

  Pielęgniarka (fee bez noclegu)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  500.00 PLN

  Pielęgniarka (fee + nocleg w pokoju 2-osobowym, 2 doby)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  800.00 PLN

  Ratownik medyczny (fee bez noclegu)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  500.00 PLN

  Ratownik medyczny (fee + nocleg w pokoju 2-osobowym, 2 doby)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  800.00 PLN

  Osoba towarzysząca (fee bez noclegu)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  400.00 PLN

  Osoba towarzysząca (fee + nocleg w pokoju 2-osobowym, 2 doby)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  700.00 PLN

  Student medycyny (fee bez noclegu)

  Przy rejestracji do June 1, 2017
  100.00 PLN

Aktualności

 • 4 May 2017

  Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

  Za udział w Konferencji ratownicy medyczni otrzymają 21 punktów edukacyjnych.
 • 8 March 2017

  Opłata rejestracyjna

  Opłata rejestracyjna obejmuje: - udział w sesjach naukowych, - materiały konferencyjne, - lunch oraz przerwy kawowe, - kolacje, - certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi. Osoba towarzysząca nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa.

Patronat i sponsorzy

Sponsorzy

Sponsorzy

Patronat

Patronat Medialny

Miejsce

Hotel Boss – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Adres

ul. Żwanowiecka 20
04-849 Warszawa

Hotel Boss*** mieści się jedynie 15 kilometrów od ścisłego centrum miasta, skąd bez problemu i bez przesiadek można do niego dojechać. Także dotarcie z dworca Zachodniego i dworca Wschodniego jest szybkie i bez przesiadki. Łatwy dojazd gwarantuje także bliska odległość od lotniska Chopina – 25 kilometrów. Goście mają zapewnione miejsce na bezpłatnym, dozorowanym parkingu obok hotelu.