BLS - podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Contact form

Dane kontaktowe
mujazdowska@wim.mil.pl
ckp@wim.mil.pl