• Szkolenie

    Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

    18.10.2018 - 19.10.2018

  • Rejestracja

    08.08.2018 - 16.10.2018

O szkoleniu

Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

Rodzaj wydarzenia: Szkolenie
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Podnoszenie kwalifikacji

Bezpłatne szkolenia dla personelu POZ (lekarzy i pielęgniarek) oraz bezpłatne warsztaty dla lekarzy POZ
z zakresu wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Szkolenia i warsztaty są realizowane w ramach ogólnopolskiego programu wczesnego rozpoznawania RZS. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program zakłada wdrożenie działań pilotażowych mających na celu zapobieganie i ograniczenie następstw RZS poprzez edukację pacjentów, personelu POZ oraz zapewnienie szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjentom z podejrzeniem RZS w ośrodkach specjalistycznych.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które mają podpisane umowy z WIM w ramach projektu. Przychodnie, które chcą realizować program powinny wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy i pielęgniarki, w tym co najmniej jednego lekarza) do udziału w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone w WIM przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie reumatologii.
Liczba miejsc ograniczona. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu będzie certyfikat. Za szkolenia i warsztaty będą przyznawane punkty edukacyjne.

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MON

Informacje organizacyjne

1. W szkoleniach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które mają podpisaną umowę z WIM na program profilaktyczny.
2. Organizator zapewnia zakwaterowanie - tylko w uzasadnionych przypadkach - dla uczestników szkoleń i warsztatów spoza Warszawy zamieszkałych w odległości powyżej 50 km od Wojskowego Instytutu Medycznego
3. Catering (przerwa kawowa, obiad) oraz materiały szkoleniowe zostaną zapewnione przez Organizatora.
3. Parking dla uczestników jest bezpłatny.
4. Miejsce szkolenia i warsztatów: sala 236 im. płk prof. Stanisława Pokrzywnickiego, budynek główny, II p.

Dlaczego program RZS?

Placówki POZ biorące udział w programie:
• otrzymają możliwość bezpłatnego szkolenia personelu POZ z zakresu diagnostyki, profilaktyki i leczenia RZS;
• otrzymają dostęp do platformy e-learningowej;
• zapewnią pacjentom z podejrzeniem RZS szybką ścieżkę diagnostyczną w ośrodku specjalistycznym (Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM) wraz z
wykonaniem pakietu badań - przyjęcie do ośrodka w ciągu 14 dni od skierowania pacjenta przez lekarza POZ;
• uzyskają korzyści finansowe za przeprowadzenie 2 wizyt kwalifikujących pacjenta do udziału w programie (48 zł za wizytę).

Program ramowy

Oct. 18, 2018

Szkolenie

Oct. 19, 2018

Warsztaty

Wykładowcy

• prof. dr hab. n. med. Witold TŁUSTOCHOWICZ – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, były prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
• ppłk dr n. med. Artur BACHTA – Komendant CSK MON, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie ultrasonografii narządu ruchu
• dr n. med. Małgorzata TŁUSTOCHOWICZ – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie leczenia biologicznego zapaleń stawów
• dr n.med. Bartłomiej KISIEL – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, autor licznych publikacji na temat powikłań sercowo-naczyniowych układowych chorób tkanki łącznej.
• dr n. med. Joanna KUR-ZALEWSKA – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert z zakresu leczenia biologicznego zapaleń stawów oraz układowych zapaleń naczyń
• dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie ultrasonografii narządu ruchu
• dr n. med. Justyna Swarowska-Knap – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, autorka licznych publikacji nt. układowych zapaleń naczyń
• dr n. med. Olga Bujakowska – starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, ekspert w zakresie leczenia biologicznego
• dr Marta Kania-Pudło – starszy asystent Klinki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, ekspert w zakresie zagadnień związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, ich diagnostyką obrazową oraz monitorowaniem leczenia..
• dr n. med. Anna Raczkiewicz – adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, specjalista rehabilitacji, ekspert w zakresie leczenia biologicznego.

Miejsce

Wojskowy Instytut Medyczny

Adres

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa