Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana

Registration form

Rejestracja adresem e-mail

Ten typ rejestracji wymaga podania danych opisujących rejestrującą się osobę oraz wprowadzenia adresu e-mail, który zostanie wykorzystany do utworzenia nowego konta systemowego lub powiązania wprowadzonych danych z istniejącym już profilem użytkownika. Możecie Państwo skorzystać także z alternatywnej formy rejestracji.

Rejestracja kontem systemowym
Pole wymagane
Valid date format: YYYY-MM-DD
Optional field
Enter the e-mail carefully - we will use it to create your account identifier
Phone number is optional but we highly recommend providing it.
Enter again the email provided above - we will use it to create your account and we have to be sure it has no typos.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem w Konferencji pt.: „Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa, a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana” w dniu 27 maja 2024 organizowanym przez Wojskowy Instytut Medyczny- Państwowy Instytut Badawczy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dane kontaktowe do Inspektora danych Osobowych, email: ochrona.danych@wim.mil.pl nr tel. +48 261 816 912, +48 883 377 896.
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji, oraz komunikowania się z organizatorem wydarzenia - Wojskowym Instytutem Medycznym- Państwowym Instytutem Badawczym.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.