• Konferencja

    VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

    16.05.2024 - 17.05.2024

  • Rejestracja

    29.04.2024 - 10.05.2024

O VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Dziedzina wydarzenia: Medyczna
Przeznaczenie wydarzenia: Naukowo-medyczne

VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja naukowo-szkoleniowa jest dedykowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Udział w konferencji jest bezpłatny Za udział uczestnicy otrzymują 10 pkt. edukacyjnych.

Organizator

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM-PIB

Program

16 maja 2024 r. (czwartek)
10.00-10.30 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników płk rez. dr Józef Bukowski, kierownik Zakładu Bioetyk i Prawa Medycznego, Wojskowy Instytut Medyczny - PIB
Otwarcie konferencji Przedstawiciele Młodych Lekarzy moderatorzy obrad: kpt. lek. Maciej Mawlichanów i kpt. lek. Paulina Tatara, Wojskowy Instytut Medyczny - PIB
10.30- 11.00 Wykład Inauguracyjny Patrona Konferencji gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor, Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Polski system ochrony zdrowia – transformacja, ewolucja czy rewolucja?

Sesja I Kwalifikacje i odpowiedzialność
11.00-11.30 Medyczna interwencja w przypadku użycia broni masowego rażenia – profilaktyka prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, MZ
11.30-11.50 Odpowiedzialność karna lekarza za zaprzestanie oraz kontynuowanie terapii daremnej adw. Agnieszka Wywas, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11.50-12.10 Novichoki – środki bojowe o oddziaływaniu paraliżująco-drgawkowym prof. dr hab. n. med. Kamil Jurowski, Instytut Ekspertyz Medycznych, dr n. med. Maciej Noga, Instytut Ekspertyz Medycznych
Przerwa kawowa
12.40-13.00 Instytut Ekspertyz Medycznych – główne zadania i realizacja w 2023 roku dr n. med. Agata Michalska, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych
13.00-13.20 Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Egzaminów Medycznych, płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
13.20-13.40 Pozasądowe rozwiązywanie sporów medycznych dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
13.40-14.00 DYSKUSJA i podsumowanie obrad
14.00-14.30 Wręczenie Listów Gratulacyjnych Liderzy LEK – stażyści szpitali wojskowych
gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM-PIB oraz dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor CEM
Sesja zdjęciowa – Gości, Laureatów, Uczestników
15.00-16.00 Spotkanie Dyrektora WIM-PIB z Wykładowcami z Wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowej Izby Lekarskiej, Instytutu Ekspertyz Medycznych biorącymi udział w procesie dokształcania lekarzy w WIM-PIB

17 maja 2024 r. (piątek)
Sesja II Etyka i prawo
10.00-10.30 Regulacje odnośnie do stosowania przymusu bezpośredniego w służbie zdrowia płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
10.30-11.00 Odpowiedzialność zawodowa lekarza płk rez. prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
11.30-12.00 Odpowiedzialność lekarza w świetle wytycznych World Medical Association (WMA) płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
12.00-12.20 Badania naukowe z udziałem ludzi i zwierząt – regulacje ustawowe płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
12.20-12.40 Lekarze w konfliktach zbrojnych – wytyczne WMA ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB, płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
12.40-13.00 Szkody medyczne – regulacje dotyczące zadośćuczynienia płk rez. dr Józef Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB

Sesja III Orzecznictwo lekarskie
13.00-13.30 Orzecznictwo lekarskie – wybrane problemy dr Paweł Czarnecki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
13.30-14.00 Orzecznictwo wojskowo-lekarskie i jego organizacja płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska, ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Wojskowy Instytut Medyczny -PIB
14.00-14.15 DYSKUSJA i podsumowanie obrad

Patronat honorowy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego

Komitety

Komitet Organizacyjny

Józef Bukowski

płk rez. dr

Dorota Połeć

Komitet Naukowy

Grzegorz Gielerak

gen. broni prof. dr hab. n. med.

Marek Rękas

płk prof. dr hab. n. med.

Mariusz Klencki

prof. dr hab. n. med.

Szymon Byczko

prof. UŁ dr hab.

Józef Bukowski

płk rez. dr

Wykładowcy

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
adw. Agnieszka Wywas, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Kamil Jurowski, Instytut Ekspertyz Medycznych
dr n. med. Agata Michalska, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi
dr hab. n. praw. Szymon Byczko, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
płk rez. dr Józef Bukowski, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego WIM-PIB
dr hab. n. praw. Rafał Kubiak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor CEM
ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM-PIB
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, Wojskowa Izba Lekarska
dr Paweł Czarnecki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
płk. dr n. med. Piotr Wróblewski, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
Moderatorzy: kpt. lek. Maciej Mawlichanów, WIM-PIB , kpt. lek. Paulina Tatara, WIM-PIB