• Konferencja

    VIII Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego

    20.04.2018 - 20.04.2018

  • Rejestracja

    01.12.2017 - 18.04.2018

O konferencji

Czy mamy świadomość jaki wpływ ma smog na nasze zdrowie, jakie są konsekwencje wdychania zanieczyszczonego powietrza, jakie schorzenia już stały się faktem na skutek długotrwałej ekspozycji na smog? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmą naukowcy, eksperci i praktycy z zakresu medycyny, inżynierii środowiska i zdrowia publicznego podczas ósmej już edycji konferencji naukowej „Dum Spiro Spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego - 20 kwietnia 2018 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jest to unikalne wydarzenie, które skupia środowiska podejmujące ten trudny temat, celem przeprowadzenia otwartej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych badań i doniesień naukowych prowadzonych w Polsce i zagranicą.

Organizatorami konferencji są Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, które dotyczy każdego z nas. Statystyki nie pozostawiają złudzeń, powietrze nas truje. Według WHO długotrwałe narażenie na działanie pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki skutkuje skróceniem średniej długości życia. Nawet krótka ekspozycja na ich wysokie stężenia powoduje wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka hospitalizacji. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego wywołuje i nasila choroby płuc (POCHP, astma, alergie) i układu krążenia (zawały serca, zaburzenia rytmu serca i udary mózgu). Dodatkowo oddychanie zanieczyszczonym powietrzem dwukrotnie zwiększa ryzyko infekcji układu oddechowego. To czym oddychamy wprost przekłada się na to jak często i jak długo chorujemy.
Mijający rok przyniósł wprowadzenie regulacji antysmogowych, których pozytywne efekty z pewnością będziemy mogli zaobserwować dopiero za kilka lat. W Polsce problem jakości powietrza to wciąż ogromne wyzwanie dla rządu, samorządowców, organizacji pozarządowych, naukowców i lekarzy. Konieczne jest systematyczne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Konferencja Dum Spiro Spero i organizowany w jej ramach konkurs na najlepsze publikacje nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia to jedna z odpowiedzi na potrzebę i konieczność podejmowania działań w tym zakresie.

W tym roku patronat honorowy nad konferencją objęli:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce dr n. med. Paulina Karwowska.

Zapraszamy do udziału w konferencji 20 kwietnia 2018 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym. Udział jest bezpłatny, lekarze mogą otrzymać cztery punkty edukacyjne.

Program

April 20, 2018

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja I

Wykłady ekspertów

Sesja II

Sesja konkursowa DUM SPIRO, SPERO

Sesja III

Doniesienia oryginalne

Komitety

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med.

Michał Krzyżanowski

dr hab. n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Władysław Pierzchała

prof. dr hab. n. med.

Paweł Śliwiński

prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Sładek

prof. dr hab. n. med

Adam Barczyk

dr hab. n. med.

Ewa Augustynowicz-Kopeć

prof. dr hab. n. med.

Dorota Górecka

prof. dr hab. n. med.

Adam Antczak

prof. dr hab. n. med.

Halina Batura-Gabryel

prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

dr hab. n. med.

Małgorzata Czajkowska-Malinowska

dr n. med.

Rafał Krenke

prof. dr hab. n. med.

Komitet Organizacyjny

Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med.

Artur Badyda

dr hab. inż

Piotr Dąbrowiecki

dr n. med.

Tadeusz Maria Zielonka

dr hab. n. med.

Krzysztof Gontarski

ppłk

Aleksandra Karolak

Beata Lubińska

Lidia Wojda

mgr

Anna Jaśkiewicz

Wykładowcy

Adamkiewicz Łukasz,

Analiza wpływu zanieczyszczenia powietrza w Polsce na zdrowie dzieci poniżej 5. roku życia, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Badyda Artur, dr hab. inż

Skutki zdrowotne epizodu smogowego w styczniu 2017 r. w Warszawie, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Bartyzel Jakub, dr inż.

Jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Chciałowski Andrzej, dr hab. n. med.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój nowotworów płuc, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Dąbrowiecki Piotr, dr n. med.

Skutki zdrowotne epizodu smogowego w styczniu 2017 r. w Warszawie, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Dziubanek Grzegorz, dr n. biol.

Związek pomiędzy długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a rzeczywistą długością życia 3,5 milionowej populacji mieszkańców województwa śląskiego, 2018-04-20, 12:35 p.m. - 1:35 p.m., Aula WIM

Gielerak Grzegorz, gen. dyw. prof. dr hab. n. med.

Powitanie, 2018-04-20, 10 a.m. - 10:30 a.m., Aula WIM

Górski Paweł, prof. dr hab. n. med.

E-papierosy - szansa czy ryzyko dla zdrowia publicznego?, 2018-04-20, 10:30 a.m. - 12:20 p.m., Aula WIM

Guła Andrzej,

Jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Hanke Wojciech, prof. dr hab. n. med.

Ekspozycja środowiskowa na WWA a stan zdrowia dzieci, 2018-04-20, 10:30 a.m. - 12:20 p.m., Aula WIM

Karwowska Paulina, dr n. med.

Powitanie, 2018-04-20, 10 a.m. - 10:30 a.m., Aula WIM

Krzyżanowski Michał, dr hab. n. med.

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu naukowego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia - DUM SPIRO, SPERO”, 2018-04-20, 10 a.m. - 10:30 a.m., Aula WIM
Czy wszystkie pyły są równie szkodliwe, 2018-04-20, 10:30 a.m. - 12:20 p.m., Aula WIM

Lekston Andrzej, prof. dr hab. n. med.

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

Lekston Andrzej, prof. dr hab. n. med.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia, 2018-04-20, 10:30 a.m. - 12:20 p.m., Aula WIM

Michalak Weronika,

Szkodliwe emisje: zanieczyszczenie powietrza a zmiany klimatu, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Mucha Dominika,

Analiza wpływu zanieczyszczenia powietrza w Polsce na zdrowie dzieci poniżej 5. roku życia, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Stańczyk Adam, dr n. med.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na funkcję śródbłonka naczyniowego, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Widziewicz Kamila, dr inż.

Arsen i chrom w powietrzu – zagadnienia analityczne i aspekty zdrowotne, 2018-04-20, 12:35 p.m. - 1:35 p.m., Aula WIM

Zieliński Michał,

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

Zielonka Tadeusz Maria, dr hab. n. med.

Powitanie, 2018-04-20, 10 a.m. - 10:30 a.m., Aula WIM
O świadomości wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie wśród kardiologów, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Ziora Dariusz, prof. dr hab. n. med.

Różnice we wpływie pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w zależności od średnicy aerodynamicznej i czasu od ekspozycji w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, 2018-04-20, 1:35 p.m. - 3:30 p.m., Aula WIM

Zwoździak Anna, dr inż.

Ekspozycja dzieci na cząstki pyłu drobnego wewnątrz szkoły, 2018-04-20, 12:35 p.m. - 1:35 p.m., Aula WIM

Zwoździak Jerzy, prof. dr hab. inż.

Jakość powietrza w miastach, 2018-04-20, 10:30 a.m. - 12:20 p.m., Aula WIM

Patronat i sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

Mateusz MORAWIECKI – Prezes Rady Ministrów
dr n. med. Paulina KARWOWSKA - Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

PARTNERZY

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Okręgowa Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej

PATRONAT MEDIALNY

Kwartalnik "Lekarz Wojskowy"
BIULETYN WIL „SKALPEL”
BIULETYN "MIESIĘCZNIK OIL W WARSZAWIE PULS"

SPONSORZY

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.