Formularz rejestracyjny już dostępny
Zarejestruj
 • WITAMY NA STRONACH VI ZJAZDU PTBMed!!!
 • Rejestracja już dostępna!!!
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia w trakcie pobytu na Konferencji pokrywacie Państwo samodzielnie. Proponujemy dla uczestników Zjazdu zakwaterowanie w hotelu AIRPORT (miejsce Zjazdu) po preferencyjnych cenach.

O KONFERENCJI / ABOUT CONFERENCE

VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej BIOLOGIA-MEDYCYNA-TERAPIA

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej, Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej pod hasłem "BIOLOGIA-MEDYCYNA-TERAPIA", które odbędzie się 19-21 września 2024 roku w Warszawie.

Organizator

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Warszawski

ZAPROSZENIE / INVITATION

Szanowni Państwo,
VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej w roku 2024 odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 września. Obrady będą miały miejsce w Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie.
Będzie to tradycyjne spotkanie naukowców i klinicystów zajmujących się szeroko rozumianymi problemami Biologii Medycznej. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny nauki, wymienić z nimi poglądy. Będzie też okazja do przedstawienia swoich prac i nawiązania nowych kontraktów zawodowych i przyjacielskich.
Organizację Zjazdu Zarząd Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej tym razem powierzył Wojskowemu Instytutowi Medycznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu i Uniwersytetowi Warszawskiemu. Tradycyjnie zapraszamy bardzo serdecznie do aktywnego udziału w Zjeździe.
Z wyrazami szacunku,

prof. Ewa Bulska
prof. Bolesław Kalicki
Przewodniczący Komitetu Naukowego


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ladies and Gentlemen,
the 6th Scientific Meeting of the Polish Society of Medical Biology in 2024 will be held in Warsaw on September 19-21. The meeting will take place at the Airport Hotel Okęcie at 24 Komitetu Obrony Robotników Street in Warsaw. It will be a traditional meeting of scientists and clinicians dealing with broadly understood problems of Medical Biology. Participants will have the opportunity to listen to lectures by outstanding representatives of this scientific discipline and exchange views with them. There will also be an opportunity to present your science results and establish new professional and friendly contracts. This time, the Management Board of the Polish Society of Medical Biology entrusted the organization of the Congress to the Military Institute of Medicine - National Research Institute and the University of Warsaw. Traditionally, we cordially invite you to actively participate in the Congress.
Yours faithfully,

prof. Ewa Bulska
prof. Bolesław Kalicki
Chairman of the Scientific Committee

AKTUALNOŚCI / NEWS

 • 21 June 2024

  Mail problem solved

  Szanowni Państwo, informujemy o naprawieniu problemu z naszą pocztą. Jeśli ostatnio Państwo do nas pisali i nie otrzymali odpowiedzi prosimy o ponowny kontakt mailowy na adres ptbmed24@wim.mil.pl Serdecznie pozdrawiamy, Komitet Ogranizacyjny - - - - Ladies and Gentlemen, we would like to inform you that the problem with our mail account has been fixed. If you have written to us recently and have not received a reply, please contact us again by mail: ptbmed24@wim.mil.pl Yours faithfully, Organizing Committee
 • 3 June 2024

  Opłata za Młodych Naukowców / Young Scientists Fee

  Szanowni Młodzi Naukowcy, informujemy że w związku z wystąpieniem o dofinansowanie Zjazdu ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie istniała możliwość całkowitego zwolnienia studentów i doktorantów z opłaty konferencyjnej. Obecnie oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W związku z powyższym do czasu decyzji Ministerstwa prosimy młodych pracowników nauki o rejestrację bez wnoszenia opłaty. ----- Dear Young Scientists, we would like to inform you that in connection with applying for funding for the Congress from the funds of the Minister of Science and Higher Education, it will be possible to completely exempt students and doctoral students from the conference fee. We are currently waiting for positive consideration of the application. Therefore, until the Ministry decides, we ask young scientists to register without paying a fee.
 • 3 June 2024

  Oplata konferencyjna / Conference fee

  Szanowni Uczestnicy, informujemy że niższa opłata konferencyjna będzie obowiązywać w przypadku rejestracji do 30 czerwca 2024 roku! Prosimy o dokonywanie rejestracji uczestnictwa w Konferencji. - - - - - Dear Participants, we would like to inform you that a lower conference fee will apply if you register until June 30, 2024! Please register your participation in the Conference.
 • 6 May 2024

  Plakat VI Zjazdu PTBMed

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do rozpowszechniania informacji o VI Zjeździe PTBMed. - - - - - Ladies and Gentlemen, we cordially invite you to spread information about the 6th PTBMed Congress.

  Załączniki

  Plakat PTBMed | JPG
 • 6 May 2024

  Kontakt

  Szanowni Państwo, w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kierowanie korespondencji na adres: ptbmed24@wim.mil.pl - - - - - Ladies and Gentlemen, if you have any questions or doubts, do not hesitate to contact us via mail: ptbmed24@wim.mil.pl
 • 30 April 2024

  Abstrakty

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że streszczenia doniesień ustnych i plakatów (3000 znaków, w języku angielskim, dodatkowo tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim) należy przysłać za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Nabór prac trwa do: 31.07.2024 roku. - - - - - Ladies and Gentlemen, we kindly inform you that abstracts of oral presentations and posters (3000 characters, in English, additionally the title of the presentation in Polish and English) must be submitted through the electronic registration system. Deadline for abstract submission: July 31, 2024.
 • 22 April 2024

  Rezerwacja noclegów

  Szanowni Państwo, poniżej link dający możliwość rezerwacji noclegu w cenach specjalnie przygotowanych dla uczestników Zjazdu: https://booking.profitroom.com/pl/airporthotelokecie/pricelist/offers/550568/?check-in=2024-09-18&check-out=2024-09-22¤cy=PLN&r1_adults=2&code=PTBMed&no-cache= Rezerwacji można również dokonywać za pośrednictwem: Telefon: +48 22 456 80 00 E-mail: rezerwacja@airporthotel.pl Przy kontakcie z działem rezerwacji należy koniecznie podać hasło: „PTBMed”. - - - - - Ladies and Gentlemen, below is a link that allows you to book accommodation at prices specially prepared for Congress participants: https://booking.profitroom.com/pl/airporthotelokecie/pricelist/offers/550568/?check-in=2024-09-18&check-out=2024-09-22¤cy=PLN&r1_adults=2&code=PTBMed&no-cache= Reservations can also be made by: Telephone: +48 22 456 80 00 E-mail: rezerwacja@airporthotel.pl When contacting the reservation department, be sure to provide the password: "PTBMed".
 • 18 April 2024

  WYKŁADY PLENARNE

  W ostatnim dniu Zjazdu wykłady plenarne wygłoszą: prof. Piotr SICIŃSKI i prof. Jacek JEMIELITY. Poza wykładami plenarnymi będziemy gościli wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, którzy opowiedzą o swojej pracy w czasie wykładów sesyjnych.

  Załączniki

  prof. Piotr Siciński | JPG
  prof. Jacek Jemielity | JPG
 • 17 April 2024

  WYKŁADY PLENARNE

  W drugim dniu Zjazdy będziemy mieli przyjemność wysłuchać w sesji plenarnej wykładów: prof. Marka ŁOSA oraz prof. Krzysztofa PYRCIA.

  Załączniki

  prof. Krzysztof Pyrć | JPG
  prof. Marek Łos | JPG
 • 17 April 2024

  WYKŁADY PLENARNE

  Szanowni Uczestnicy, informujemy że w tym roku wykłady plenarne poprowadzą znamienici goście! W pierwszym dniu Zjazdu wykłady plenarne wygłoszą: prof. Maria SIEMIONOW oraz prof. Wiesław JĘDRZEJCZAK.

  Załączniki

  prof. Wiesław Jędrzejczak | JPG
  prof. Maria Siemionow | JPG
 • 8 March 2024

  Nagrody dla Młodych Naukowców

  Szanowni Państwo, tradycyjnie na najlepszych Młodych Naukowców będą czekały ciekawe nagrody. W tym roku do grona sponsorów nagród dla Młodych Naukowców dołączyły: ELSEVIER oraz EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. Bardzo dziękujemy!

  Załączniki

  EJP | JPEG
  Elsevier | PNG
 • 29 February 2024

  SESJE MŁODYCH NAUKOWCÓW

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy młodych pracowników naukowych do zgłaszania prac. Jak każdego roku na autorów najlepszych doniesień ustnych i plakatowych czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Dodatkowo studenci i doktoranci płacą tylko 200 zł opłaty konferencyjnej (przy rejestracji do końca maja). Sesje dla młodych naukowców zostały zaplanowane w piątek (sesja plakatowa - cały dzień, sesja ustna w godzinach popołudniowych). Aby doniesienie ustne lub plakat mógł być zakwalifikowany do Sesji Młodych Naukowców musi spełnić dwa warunki: po pierwsze, wiek minimum 50 % autorów nie może przekroczyć 35 roku życia oraz pierwszy i prezentujący pracę autor musi liczyć sobie nie więcej niż 35 lat. Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych pracowników nauki!
 • 29 February 2024

  Rejestracja

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż formularz rejestracyjny dostępny jest w zakładce "MENU". Po zarejestrowani powinniście Państwo otrzymać maila z potwierdzeniem rejestracji. W przypadku braku potwierdzenia lub kłopotami z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem Zjazdu.
 • 29 February 2024

  Prelegenci

  Udział w Zjeździe potwierdziła wybitna uczona - prof. Maria SIEMIONOW. Pani Profesor jest światowej sławy naukowcem i wybitną mikrochirurg, jest także profesorem ortopedii na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Specjalizuje się w mikrochirurgii i transplantologii. Jest pionierem nowych technologii medycznych w transplantologii oraz terapiach komórkowych w zakresie regeneracji nerwów i mięśni.

  Załączniki

  prof. Siemionow | JPG
 • 18 August 2023

  WYKŁAD INAUGURACYJNY

  Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować, że wykład inauguracyjny VI Zjazdu PTBMed wygłosi prof. Ian E. Alexander. Prof. Alexander (BMedSci, MBBS, PhD) jest profesorem pediatrii i medycyny molekularnej oraz Dyrektorem ds. Badań Laboratoryjnych i starszym specjalistą w Szpitalu Dziecięcym w Westmead (Sydney, AU). Prof. Alexander jest także szefem Zakładu Badań nad Terapią Genową, wspólnej inicjatywy Children's Medical Research Institute (CMRI) i The Sydney Children's Hospitals Network (SCHN), profesorem pediatrii i medycyny molekularnej na Uniwersytecie w Sydney oraz honorowym konsultantem w dziedzinie genetyki klinicznej w Westmead Hospital. Jego wykształcenie i codzienna działalność zarówno w zakresie medycyny klinicznej, jak i badań laboratoryjnych odzwierciedlają jego zainteresowanie przekładaniem postępu badań naukowych na poprawę zdrowia dzieci. Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia pediatrycznego w Prince of Wales Children's Hospital, profesor Alexander uzyskał doktorat z biologii molekularnej w Garvan Institute w Sydney, a następnie ukończył szkolenie z genetyki klinicznej w Instytucie Murdocha w Melbourne. W dalszej kolejności podjął studia podoktoranckie w Fred Hutchinson Cancer Research Centre w Seattle (USA). Po powrocie do Australii profesor Alexander zajął się badaniami translacyjnymi oraz utworzył specjalistyczną platformę niezbędną do zastosowania nowych terapii w warunkach klinicznych. Jego specjalistyczna wiedza i zainteresowania obejmują transfer genów za pośrednictwem wektorów wirusowych, ze szczególnym uwzględnieniem narządów docelowych, takich jak wątroba i szpik kostny. Obie lokalizacje narządowe okazują się być niezwykle obiecujące w leczeniu chorób genetycznych u dzieci. Jego zespół stał się pierwszym w Australii, który leczył chorobę genetyczną (SCID-X1) za pomocą terapii genowej i jest uznanym liderem w tworzeniu tej ekscytującej dziedziny w Australii. Profesor Alexander przewodniczył Komitetowi Doradczemu ds. Terapii Komórkowych NHMRC (CTAC). Ponadto pomógł założyć Australasian Gene Therapy Society, został wybrany na pierwszego prezesa i został w 2009 roku dożywotnim członkiem tego Towarzystwa. Jego międzynarodowe uznanie potwierdzają zajmowane stanowiska: przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Genowej i Komórkowej, australijskiego redaktora regionalnego Current Gene Therapy i zastępcy redaktora Human Gene Therapy i The Journal of Gene Medicine. W 2015 roku został mianowany członkiem Australijskiej Akademii Zdrowia i Nauk Medycznych oraz profesorem wizytującym na University College London.

  Załączniki

  prof. Alexander | PNG
 • 21 July 2023

  KOSZTY ZAKWATEROWANIA

  Koszty zakwaterowania i wyżywienia w trakcie pobytu na Konferencji pokrywacie Państwo samodzielnie. Proponujemy dla uczestników Zjazdu zakwaterowanie w Airport Hotel Warszawa po preferencyjnych cenach (15% bonifikaty od ceny na stronie internetowej na hasło VI Zjazd PTBMed). Proponowana zniżka dotyczy jedynie zarejestrowanych uczestników Zjazdu! Prosimy przy rezerwacji pokoju w hotelu poinformować o fakcie uczestnictwa w VI Zjeździe PTBMed.

  Załączniki

  Kawiarnia | JPG
  Sala konferencyjna | JPG
  Sala wykładowa | JPG
  Hotel | JPG
 • 20 July 2023

  Witamy!

  Witamy na stronie VI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących Zjazdu. Do zobaczenia w Warszawie!

PROGRAM ZJAZDU / CONFERENCE PROGRAMME

Sept. 19, 2024

Registration and welcoming coffee / Rejestracja oraz powitalna kawa

OPENING CEREMONY / INAUGURACJA ZJAZDU

Chair: prof. Ewa Bulska, prof. Bolesław Kalicki, dr Robert Zdanowski

INAUGURAL LECTURE / WYKŁAD INAUGURACYJNY

Chair: prof. Jacek Malejczyk

PLENARY LECTURES / WYKŁADY PLENARNE

Chair: prof. Joanna Domagała-Kulawik

Coffee break / Przerwa kawowa

SCIENTIFIC LECTURES / SESJE NAUKOWE

See A and B rooms / Patrz sale A i B

Sept. 19, 2024

CELL BIOLOGY / BIOLOGIA KOMÓRKI

Chair: prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, prof. Katarzyna Tońska, prof. Jacek Z. Kubiak

Lunch break / Przerwa obiadowa

DEVELOPMENTAL BIOLOGY & MEDICINE / BIOLOGIA I MEDYCYNA ROZWOJU

Chair: prof. Bolesław Kalicki, dr Agnieszka Rustecka, dr Agnieszka Lipińska-Opałka

Sept. 19, 2024

EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES / EPIDEMIOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE

Chair: dr hab. Ernest Kuchar, dr Anna Olczak-Pieńkowska, dr Paweł Mitkowski

Lunch break / Przerwa obiadowa

REGENERATIVE MEDICINE & INNOVATIVE THERAPIES / MEDYCYNA REGENERACYJNA I TERAPIE INNOWACYJNE

Chair: płk dr hab. Marek Saracyn, dr hab. Sławomir Lewicki, dr hab. Łukasz Szymański

Sept. 19, 2024

VARIA POSTER SESSION / SESJA POSTEROWA VARIA

Chair: dr hab. Karolina Archacka, dr Agata Borkowska, dr Anna Antolak

Sept. 20, 2024

PLENARY LECTURES / WYKŁADY PLENARNE

Chair: prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Coffee break / Przerwa kawowa

SCIENTIFIC LECTURES / SESJE NAUKOWE

See A and B rooms / Patrz sale A i B

GALA DINNER / UROCZYSTA KOLACJA

Sept. 20, 2024

CHALLENGES OF MEDICAL DIAGNOSTICS / WYZWANIA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Chair: prof. Barbara Wróblewska, dr hab. Aneta Ścieżyńska, dr Agnieszka Synowiec

Coffee break / Przerwa kawowa

EXPERIMENTAL & CLINICAL IMMUNOLOGY / IMMUNOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KLINICZNA

Chair: dr hab. Barbara Joanna Bałan, dr hab. Bartosz Słomiński, dr Klaudia Brodaczewska

Lunch break / Przerwa obiadowa

EXPERIMENTAL & CLINICAL ONCOLOGY / ONKOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KLINICZNA

Chair: prof. Claudine Kieda, prof. Witold Lasek,

Sept. 20, 2024

GENETICS & BIOTECHNOLOGY / GENETYKA I BIOTECHNOLOGIA

Chair: prof. Ewa Brzeziańska-Lasota, dr hab. Natalia Rozwadowska, dr Marcin Pękalski,

Coffee break / Przerwa kawowa

MOLECULAR BASIS OF DISEASES / MOLEKULARNE PODSTAWY CHORÓB

Chair: prof. Leonora Bużańska, prof. Jacek Malejczyk, dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Lunch break / Przerwa obiadowa

YOUNG SCIENTISTS SESSION / SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Chair: dr hab. Grażyna Mosieniak, prof. Marek Łos, dr Paweł Mikulski

Sept. 20, 2024

YOUNG SCIENTISTS POSTER SESSION / SESJA POSTEROWA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Chair: prof. Piotr Siciński, prof. Leszek Lisowski, dr Tino Schenk

Sept. 21, 2024

PLENARY LECTURES / WYKŁADY PLENARNE

Chair: prof. Małgorzata KLOC

Coffee break / Przerwa kawowa

SCIENTIFIC LECTURES / SESJE NAUKOWE

See A and B rooms / Patrz sale A i B

CLOSING CEREMONY / ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

Sept. 21, 2024

MEDICAL CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY / CHEMIA MEDYCZNA I BIOCHEMIA

Chair: prof. Ewa Bulska, prof. Kamilla MAŁEK, dr hab. Marta Fiołka

Sept. 21, 2024

EXPERIMENTAL THERAPIES & CLINICAL TRIALS / TERAPIE EKSPERYMENTALNE I BADANIA KLINICZNE

Chair: prof. Anna Lutyńska, prof. Jacek Jemielity, dr Agata Tomaszewska

WYKŁADOWCY / SPEAKERS

ALEXANDER Ian, prof.

WYKŁAD INAUGURACYJNY, 2024-09-19, 10 a.m. - 11 a.m., Room A&B / Sala A/B

ARCIMOWICZ Magdalena, dr

Otorhinolaryngological manifestations of IgG4-related disease / Otorynolaryngologiczne manifestacje choroby IgG4-zależnej, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

AUGUSTYNOWICZ Ewa, dr hab. n. med.

Profilaktyka półpaśca, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ Ewa, prof. dr hab. n. med.

Wykład, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

BRINDELL Małgorzata, dr hab., prof.UJ

Polypyridyl Ru(II) complexes as metastasis inhibitors - in vitro functional assays and molecular mechanisms / Polipirydylowe kompleksy Ru(II) jako inhibitory metastazy – testy funkcjonalne in vitro i mechanizmy molekularne, 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

BRZÓSKA-WÓJTOWICZ Edyta, dr hab., prof. nadzw. UW

MicroRNA-Mediated Crosstalk: Unveiling the Dynamics of Myoblast and Endothelial Cell Interactions in Skeletal Muscle Regeneration / MikroRNA w komunikacji międzykomórkowej: dynamika interakcji między mioblastami a komórkami śródbłonka podczas regeneracji , 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

BUŻAŃSKA Leonora, prof. dr hab. n. med.

Future of organoids in translational medicine, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room B / Sala B

DROZD Marcin, dr

Wykład, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

GÓRNA Maria, prof. dr hab.

Wykład, 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

GRĄT Michał, prof. dr hab.

Wykład, 2024-09-20, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

GRZESIOWSKI Paweł, dr

Wykład, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

HAJDUK Bogdan, dr hab. n. med.

Pulmonary complications in SARS-CoV-2 infection / Powikłania płucne w przebiegu COVID-19, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

HOFFMAN-ZACHARSKA Dorota, dr hab., prof. nadzw. IMiD, prof ucz. UW

SCN1A-related diseases: Darvet syndrome primarily, but not exclusively / Choroby SCN1A-zależne: zespół Darvet przede wszystkim, ale nie tylko, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

JANKOWSKA-ANYSZKA Marzena, dr

Wykład, 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

JEMIELITY Jacek, prof. dr hab.

Chemically modified mRNAs for therapeutic applications / Chemicznie modyfikowane mRNA do zastosowań terapeutycznych, 2024-09-21, 9 a.m. - 10 a.m., Room A&B / Sala A/B

JĘDRZEJCZAK Wiesław W., prof. dr hab. n. med.

Od przezczepiania szpiku do komórek CAR-T, 2024-09-19, 11 a.m. - noon, Room A&B / Sala A/B

KIEDA Claudine, prof.

Hypoxia-dependent diseases: site-specific angiogenesis and immune checkpoints activity are modulated by tumor suppressors crosstalk, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

KLOC Małgorzata, prof. dr hab.

Effect of gadolinium-based MRI contrast agent Dotarem on macrophages, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room A / Sala A

KUCHAR Ernest, prof.

Wykład, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

LASEK Witold, prof. dr hab. n. med.

Role of the immune system in carcinogenesis and tumor development / Rola układu odpornościowego w procesie nowotworzenia, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

LEWANDOWSKA-SZUMIEŁ Małgorzata, prof. dr hab. n. med.

Wykład, 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

LISOWSKI Leszek, prof.

Wykład, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

ŁOS Marek, prof.

(Chemical-) Transdifferentiation and its Potential in Tissue Engineering., 2024-09-20, 9 a.m. - 10 a.m., Room A&B / Sala A/B

MALEJCZYK Jacek, prof. dr hab. n. med.

Wykład, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

MAŁEK Kamilla, prof. dr hab.

Probing cells and tissues by label-free molecular imaging - a power of IR and Raman microscopy / Sondowanie komórek i tkanek za pomocą bezznacznikowego obrazowania molekularnego – potęga mikroskopii IR i ramanowskiej, 2024-09-20, 3:30 p.m. - 5:30 p.m., Room B / Sala B

MIKULSKI Paweł, dr

Remember & Forget: Chromatin-based mechanisms of transcriptional memory / Zapamiętaj i Zapomnij: Mechanizmy pamięci transkrypcyjnej opartej na chromatynie, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

MOSIENIAK Grażyna, dr hab. n. med.

WYKŁAD, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

PĘKALSKI Marcin, dr

Aetiology of Type 1 Diabetes / Etiologia cukrzycy typu 1, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room A / Sala A

POJDA Zygmunt, prof. dr hab.

Organization of GMP laboratory for the production of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) in non-commercial research institution / Organizacja laboratorium GMP dla wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) w niekomercyjnej insty, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room B / Sala B

PYRĆ Krzysztof, prof. dr hab.

Wykład, 2024-09-20, 9 a.m. - 10 a.m., Room A&B / Sala A/B

RACIBORSKI Filip, dr hab. n. med. i n. o zdr.

Dezinformacja w immunizacji, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

ROZWADOWSKA Natalia, dr hab. n. med., prof. IGC PAN

Wykład, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room B / Sala B

SCHENK Tino, dr

High-intensity UV laser crosslinking for the study of aberrant DNA-protein interactions in cancer, 2024-09-20, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

SICIŃSKI Piotr, prof. dr hab.

Wykład, 2024-09-21, 9 a.m. - 10 a.m., Room A&B / Sala A/B

SIEMIONOW Maria, prof. dr hab. n. med.

Innovative Trends in Regenerative Medicine and Transplantation, 2024-09-19, 11 a.m. - noon, Room A&B / Sala A/B

SIKORA Ewa, prof. dr hab.

Z tym prowadzącym nie skojarzono jeszcze wpisów w programie.

SIWICKI Andrzej K., prof. dr hab.

New virological risks - current state of knowledge / Nowe zagrożenia wirusologiczne – aktualny stan wiedzy, 2024-09-19, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

STEAR Michael, prof

How nematode molecule modulate the immune response., 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

SZCZYLIK Cezary, prof. dr hab. n. med.

Wykład, 2024-09-20, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

TOŃSKA Katarzyna, prof. dr hab. n. biol.

Between two genomes – a case of Leber hereditary optic neuropathy / Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera - pomiędzy dwoma genomami, 2024-09-20, 12:30 p.m. - 2 p.m., Room B / Sala B

WOŁCZYŃSKI Sławomir, prof. dr hab. n. med.

Non-coding RNA in the pathogenesis of PCOS / Niekodujące RNA w patogenezie PCOS, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

WYRWICZ Lucjan, prof. dr hab. n. med.

Wykład, 2024-09-20, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

ZALEWSKA Marta, dr

Nowe podejście do pytań wrażliwych w statystycznym badaniu ankietowym., 2024-09-21, 10:30 a.m. - noon, Room B / Sala B

ZIÓŁKOWSKA Lidia, prof. dr hab. n. med.

Molecular etiology of cardiomyopathy in children / Etiologia molekularna kardiomiopatii u dzieci, 2024-09-19, 3:30 p.m. - 5 p.m., Room A / Sala A

INFORMACJE / INFORMATION

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW:

Streszczenia doniesień ustnych i plakatów (w języku angielskim) należy przysłać za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Nabór prac rozpoczyna się 01.01.2024. Zakończenie naboru prac - 31.07.2024.


PROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

•Wykłady plenarne zaproszonych gości (30 min.)

•Doniesienia ustne (10 min.)

•Sesje plakatowe (wielkość plakatu 70-100 cm). Sesje plakatowe będą odbywać się w ciągu całego dnia; sesja plakatowa VARIA - czwartek, sesja plakatowa Młodych Naukowców - piątek.

W ramach Zjazdu przewidziane są sesje młodych pracowników naukowych (pracownik nauki do 35 roku życia) – doniesienia ustne (10 min.) lub plakat


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARATION OF MATERIALS:

Abstracts of oral presentations and posters (in English) must be submitted via the electronic registration system. Recruitment of works begins on January 1, 2024. End of recruitment - July 31, 2024.


THE CONFERENCE PROGRAM INCLUDES:
• Plenary lectures by invited guests (30 minutes)
• Oral reports (10 minutes)
• Poster sessions (poster size 70-100 cm). Poster sessions will be held throughout the day; VARIA poster session - on Thursday, Young Scientists poster session – on Friday.

The Congress will include sessions for Young Scientists (to the age of 35) in form of oral presentation (10 minutes) or a poster

OPŁATY / FEES

  Konto bankowe

  68 1020 1042 0000 8102 0312 3098

  Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: POLSKIE TOWARZYSTWO BIOLOGII MEDYCZNEJ Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko, VI Zjazd PTBMed. Opłaty należy dokonać nie później niż 14 dni od rejestracji.

  Koszty uczestnictwa w konferencji

  Uczestnik standardowy

  Przy rejestracji do Aug. 31, 2024
  1000.00 PLN

  Uczestnik - członek PTBMed

  Przy rejestracji do Aug. 31, 2024
  800.00 PLN

  Uczestnik - Młody Naukowiec (Student/Doktorant do 35 roku życia)

  Przy rejestracji do Aug. 31, 2024
  200.00 PLN

  Uczestnik on-line

  Przy rejestracji do Sept. 15, 2024
  200.00 PLN

  Osoba towarzysząca

  Przy rejestracji do Aug. 31, 2024
  400.00 PLN

MIEJSCE / CONFERENCE VENUE

AIRPORT HOTEL OKĘCIE

Adres

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
02-148 Warszawa

Airport Hotel Okęcie usytuowany jest w pd.-zach. części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8, w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina. Jest to dogodny punkt w podróżach krajowych i zagranicznych. Sieć transportu publicznego łączy hotel z centrum Warszawy oraz węzłami komunikacji dalekobieżnej. T: +48 22 456 80 00 E: rezerwacja@airporthotel.pl

Komitety

Komitet Naukowy / Scientific Committee

prof. Bolesław Kalicki

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Ewa Bulska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. Ian Alexander

prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

dr hab. Barbara Joanna Bałan

dr Klaudia Brodaczewska

prof. Leonora Bużańska

prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

dr Katarzyna Czarnek

dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

prof. Karina Jahnz-Różyk

prof. Jacek Jemielity

prof. Claudine Kieda

prof. Małgorzata Kloc

dr hab. Jacek Z. Kubiak

dr hab. Ernest Kuchar

dr hab. Sławomir Lewicki

dr Agnieszka Lipińska Opałka

prof. Leszek Lisowski

prof. Marek Łos

prof. Jacek Malejczyk

prof. Kamilla Małek

dr Paweł Mikulski

płk dr hab. Marek Saracyn

dr Tino Schenk

prof. Piotr Siciński

prof. Maria Siemionow

prof. Andrzej. K. Siwicki

prof. Ewa Skopińska-Różewska

dr hab. Bartosz Słomiński

dr Agnieszka Synowiec

prof. Michael Stear

dr hab. Łukasz Szymański

dr hab. Aneta Ścieżyńska

dr Agata Tomaszewska

prof. Barbara Wróblewska

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

dr Robert Zdanowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Agnieszka Rustecka

v-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Iwona Błażejewska

Sekretariat

Monika Leśniak

Sekretariat

Ewa Szczucińska

Sekretariat

Andrzej Artemiuk

Agata Będzichowska

Andrzej Gawor

Mariusz Gierej

Marta Harazińska

Marcin Jakóbczyk

Aleksandra Majewska

Anna Olczak-Pieńkowska

Małgorzata Rogala

Olga Saracen

Edyta Woźniak-Dudzińska

Patronat i sponsorzy

Patronat

PATRONAT HONOROWY

Sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

Patronat

PATRONAT MEDIALNY